PL EN
Weltweite Standards im Projektmanagement

Dediziertes Projektbüro, Implementierungsmethodik mit nachgewiesener Performance. Standards: ISO 27001 und 20000.

Wir sind ein Beratungsunternehmen, welches auf SAP-Dienste, IT-Outsourcing und Softwareentwicklung spezialisiert ist. Wir unterstützen die Geschäftstätigkeit unserer Kunden. Deshalb lautet unser Leitmotto: IT makes business better.

Wir sind Teil der SNP-Gruppe, eines Weltmarktführers im Bereich der Transformation von SAP-Umgebungen

Seit 1995 haben wir mit Erfolg Hunderte von IT-Projekten in 40 verschiedenen Ländern realisiert.

Unsere Experten präsentieren die interessantesten Lösungen und Neuheiten aus der IT-Welt.

Schauen Sie sich das Archiv mit Webinar-Aufzeichnungen an und registrieren Sie sich für künftige Webinars.

Dlaczego uważamy, że BCC jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SAP Business One

Flexible ERP-Lösung für kleine und mittlere Unternehmen

Teilen
SAP Business One ist eine Lösung der ERP-Klasse, die für die Bedürfnisse und Möglichkeiten kleiner und mittlerer Unternehmen vorgesehen ist. Ihre Aufgabe bezweckt die Steigerung der Leistungsfähigkeit wie auch der Rentabilität und Unterstützung beim Treffen von Entscheidungen auf Grundlage leicht verfügbarer und transparenter Informationen.

SAP Business One (zwany też potocznie SAP B1) jest przystępny cenowo i nie wymaga skomplikowanego wdrożenia. SAP Business One można wdrożyć i dostosować do potrzeb firmy w bardzo krótkim czasie. System może być wykorzystywany nawet już po paru dniach, bez konieczności zaburzania obsługiwanych procesów.

SAP Business One to rozwiązanie, na którym pracują firmy na całym świecie. Z jego możliwości korzysta ponad 30 tysięcy firm w ponad 90 krajach.

Opis funkcjonalny SAP Business One

Kluczowe obszary biznesowe wspierane przez SAP Business One

Dzięki integracji wszystkich kluczowych procesów biznesowych, SAP Business One wspiera sprzedaż, obsługę klienta, zakupy, obsługę magazynu, codzienne procesy, finanse i zarządzanie danymi pracowników. Z uwagi na to, że informacje zgromadzone są w jednym systemie, są one stale dostępne w całej organizacji. Wyeliminowane zostaje dwukrotne wprowadzanie danych, zmniejsza się ilość popełnianych błędów, zostają też zredukowane koszty.

Finanse i księgowość

SAP Business One pomaga zarządzać Księgą Główną, zapisami księgowymi, budżetem oraz należnościami i zobowiązaniami. Umożliwia przeprowadzenie wszelkiego rodzaju transakcji bankowych, w tym przetwarzanie płatności dokonywanych czekami, gotówką, kartami kredytowymi, przelewem, wekslami. Można dokonać uzgodnień rożnych kont oraz utworzyć raporty zysków i strat, przepływu środków pieniężnych, bilansu i wiekowania należności. Ewidencja księgowań na kontach i aktualizacja sald kont odbywa się automatycznie w momencie obsługi istotnych zdarzeń biznesowych.

Zakupy i działalność biznesowa

Wszystkie przedsiębiorstwa małej wielkości potrzebują usystematyzowanego podejścia do zarządzania procesem zakupu, począwszy od wyboru oferty i utworzenia zamówienia, a skończywszy na uregulowaniu należności dostawcom.
SAP Business One zarządza całym cyklem:

 • wyborem ofert zakupu
 • zamówieniami zakupu i dostawy
 • przyjęciami materiałów i zwrotów
 • fakturami, korektami i rozrachunkami z dostawcami
 • drzewem sprzedaży
 • zleceniami produkcyjnymi
 • prognozami i planowaniem potrzeb materiałowych

Ponadto, umożliwia planowanie zapotrzebowań materiałowych, obsługuje specyfikacje materiałowe i automatycznie uzupełnia zapasy. Dzięki integracji z Crystal Reports możliwe jest wykonanie analizy wydajności dostawców, na podstawie której można dokonać zmiany strategii. zaopatrzenia.

Zapasy i dystrybucja

SAP Business One ułatwia zarządzanie zapasami oraz codzienną obsługę, łącznie z pobraniem towaru, pakowaniem, dostawą i fakturowaniem. Szacowanie zapasów można wykonać rożnymi metodami, takimi jak rachunek kosztów planowych, średnia ważona oraz FIFO.

Można monitorować poziom zapasów oraz śledzić przesunięcia magazynowe w czasie rzeczywistym i w rożnych magazynach. Ponadto w czasie rzeczywistym przeprowadzane są aktualizacje zapasów i sprawdzana jest dostępność towarów.

