PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Makro Cash & Carry: Obsługa BHP w mySAP HR

Innowacyjne rozszerzenie standardowego rozwiązania SAP

Udostępnij
Drukuj:
W firmie o dużym zatrudnieniu wypełnianie obowiązków związanych z BHP jest zadaniem o poważnej skali. Najlepiej, gdy ten obszar jest wspierany przez narzędzie informatyczne spójne z systemem obsługującym zarządzanie zasobami ludzkimi (HR).

BHP – problem niebanalny

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zadbać o właściwe warunki pracy. Składa się na to zarówno troska o bezpieczeństwo i higienę stanowiska pracy, zapobieganie wypadkom, jak i przeprowadzanie odpowiednich szkoleń. Podstawowe unormowania dotyczące BHP umieszczone zostały w Kodeksie Pracy.

Zapewnienie wymogów bezpieczeństwa, a także utrzymanie zasad BHP w dużej firmie wiąże się z dużym wysiłkiem organizacyjnym, m.in. w obszarach oceny ryzyka zawodowego, zarządzania magazynem odzieży roboczej, obsługi związanej z wypadkami przy pracy. Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów BHP mogą być przykre w skutkach. Za zaniedbania jednostki kontrolne mogą nałożyć na pracodawcę kary pieniężne. W szczególnych przypadkach może być to nawet odpowiedzialność wykroczeniowa lub karna.

Ze względu na wagę problemu w większych firmach z reguły powołuje się specjalną komórkę ds. BHP. To właśnie specjaliści ds. BHP są osobami, które potrzebują narzędzia informatycznego, które pozwoli im zapanować nad tą masą zagadnień, minimalizując ryzyko niedopełnienia obowiązków.

Wsparcie procesów BHP przez system informatyczny może więc przyczynić się zarówno do wzrostu bezpieczeństwa w miejscu pracy, jak i do wyeliminowania możliwości kar dla pracodawcy.

Skala zagadnienia w Makro

Makro Cash & Carry zatrudnia w Polsce około 7000 pracowników w 21 halach. Różnorodność stanowisk sprawia, że nadzór nad bezpieczeństwem pracy jest niezwykle trudny i wymaga wielu analiz i szczegółowych pomiarów.

Przykładowo, ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk aktualizuje się okresowo, szczególnie wtedy, gdy wydarzył się wypadek, wystąpiła choroba zawodowa, a także gdy wystąpiły zmiany technologiczne lub organizacyjne na stanowisku pracy. Ze wszelkimi zmianami oceny każdorazowo należy zapoznać pracownika.

Specjaliści BHP w halach poprzednio pracowali „na papierze”. Sporządzanie kart oceny nastręczało dużo kłopotu. Niektórzy mieli opracowane szablony do wypełniania, ale większość specjalistów borykała się z problemem, wypisując po kolei zagrożenia. Taka metoda była bardzo czasochłonna. Stworzenie programu informatycznego, automatyzującego i ujednolicającego te czynności, stało się bardzo potrzebne.

Dlaczego Obsługa BHP w mySAP HR?

Makro zdecydowało się na wdrożenie rozwiązania przygotowanego przez BCC (od 2018 SNP Poland) – OBHP (Obsługa BHP). Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, unikatowe ze względu na zasięg (21 hal w całym kraju), jak i zakres (obsługa wypadków, magazynu i ocena ryzyka zawodowego).

Unikalnym jest też fakt, że Makro jest pierwszą firmą, która zdecydowała się wykorzystać do wsparcia BHP system mySAP HR, a nie autonomiczny program, wyspecjalizowany tylko w tym obszarze.

Rozwiązanie OBHP jest funkcjonalnością znacznie rozszerzającą standardowe możliwości wsparcia BHP, jakie występują w mySAP HR. Decydując się na rozwiązanie przygotowane przez SNP, menedżerowie Makro kierowali się następującymi jego zaletami:

 • Możliwość wykorzystania istniejącej w mySAP HR Makro bazy pracowniczej i struktury organizacyjnej. Dane te są aktualizowane na bieżąco, co eliminuje konieczność wprowadzania ich powtórnie przez specjalistów BHP, tworzenia interfejsów i ryzyko ewentualnych niespójności danych (w przypadku, gdyby moduł BHP był izolowanym systemem)§Bazowanie na tej samej infrastrukturze technicznej, co mySAP HR – wdrożenie nie wymaga zakupu nowego oprogramowania i serwerów czy dodatkowego wsparcia administracyjnego
 • Te same mechanizmy obsługi (menu, wygląd ekranów itd.) co w mySAP HR ułatwiają wymianę informacji między użytkownikami i umożliwia wykorzystanie istniejącego potencjału wiedzy
 • Wykorzystywanie standardowych narzędzi raportowania istniejących w mySAP HR – zapytania ad hoc i raporty zarządzania organizacją
 • Dostępność kodu źródłowego – brak ograniczeń rozwoju rozwiązania przez pracowników Makro lub dowolnego partnera zewnętrznego

Co może OBHP?

Z Obsługi BHP w mySAP HR korzystają w codziennej pracy specjaliści BHP w poszczególnych halach i w centrali Makro. Nowe rozwiązanie umożliwia sprawne zarządzanie najważniejszymi procesami związanymi z BHP, przy wykorzystaniu danych znajdujących się w mySAP HR, odnoszących się do pracowników i stanowisk pracy. Ma to miejsce w trzech głównych obszarach:

 • Ewidencja wypadków przy pracy (przygotowywanie i archiwizowanie w formie elektronicznej protokołów: przesłuchania świadka oraz poszkodowanego, protokołów powypadkowych, statystycznych kart wypadków; prowadzenie rejestru wypadków przy pracy). Transfer danych pracowniczych do protokołów bezpośrednio z mySAP HR eliminuje błędy, które mogłyby powstać przy ręcznym wprowadzaniu
 • Ewidencja odzieży roboczej, znajdującej się w magazynie oraz wydanej poszczególnym pracownikom; system powiadomień o konieczności zakupu nowych partii odzieży, w związku z potrzebami pracowników
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. System wspiera wymagane prawem działania: ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach – poprzez dostarczenie mechanizmów automatycznego szacowania ryzyka zawodowego dla czynników szkodliwych i niebezpiecznych, oraz zagrożeń występujących na stanowisku pracy. Szacuje też obciążenie statyczne metodą OWAS i obciążenie psychiczne pracą. Specjalista ds. BHP ma dostęp w systemie do wszystkich niezbędnych dokumentów i raportów (rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy; karty pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych; szacowanie i ocena ryzyka zawodowego – czynniki szkodliwe i uciążliwe; szacowanie ryzyka zawodowego – zagrożenia; ocena ryzyka zawodowego – zagrożenia; karta analizy ryzyka zawodowego). Ułatwieniem jest dostępność słownika wszelkich typów zagrożeń, czynników itp., dzięki czemu można wybierać je z listy

Nowe, centralne rozwiązanie ujednolica procesy BHP we wszystkich halach i umożliwia zbiorcze raportowanie. W systemie przechowywane są opisy stanowisk roboczych, wszelkich pomiarów przeprowadzonych dla nich oraz szczegółowa ewidencja wypadków.

Krystyna Szymańska, Koordynator ds. BHP, kierująca pracami nad OBHP ze strony Makro, podsumowuje: „Obsługa BHP w tak dużej organizacji, jaką jest nasza firma, wymaga silnego wsparcia informatycznego. Skorzystaliśmy z tego, że w Makro wdrożono mySAP HR – OBHP zbudowaliśmy na istniejącej bazie pracowniczej i działających od dawna rozwiązaniach mySAP HR. Mając takie narzędzie, ujednoliciliśmy i uporządkowaliśmy procedury. Porządek w tych sprawach dla pracowników oznacza większe bezpieczeństwo, a dla nas odpowiedzialnych za zadania BHP – większy spokój podczas kontroli”.

Makro Cash & Carry to sieć nowoczesnych centrów zaopatrzenia dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucji. Makro Cash & Carry Polska SA jest największą siecią handlu hurtowego w Polsce. Firma jest obecna w naszym kraju od 1994 roku. Obecnie Makro w Polsce prowadzi 21 obiektów handlowych, zatrudnia około 7000 pracowników. Od 1998 roku Makro Cash & Carry Polska jest częścią Grupy Metro AG, największego w Europie koncernu handlowego.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Skontaktuj się z nami

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00