PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

Cehave Pasze: SPRINT pozwala tworzyć i powielać modelowe rozwiązania

Optymalne, powtarzalne

Udostępnij
Drukuj:
Dzięki wykorzystaniu metodyki wdrożeniowej SPRINT Cehave dysponuje efektywnym rozwiązaniem ERP dopasowanym do potrzeb biznesu paszowego, które jest teraz powielane w kolejnych spółkach w Polsce, a może już wkrótce i za granicą.

Cehave Pasze sp. z o.o. do momentu wdrożenia SAP używała systemu Exact. Przymierzała się do jego upgrade’u, rozważała również wdrożenie Axapty i Navision firmy Microsoft. O wyborze zadecydowało między innymi wdrożenie SAP przez jedną ze Spółek z Grupy w Holandii, jednak otwartą sprawą był sposób przeprowadzenia projektu. Spośród wielu ofert wybrano plan wdrożenia zaproponowany przez firmę 7milowy (od 2018 SNP Poland).

Przez SPRINT do modelu

Najważniejszym elementem strategii wdrożenia zaproponowanej przez 7milowego było oparcie się na metodyce SPRINT, zorientowanej na budowę w minimalnym możliwym czasie rozwiązania ściśle dopasowanego do potrzeb przedsiębiorstwa z branży paszowej – a co za tym idzie, szybki zwrot z inwestycji w system ERP.

Metodyka SPRINT umożliwiała w Cehave:

 • wykorzystanie gotowych elementów konfiguracji systemu w wybranych obszarach,
 • wdrożenie modelowych rozwiązań SAP dla branży spożywczej,
 • szybkie wypracowanie pakietu funkcji odzwierciedlających specyfikę branży paszowej i specyfikę działalności Cehave.

Zadanie nie było łatwe. W ciągu 3 miesięcy (od maja do lipca 2006 r.) miało powstać modelowe rozwiązanie, wspierające firmę w szerokim zakresie, poczynając od zakupu surowców, poprzez produkcję, kontrolę jakości, sprzedaż i dystrybucję, po księgowość i kontroling.

Artur Biniak, Dyrektor Finansowy Cehave Pasze

Gdy zapadła decyzja o wdrożeniu SAP, zdecydowaliśmy, że chcemy przeprowadzić je sprawnie i bez ponoszenia zbędnych kosztów. To było duże wyzwanie, bo zakres wdrożenia był bardzo szeroki, a termin, jaki sobie założyliśmy – krótki. Jednak projekt zakończył się sukcesem. To, że nam się udało, jest nie tylko zasługą dobrej organizacji pracy i determinacji po obu stronach. Kluczowym czynnikiem sukcesu okazała się metodyka stosowana przez 7milowego. Bez SPRINT-a nie byłoby możliwe powstanie w tak krótkim czasie systemu w pełni odpowiadającego naszym potrzebom” – ocenia Artur Biniak, Dyrektor Finansowy Cehave Pasze, kierujący wdrożeniem systemu SAP w Cehave Pasze.

Warto przyjrzeć się bliżej korzyściom z zastosowania metodyki SPRINT w Cehave.

Gotowe elementy

Istotą SPRINT jest wykorzystanie gotowych elementów konfiguracji systemu SAP. W obszarach, w których model biznesu zakładany w SPRINT pokrywa się ze sposobem działania przedsiębiorstwa, użycie wstępnie skonfigurowanych funkcji systemu skraca wdrożenie. Zaś w innych, w których firma niejako dostosowuje się do modelu SPRINT, umożliwia to wdrożenie dobrych praktyk zarządzania. Przy wdrożeniu w Cehave gotowe elementy systemu, takie jak plan kont, rodzaje zleceń kontrolingowych, rodzaje dokumentów księgowych, dokumentów zakupu czy sprzedaży po raz kolejny doskonale sprawdziły się w praktyce biznesowej.

Niebagatelne znaczenie miały również gotowe profile uprawnień, które pozwoliły w tak krótkim czasie na zbudowanie systemu uprawnień.