Możliwe jest ustalanie cen lub opracowywanie specjalnych cenników. Dzięki temu można automatycznie zarządzać ilościami, środkami pieniężnymi i upustami dla poszczególnych klientów w ramach transakcji z klientami i dostawcami

Produkcja

Moduł Produkcji zapewnia podstawowe zarządzanie produkcją poprzez definiowanie drzew produkcji, zlecenia produkcyjne, aż po przyjęcie gotowych produktów na skład. W drzewach produkcji możliwe jest wyspecyfikowanie komponentów na kilku poziomach oraz ich ilości, jakie są potrzebne do przygotowania produktu finalnego. Podczas sprzedaży system umożliwia wyświetlenie zarówno nazw komponentów jak również produktu finalnego.

Planowanie zasobów (MRP) pozwala zaplanować zasoby niezbędne do pokrycia zapotrzebowania materiałowego na podstawie zamówień, prognoz sprzedaży oraz stanów zapasów magazynowych. Wynikiem przebiegu MRP są raporty rekomendujące wielkość i terminy zakupów oraz produkcji, a ostatecznie zlecenia zakupów i produkcji.

Raportowanie (narzędzia Business Intelligence)

SAP Business One oferuje w standardzie wszechstronne, zintegrowane narzędzia do analiz oraz raportowania, dzięki którym uzyskuje się stały dostęp do kluczowych pod względem biznesowym informacji.

SAP Business One, wraz z w pełni zintegrowanym rozwiązaniem Crystal Reports, ułatwia gromadzenie informacji z wielu źrodeł, na podstawie których sporządza się dokładne i aktualne raporty, oparte na takich kluczowych danych, jak finanse, sprzedaż, obsługa klientów, zapasy, serwis, produkcja i codzienna obsługa. Dzięki pełnej integracji z produktami Microsoft Office oraz koncentracji na bezpieczeństwie danych, rozwiązanie Crystal Reports umożliwia wybór spośród wielu formatów raportowania oraz kontrolę dostępu do danych. Aby uzyskać natychmiastowy i pełny dostęp do informacji, można także skorzystać z wielu dodatkowych funkcji stanowiących integralną część SAP Business One, np. z funkcji „Przeciągnij i skojarz” lub interaktywnego rozwinięcia danych zagregowanych poprzez poziomy pośrednie do danych szczegółowych.

Sprzedaż i obsługa klienta (CRM)

W obszarze sprzedaży, dzięki pełnej synchronizacji z Microsoft Office, system umożliwia zarządzanie i opracowywanie kontaktów z klientami, co zwiększa skuteczność sprzedaży i wzmacnia relacje z klientami. SAP Business One umożliwia:

 • zarządzanie szansami i lejkiem sprzedaży (funkcje CRM)
 • zarządzanie działaniami oraz kontaktami z klientami (funkcje CRM)
 • przygotowywanie ofert cenowych i zamówień
 • fakturowanie i kredytowanie
 • budowanie prognoz sprzedażowych
 • zarządzanie umowami serwisowymi
 • realizację kampanii marketingowych za pomocą szablonów mailingowych
 • rejestrowanie zgłoszeń serwisowych i ich monitorowanie
 • wsparcie obsługi klienta, kontraktów i gwarancji

Wyceń koszt SAP w Twojej firmie - już dziś, online.

Skorzystaj z bezpłatnego kalkulatora SAP Business One. Otrzymasz szacunkową wycenę projektu wdrożeniowego i zakupu licencji.
Teilen

Kontaktformular

 1. Personenbezogene Daten werden gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 verarbeitet. - die allgemeine Verordnung über den Schutz personenbezogener Daten.
 2. Der Verwalter der personenbezogenen Daten ist SNP Poland Sp. z o.o. mit Sitz in Złotniki, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Die Einwilligung in die Verarbeitung der Daten ist freiwillig, aber für die Kontaktaufnahme notwendig. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, unbeschadet der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die auf der Grundlage der Einwilligung vor ihrem Widerruf vorgenommen wurde.
 4. Die Daten werden für die oben genannten Zwecke und bis zum Widerruf dieser Einwilligung verarbeitet, und nur ausgewählte Personen mit der entsprechenden Berechtigung zur Verarbeitung der Daten haben Zugang zu den Daten.
 5. Jede Person, die personenbezogene Daten eingibt, hat das Recht auf Zugang und Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung und Übermittlung von Daten, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, das Recht auf Datenübermittlung.
 6. Jede Person, deren Daten verarbeitet werden, hat das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen, die der Präsident des Amtes zum Schutz personenbezogener Daten ist (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Personenbezogene Daten können anderen Unternehmen der Kapitalgruppe, zu der SNP Poland Sp. z o.o. gehört, zur Verfügung gestellt werden. – die sich auch außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums befinden, zu Marketingzwecken. SNP Polen stellt sicher, dass die diesen Unternehmen zur Verfügung gestellten Daten ordnungsgemäß geschützt sind, und die Person, deren Daten verarbeitet werden, hat das Recht, eine Kopie der bereitgestellten Daten und Informationen über den Ort der Datenübermittlung zu erhalten.

Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel.: +48 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Hauptsitz:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las bei Posen, Polen

Wie können wir helfen?
Schreiben Sie uns
Senden Sie E-mail
Rufen Sie an

 1. Personenbezogene Daten werden gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 verarbeitet. - die allgemeine Verordnung über den Schutz personenbezogener Daten.
 2. Der Verwalter der personenbezogenen Daten ist SNP Poland Sp. z o.o. mit Sitz in Złotniki, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Die Einwilligung in die Verarbeitung der Daten ist freiwillig, aber für die Kontaktaufnahme notwendig. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, unbeschadet der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die auf der Grundlage der Einwilligung vor ihrem Widerruf vorgenommen wurde.
 4. Die Daten werden für die oben genannten Zwecke und bis zum Widerruf dieser Einwilligung verarbeitet, und nur ausgewählte Personen mit der entsprechenden Berechtigung zur Verarbeitung der Daten haben Zugang zu den Daten.
 5. Jede Person, die personenbezogene Daten eingibt, hat das Recht auf Zugang und Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung und Übermittlung von Daten, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, das Recht auf Datenübermittlung.
 6. Jede Person, deren Daten verarbeitet werden, hat das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen, die der Präsident des Amtes zum Schutz personenbezogener Daten ist (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Personenbezogene Daten können anderen Unternehmen der Kapitalgruppe, zu der SNP Poland Sp. z o.o. gehört, zur Verfügung gestellt werden. – die sich auch außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums befinden, zu Marketingzwecken. SNP Polen stellt sicher, dass die diesen Unternehmen zur Verfügung gestellten Daten ordnungsgemäß geschützt sind, und die Person, deren Daten verarbeitet werden, hat das Recht, eine Kopie der bereitgestellten Daten und Informationen über den Ort der Datenübermittlung zu erhalten.

Allgemeiner Ansprechpartner für das Unternehmen
office.pl@snpgroup.com

Eine Frage zu Produkten und Dienstleistungen
info.pl@snpgroup.com

Frage zu Arbeit und Praktika
kariera@snpgroup.com

+48 61 827 70 00

Das Büro ist geöffnet
von Montag bis Freitag
von 8:00 bis 17:00 Uhr

Szanowni Państwo,

Wszyscy wiemy, jak poważne perturbacje w firmach powoduje obecna sytuacja.

Niedostępność wielu pracowników, zwiększona ilość pracy dla innych, konieczność pracy zdalnej, a w konsekwencji, problemy z wykonywaniem podstawowych procesów biznesowych.

Możemy Państwu pomóc. Do Państwa dyspozycji jest ponad 300 pracowników SNP Poland: konsultantów SAP, specjalistów od systemów operacyjnych, baz danych, wirtualizacji i infrastruktury IT, a także programistów różnych technologii.
Jesteśmy przygotowani organizacyjnie i technologicznie do zdalnej pracy, bo od lat robimy to w ramach kontraktów serwisowych i projektów. Możemy uzupełnić Państwa zespoły i zrekompensować niedobory.

Prosimy o kontakt:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir alle wissen, wie ernst die derzeitige Situation in Unternehmen ist. Herausforderungen liegen in der Nichtverfügbarkeit vieler Mitarbeiter, in einer erhöhten Arbeitsbelastung, der Notwendigkeit von Remote-Arbeit - und daraus folgend in Problemen bei der Ausführung grundlegender Geschäftsprozesse.

Wir können Ihnen in diesen herausfordernden Zeiten helfen. Über 300 Mitarbeiter von SNP Poland stehen Ihnen zur Verfügung: SAP-Berater, Spezialisten für Betriebssysteme, Datenbanken, Virtualisierung und IT-Infrastruktur sowie Programmierer für unterschiedliche Technologien.

Wir sind organisatorisch und technologisch auf Fernarbeit vorbereitet, weil wir auf diese Weise seit Jahren im Rahmen von Serviceverträgen und Projekten arbeiten. Wir ergänzen Ihre Teams und gleichen Engpässe aus.

Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf:

Dear Customers,

We all know how serious the current situation is in companies. Unavailability of many employees, increased workload for others, the need for remote work - and, consequently, problems with the execution of basic business processes.

We can help you. Over 300 employees of SNP Poland are at your disposal: SAP consultants, specialists in operating systems, databases, virtualization and IT infrastructure, as well as programmers of various technologies.

We are organizationally and technologically prepared for remote work, because for years we have been doing it as part of service contracts and projects. We can supplement your teams and make up for shortages.

Please contact us: