PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Żywiec: Wdrożenie centralnego systemu backupów (kopii zapasowych)

Zarządzanie bezpieczeństwem danych w firmie wielozakładowej

Udostępnij
Drukuj:
W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych biznesowych znajdujących się w krytycznych dla działania firmy systemach informatycznych, a także w celu zmniejszenia pracochłonności tworzenia kopii zapasowych, Grupa Żywiec wdrożyła centralny system backupów. Przedsięwzięcie było prowadzone przez BCC (od 2018 r. SNP Poland).

Stworzenie bezpiecznego, centralnego systemu tworzenia kopii zapasowych jest jednym z najważniejszych zadań działu informatyki w firmie. Odpowiednie rozwiązania programowe i sprzętowe pozwalają odtworzyć dane biznesowe firmy, utracone w wyniku awarii, błędów ludzkich czy też czynników zewnętrznych (jak np. pożar).

Centralny system backupów, automatyzujący proces tworzenia kopii zapasowych, jest tym bardziej konieczny w firmach wielozakładowych, o rozproszonych lokalizacjach. Pozwala bowiem na administrowanie tworzeniem backupów z jednej, dowolnej lokalizacji, przez jedną osobę. Dzięki temu nie trzeba w ten proces szerzej angażować pracowników w poszczególnych zakładach, a w przypadku nieobecności administratora zarządzaniem backupami może zająć się inna osoba z innej lokalizacji.

Dlaczego centralny system backupów w Grupie Żywiec?

Przed rozpoczęciem projektu, infrastruktura sprzętowa i programowa, funkcjonująca w poszczególnych zakładach Grupy, była zróżnicowana i znajdowała się w trakcie przebudowy do standardów korporacyjnych.

Dotychczasowy system tworzenia kopii zapasowych (backupów) był niespójny. Zasoby serwerów zabezpieczano na różnych nośnikach. Nie wszędzie stosowano system backupu online baz danych. Tworzenie kopii zapasowych było procesem niescentralizowanym, w większości przypadków niezautomatyzowanym, ręcznie sterowanym – co za tym idzie, było pracochłonne i wiązało się z niebezpieczeństwem omyłek w kopiowaniu danych.

Stworzenie spójnego i jednolitego – centralnego systemu backupów zidentyfikowano jako czynnik, umożliwiający istotną poprawę bezpieczeństwa danych biznesowych firmy, a także pozwalający obniżyć koszty działu informatyki – poprzez usprawnienie organizacji pracy działu.

Lista wymagań dla systemu

Zespół, kierowany przez Mariusza Zdziarskiego (PC Systems & Telecom Managera w Grupie Żywiec) opracował listę wymagań dla projektowanego systemu kopii zapasowych:

 • Centralne zarządzanie infrastrukturą backupu z rozbudowanym systemem raportowania i powiadamiania
 • Automatyzacja procesów backup i restore
 • Backup baz danych w trybie online.
 • Backup lokalny zasobów sieci na biblioteki, lub autoloadery jednolitych mediów taśmowych
 • Skalowalność systemu, z zachowaniem bezpieczeństwa inwestycji przez minimum trzy lata. Założono dwukrotny wzrost backupowanych danych w ciągu roku
 • Gwarancja współpracy z bieżącymi systemami operacyjnymi, systemami baz danych, oraz ich nowszymi wersjami

Przebieg wdrożenia systemu backupów

Realizację projektu powierzono SNP Poland, firmie współpracującej z Grupą Żywiec m.in. w zakresie wdrożeń rozwiązań SAP, użytkowanych w spółkach Grupy. Jako oprogramowanie kierujące centralnym systemem backupów, wybrano wiodące rozwiązanie tego typu – HP OpenView Omniback 4.0.

W listopadzie 2001 r. – po podpisaniu umowy, oraz po zatwierdzeniu harmonogramu wdrożenia, przystąpiono do opracowania szczegółowego projektu technicznego systemu kopii zapasowych w dziewięciu lokalizacjach.

Kierując się bilansem danych do backupu, w projekcie technicznym założono wykorzystanie bibliotek taśmowych: HP SureStore Ultrium Library 1/20 i HP SureStore Ultrium Library 2/20 oraz autoloaderów taśmowych HP SureStore Ultrium Autoloader 1/9.

Projekt techniczny zawierał między innymi:

 • Rozłożenie licencji, agentów i składników oprogramowania do zarządzania infrastrukturą backupu: HP OpenView Omniback 4.0
 • Bilanse danych poddawanych operacji backup
 • Sposoby zarządzania mediami taśmowymi
 • Kalendarze zadań backup
 • Procedury administracyjne
 • Zestawienia wymaganego sprzętu i oprogramowania do przeprowadzenia wdrożenia

Po zatwierdzeniu projektu technicznego i przeszkoleniu pracowników działu informatyki, kolejnym etapem przedsięwzięcia były instalacje pilotażowe. Specjaliści IT Grupy Żywiec wybrali trzy lokalizacje do przeprowadzenia wzorcowych instalacji i konfiguracji infrastruktury backupów.

Realizowane przez pracowników Grupy i konsultantów SNP instalacje pilotażowe zawierały integracje systemów baz danych: Lotus Notes Domino, SAP R/3 (Oracle), MS SQL Server z oprogramowaniem HP OpenView Omniback 4.0. Integralną częścią instalacji pilotażowych, oprócz wdrożenia rozwiązań zawartych w projekcie technicznym, były testy wszystkich zdefiniowanych zadań backup, oraz testy zadań restore wybranych danych z mediów taśmowych do systemu.

Po zweryfikowaniu poprawnego działania systemu backupów w pilotażowych lokalizacjach, specjaliści Grupy Żywiec uruchomili wypracowane rozwiązanie w pozostałych zakładach. Wdrożenie systemu kopii zapasowych zakończyło się w grudniu 2001 roku.

Cele projektu zostały osiągnięte – zwiększenie bezpieczeństwa danych, usprawnienie organizacji tworzenia kopii oraz zmniejszenie pracochłonności obsługi tego procesu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w zakładanym czasie i budżecie.

Grupa Żywiec jest liderem branży piwowarskiej – posiada ponad 30% udziału w polskim rynku piwa. W skład Grupy, której filarem są Browary Żywiec, wchodzą również Elbrewery Co. Ltd., Browary Warka i Zakłady Piwowarskie w Leżajsku. W browarach należących do Grupy produkowanych jest kilkanaście marek piwa. Do najpopularniejszych z nich należą: Żywiec, Warka Jasne Pełne, Leżajsk Pełne, Warka Strong oraz Tatra.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Skontaktuj się z nami

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00