Specyfika spożywcza

Znaczna część potrzeb biznesowych producenta pasz jest zbliżona do wymagań przemysłu spożywczego, które były doskonale znane zespołowi wdrożeniowemu. Metodyka SPRINT pozwoliła w krótkim czasie zamodelować w systemie Cehave Pasze liczne funkcje będące najlepszymi praktykami w tym zakresie, m.in. zarządzanie partiami oraz klasyfikację materiału i partii.

Metodyka SPRINT jest zorientowana na budowę w minimalnym możliwym czasie rozwiązania dopasowanego do potrzeb przedsiębiorstwa z danej branży

 

W przemyśle spożywczym ogromne znaczenie ma wypełnianie warunków narzucanych przez normy HACCP. Wdrożona w Cehave funkcjonalność zarządzania partiami wspiera dział jakości w śledzeniu całego procesu produkcyjnego pod względem zapewnienia odpowiednich parametrów jakościowych.

W każdym momencie kontrolerzy jakości są w stanie uzyskać z systemu informację, z jakiej partii surowca została wykonana określona partia wyrobu gotowego. Szybka i precyzyjna informacja pozwala wyeliminować z procesu produkcyjnego ewentualne wadliwe partie surowca. Klasyfikacja materiału i partii pozwala na rejestrację i kontrolę zdefiniowanego w trakcie wdrożenia zespołu cech istotnych zarówno w procesie zaopatrzenia jak i produkcji. Niektóre cechy, jak np. datę i godzinę przyjęcia materiałów czy dostawcę, system wprowadza do klasyfikatora automatycznie.

Po raz pierwszy w branży

Warto podkreślić, że projekt w Cehave był pierwszym wdrożeniem SAP w Polsce u producentów pasz. Zatem w zakresie specyficznych procesów związanych z tym sektorem było to przedsięwzięcie pionierskie. Wśród rozwiązań wypracowanych podczas projektu w celu wsparcia procesów typowych dla producenta pasz można wymienić m.in. funkcjonalność zarządzania recepturami oraz wsparcie rozliczeń z rolnikami.

Model dla pasz

Wypracowany w wyniku projektu system kompleksowo wspiera potrzeby Cehave Pasze – w zakresie działalności operacyjnej i w obszarze raportowania.

Dla producentów pasz jednym z kluczowych czynników decydujących o przewadze konkurencyjnej jest receptura, w której najistotniejsze są tzw. parametry żywieniowe. W Cehave system umożliwia elastyczne zarządzanie recepturami, co pozwala planiście produkcji w prosty sposób wskazać recepturę obowiązującą przy produkcji danej partii wyrobu gotowego. Nowe receptury, wygenerowane przez specjalistyczny program, po kilku minutach są dostępne w SAP dzięki wykorzystaniu funkcjonalności importu receptur.

W branży paszowej do codzienności należą kontakty biznesowe z rolnikami. Polskie prawo narzuca określone procedury transakcji zawieranych z rolnikami. W Cehave w procesie zaopatrzenia wykorzystywana jest funkcjonalność Faktury Rolnik Ryczałtowy, w sprzedaży natomiast używane jest gotowe rozwiązanie umożliwiające integrację SAP z drukarką fiskalną (polskie prawo podatkowe narzuca obowiązek rejestracji sprzedaży dla rolnika będącego osobą fizyczną na fiskalnym urządzeniu rejestrującym).

SAP w pełnym outsourcingu

Cehave Pasze korzysta z oferty pełnego outsourcingu systemu SAP. Dostawcą usługi hostingu SAP jest firma SNP. Dzięki możliwości dzierżawy mocy obliczeniowej serwerów w centrum outsourcingowym SNP Cehave nie musiało ponosić kosztów związanych z inwestowaniem w platformę sprzętową pod system SAP. Nie musi też inwestować w tworzenie i utrzymanie wewnętrznego zespołu specjalistów zajmujących się administracją systemu. Dzięki outsourcingowi SAP w SNP znacznie obniżyliśmy barierę wejścia w najlepsze rozwiązania ERP. Źródła decyzji o outsourcingu SAP w SNP oraz o współpracy z SNP przy wdrożeniu są podobne. Szybciej i taniej możemy udostępniać dobre praktyki zarządzania w naszych spółkach.

Dziennie przyjmujemy 500 ton surowców i wysyłamy podobną ilość wyrobów gotowych. Dział logistyki, zamawiając surowce, informuje kontrahentów o prowadzonej przez nas indeksacji, co pozwala znacznie usprawnić procesy logistyczne w firmie. Dzięki SAP jesteśmy również w stanie precyzyjnie określić, jaka partia surowca została użyta do produkcji danej paszy. Daje nam to większą kontrolę nad obrotem towarowym i ma niebagatelne znaczenie z punktu widzenia zapewnienia jakości i spełnienia norm HACCP. Możemy ten sposób zagwarantować wysoką jakość naszych produktów i w razie konieczności wycofać określoną partię z rynku, w przypadku gdyby surowiec okazał się wadliwy.

Artur Biniak, Dyrektor Finansowy Cehave Pasze

W obszarze zarządzania finansami spółki SAP odgrywa ważną rolę w procesie kontroli bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa i raportowania do centrali w Holandii. „Wcześniej wiele czynności i raportów było opracowywanych poza systemem. Obecnie interesujące nas informacje pozyskiwane są bezpośrednio z systemu, który w pełni zasługuje na miano pakietu zintegrowanego” – podkreśla Artur Biniak.  Efekt projektu prowadzonego przez Cehave Pasze i SNP zyskał uznanie również w korporacji Cehave. Oceniono, że stworzony dzięki wykorzystaniu SPRINT system może być podstawą do szybkich i efektywnych projektów SAP w innych spółkach grupy, nie tylko w Polsce.

Następny: Karmex

Na początku maja br. rozpoczął się projekt przeniesienia modelowego rozwiązania z Cehave do firmy Karmex z Topoli Wielkiej koło Ostrowa Wielkopolskiego, zaplanowany na zaledwie kilka tygodni.

„Wzorce biznesowe SAP, które mieliśmy okazję przetestować w Cehave, chcemy teraz wprowadzić w Karmeksie – wierzymy, że uda nam się to zrobić w ciągu miesiąca” – mówi Artur Biniak.

Projekt roll-outu rozwiązania zakłada całkowite wykorzystanie modelu biznesowego sprawdzonego w Cehave w oparciu o struktury organizacyjne Karmexu. Po etapie konfiguracji i testu integracyjnego prowadzone są szkolenia i migracja danych oraz przygotowanie do wprowadzenia bilansu otwarcia.

Nie ma konieczności wykonywania czasochłonnych testów poszczególnych modułów, gdyż system jest sprawdzony i poprawność jego działania została potwierdzona w codziennej praktyce rzeczywistej pracy użytkowników w Cehave. Duże znaczenie dla krótkiego czasu roll-outu ma również transfer wiedzy o SAP między pracownikami Cehave i Karmex. Odpowiednia organizacja działań projektowych w oparciu o metodykę wypracowaną w SNP pozwala na start produkcyjny Karmexu zaledwie po czterech tygodniach od rozpoczęcia projektu.

Teraz Węgry

Kolejnym etapem projektów SAP w grupie Cehave jest wdrożenie w węgierskiej firmie Kabai Tap. Również na Węgrzech podstawą do projektu może się stać modelowe rozwiązanie z polskiego Cehave Pasze.

Cehave Pasze sp. z o.o. należy do grupy Cehave Landbouwbelang z siedzibą w Veghel w Holandii – jednego z liderów w branży produkcji żywności dla zwierząt hodowlanych w Europie. Cehave Pasze działa w Polsce od ponad 10 lat. Spółka specjalizuje się w produkcji mieszanek paszowych dla drobiu i trzody oraz koncentratów paszowych dla wszystkich grup zwierząt hodowlanych. Szczególnie wysoki nacisk firma kładzie na jakość swoich wyrobów. Spółka posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością obejmujący ISO 9001:2000 oraz HACCP.

Wytwórnia Pasz Karmex rozpoczęła działalność w 1992 r. jako lokalna firma produkująca pasze pełnoporcjowe i uzupełniające dla drobiu i trzody chlewnej. Od stycznia br. spółka należy do Cehave Pasze sp. z o.o. Karmex posiada certyfikat normy ISO 9001:2000 oraz wdrożył elementy systemu HACCP. Firma produkuje pasze dla wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych, ponadto ma w ofercie pasze dietetyczne specjalnego przeznaczenia. Swoje produkty sprzedaje na terenie całego kraju.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00