PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

Aquila Yachts: SAP Business One pod żaglami

Wdrożenie SAP Business One u producenta jachtów

Udostępnij
Drukuj:
Jacht pod pełnymi żaglami to jeden z synonimów doskonałego piękna i – dodajmy – luksusu. Trójmiejska spółka Aquila Yachts zajmująca się produkcją innowacyjnych jachtów na zamówienie rozwija żagle, inwestując w nowe technologie i rozwiązania. Od maja 2013 r. pracuje na zintegrowanym systemie SAP Business One wdrożonym przez firmę 7milowy.

Niewielkie firmy usługowe i produkcyjne, zatrudniające kilkunastu–kilkudziesięciu pracowników – podobnie jak duże przedsiębiorstwa potrzebują rozwiązań informatycznych. Ale przedsiębiorstwa, które oczekują czegoś więcej, niż sprawny system finansowo-księgowy, nie są rozpieszczane przez dostawców rozwiązań zintegrowanych, którzy celują raczej w rynek większych firm.

Gotowe rozwiązania „z pudełka”, ze sztywno zdefiniowanymi funkcjonalnościami dla wybranego obszaru, nie dają się dostosować do specyficznych procesów biznesowych. Z kolei aplikacje autorskie – choć pisane na miarę – także mają wiele wad. Do największych bolączek należą problemy z wydajnością pojawiające się w miarę rozwoju firmy, brak wsparcia serwisowego i problemy z integracją z innymi aplikacjami.

Rozwiązaniem ERP przygotowanym z myślą o małych przedsiębiorstwach jest system SAP Business One. To wysokiej klasy rozwiązanie oferujące zintegrowane zarządzanie procesami produkcji i sprzedaży, logistyki i zakupów, magazynem, a także relacjami z klientami przy wykorzystaniu wbudowanego modułu CRM.

W odróżnieniu od innych rozwiązań dostępnych na rynku, oprogramowanie SAP Business One jest spójną aplikacją, co eliminuje konieczność przeprowadzania oddzielnych instalacji i skomplikowanej integracji wielu modułów. To gotowe do użycia oprogramowanie, z zaszytymi modelowymi procesami przygotowanymi zgodnie z najlepszymi praktykami biznesowymi, które równocześnie może być dostosowywane do specyficznych potrzeb każdej firmy.

Nowe technologie, nowy system

Aquila Yachts to niewielka, ale ambitna firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji jachtów. Jej najnowszym „dzieckiem” jest oparty na nowoczesnych technologiach luksusowy jacht żaglowy, na projekt którego Aquila Yachts otrzymała dofinansowanie z programu Innowacyjna Gospodarka Unii Europejskiej.

Innowacyjne technologie zastosowane na etapie projektowania i produkcji zostaną wsparte przez zintegrowany system informatyczny do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP. Po trwającym zaledwie cztery miesiące (od stycznia) projekcie wdrożeniowym, od maja 2013 r. Aquila Yachts pracuje z systemem SAP Business One. Za wdrożenie systemu odpowiadała firma 7milowy (od 2018 SNP Poland), partner firmy SAP, specjalizujący się w rozwiązaniach SAP dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Wdrożenie systemu w Aquila Yachts objęło pełen zakres funkcjonalności: finanse i księgowość, gospodarkę materiałową, zakupy, zarządzanie magazynem i produkcją, a także sprzedaż i obsługę klienta oraz raportowanie. Z rozwiązania korzysta 10 użytkowników, m.in. księgowość, szef produkcji (kierownik projektów), szef sprzedaży oraz osoba odpowiedzialna za zakupy.

Finanse i księgowość

W obszarze finansów i księgowości SAP Business One umożliwia kompleksowe zarządzanie księgą główną, należnościami i zobowiązaniami, jak również budżetowanie, rozliczanie projektów oraz rozliczenie według miejsc powstawania kosztów (MPK). Moduł pozwala na prowadzenie wszelkiego rodzaju transakcji finansowych i bankowych w wielu walutach.

Wbudowane standardowe raporty (m.in. zestawienie obrotów i sald, bilans, rachunek zysków i strat, przepływ środków pieniężnych, wiekowanie należności i zobowiązań) pozwalają kontrolować cały obszar finansów i księgowości firmy. Ewidencja większości zdarzeń księgowych na kontach odbywa się automatycznie w momencie obsługi istotnych zdarzeń biznesowych, na podstawie zdefiniowanych szablonów dekretacji.

Ze względu na specyfikę produkcji – wykonanie gotowego jachtu na zamówienie klienta trwa do kilku miesięcy – dla księgowości Aquila Yachts istotna była obsługiwana w systemie funkcja rozliczania produkcji w toku oraz rozliczania projektów.

Oprogramowanie SAP umożliwia też aktywne zarządzanie finansami i uzyskanie pełnego wglądu w informacje o finansach przedsiębiorstwa. Do tego celu służą zaszyte w rozwiązaniu elementy Business Intelligence, które za pomocą kreatorów raportów umożliwiają ich przygotowywanie w różnych przekrojach.

Łatwe raportowanie w Business Intelligence jest możliwe dzięki integracji w jednym spójnym systemie wszystkich obszarów działania firmy – od zakupów, przez magazyn i produkcję, aż po sprzedaż.

O ile w obszarze finansów i księgowości SAP zastąpił wcześniej wykorzystywaną aplikację, o tyle w zarządzaniu produkcją, logistyce oraz wsparciu sprzedaży wniósł nową jakość w zarządzaniu firmą.

Dorota Chłopik, Dyrektor Finansowa i Główna Księgowa w Aquila Yachts podsumowuje: „Pracujemy projektowo. Poszukiwaliśmy narzędzia, które umożliwi nam zarządzanie produkcją w ujęciu projektowym i pozwoli kontrolować jej rentowność. Dzięki dostępnym w SAP Business One zintegrowanym funkcjonalnościom możemy obecnie zarządzać całym cyklem produkcji, sprzedaży i rozliczeń w jednym spójnym narzędziu. Konsultanci 7milowego dostosowali konfigurację rozwiązania do naszych potrzeb”.

Dorota Chłopik, Dyrektor Finansowa i Główna Księgowa, Aquila Yachts

Dzięki dostępnym w SAP Business One zintegrowanym funkcjonalnościom możemy obecnie zarządzać całym cyklem produkcji, sprzedaży i rozliczeń w jednym spójnym narzędziu.

Projekt: jacht

Istota działalności Aquila Yachts w dużej mierze opiera się na zabudowie wnętrz zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta produkowanych seryjnie kadłubów jachtów. Od strony organizacji produkcji każda jednostka jest traktowana jako oddzielny projekt, osobno zarządzany i rozliczany.

Dzięki integracji w jednym narzędziu wszystkich funkcji szef produkcji (kierownik projektu) ma możliwość notowania i rozliczania czasu pracy na projekcie w podziale na fazy, sprawdzania statusu projektu, materiałów wydanych do produkcji, weryfikacji zamówień itp. Ułatwia to przygotowany specjalnie interfejs użytkownika, dostępny na hali produkcyjnej.

Zarządzanie produkcją w ujęciu projektowym i kontrola rentowności zarówno w ujęciu globalnym, jak i w rozbiciu na poszczególne etapy to największa wartość z systemu SAP Business One dla firmy Aquila Yachts.

Jachty są produkowane w firmowej stoczni w Gdańskiu, ale blisko 90% potrzebnych do produkcji elementów pochodzi z importu. Także większość klientów Aquila Yachts to klienci zagraniczni. Z tego powodu dostępnych w standardzie SAP Business One 26 wersji językowych stanowi duże ułatwienie w kontaktach z kontrahentami. System umożliwia automatyczne przeliczanie kursów walut oraz generowanie dokumentów w wybranym języku. W połączeniu z wbudowanym kreatorem wydruków funkcjonalność ta pozwala generować dokumenty marketingowe, logistyczne i kosztowe (faktury, zamówienia itp.) dla klientów i kooperantów firmy na całym świecie.

Krzysztof Maćkowiak, Prezes Zarządu, Aquila Yachts

Pod pełnymi żaglami
Decydując się na wejście na wyjątkowo wymagający rynek budowy superjachtów, musieliśmy mieć kilka asów w rękawie, żeby móc dorównać producentom o wieloletnim doświadczeniu i renomie.
Dokonaliśmy pewnej rewolucji w sposobie myślenia o projekcie i produkcji.
Wymyśliliśmy nowy produkt – jacht o zmodułowanych wymiennych wnętrzach, dających możliwość maksymalnego zindywidualizowania zabudowy zarówno w sferze funkcjonalnej, jak i stylistycznej. Realizacja takiego projektu jest możliwa wyłącznie w połączeniu naszych innowacyjnych technologii z odpowiednio sprawnym, elastycznym, i prostym systemem zarządzania projektem i produkcją, jakim jest SAP.
Konstrukcje wnętrz i wyposażenie składają się z setek elementów, które muszą być odpowiednio zaprojektowane, skatalogowane, i dostępne. Muszą być określone możliwości połączeń i zestawień. Bez SAP nie byłyby to możliwe.
Zmodułowane są nie tylko wykroje mebli, szalunków i podłóg, ale też określone bloki instalacyjne, zarówno w zakresie instalacji płynów, jak i instalacji elektrycznej. Projektanci mają do dyspozycji narzędzie nośne w postaci SAP, które niesie wraz z partiami projektu odpowiednie rysunki, opisy technologiczne, pliki doboru materiałów, pliki cięcia elementów płaskich i frezowania elementów przestrzennych w technologii CNC. Nieomal wyeliminowaliśmy konieczność ręcznej obróbki drewna, laminatu czy stali nierdzewnej. Zastąpienie wielu specjalistów od jachtowego rękodzieła zestawem: projektant – technolog – CAD – SAP – magazyn – maszyny CNC – lakiernia – monter umożliwiło nam zastosowanie systemów modułowych oraz znaczne podwyższenie jakości i obniżenie kosztów. Podobnie funkcjonuje produkcja modułów instalacyjnych czy okuć.
System SAP jest także bardzo pomocny w prowadzeniu serwisu gwarancyjnego i przez cały cykl życia jachtu.
Trudno bez SAP wyobrazić sobie dobre zarządzanie projektowaniem, pracą, zakupami i kreowaniem nowych rozwiązań dających firmie przewagę konkurencyjną.
Krzysztof Maćkowiak, Prezes Zarządu, Aquila Yachts

W outsourcingu

Aquila Yachts korzysta z rozwiązania SAP Business One w modelu outsourcingu. Konsultanci 7milowego zapewniają wsparcie dla użytkowników, reagując na zgłoszenia serwisowe i zgłoszenia błędów. W ramach usługi zapewniony jest też drobny rozwój systemu. Z kolei SNP odpowiada za administrację systemem. Usługi outsourcingu SAP Business One są realizowane z wykorzystaniem infrastruktury Centrum Outsourcingowego SNP. Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą dedykowanej aplikacji zgłoszeniowej przez Zespół Service Desk, stanowiący dla klientów pojedynczy punkt kontaktu. Taka organizacja usługi daje klientowi gwarancję realizacji zgłoszenia zgodnie z zapisanymi w umowie czasami reakcji (zapisy SLA).

Od planu do dziewiczego rejsu

Obecnie, po starcie systemu SAP Business One, Aquila Yachts dysponuje centralnym systemem do zintegrowanego zarządzania firmą i całym procesem produkcji jachtów – do projektowania i organizacjiprodukcji (planowanie, zakupy itp.), po sprzedaż i zarządzanie relacjami z klientami. Firma jest w pełni przygotowana do realizacji swojej wizji: osiągnięcia pozycji lidera pod względem innowacyjności i jakości w branży produkcji dużych jachtów i małych statków żaglowych.

Aquila Yachts sp. z o.o. zajmuje się budową jachtówkomercyjnych i sportowych. Ma duże doświadczenie w projektowaniu i przeprojektowywaniu jachtów żaglowych i motorowych, houseboatów, tramwajów wodnych, małych statków pasażerskich i żaglowych, a także drzewc i takielunku wielkich żaglowców. Świadczy także usługi w zakresie przeprowadzania rejestracji jachtów i kompletowania wszystkich wymaganych dokumentów żeglugowych. Przeprowadza próby stateczności i niezatapialności, a także wydaje opinie rzeczoznawcze oraz wykonuje wyceny jachtów i form. Aquila Yachts wdraża opracowany przez siebie innowacyjny system technologiczny polimodularnej zabudowy wymiennych wnętrz oraz inne innowacyjne technologie, które znacząco obniżają koszty budowy jachtów i dają możliwość niemal dowolnego zindywidualizowanego rozplanowania wnętrz w ramach kosztów jednostki budowanej seryjnie. System jest oparty na programie SAP Business One współpracującym z technologiami CNC.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00