PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

mTab: VDA ISA/TISAX – zaufany partner dla automotive

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji u producenta oprogramowania

Udostępnij
Drukuj:
Organizacja, dla której własne know-how oraz dane powierzone przez klientów mają strategiczne znaczenie biznesowe, potrzebuje systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji. Konsultanci SNP wsparli firmę mTab (dawniej Slideworx) w zaktualizowaniu i wdrożeniu zmian w SZBI, zakończonym przedłużeniem etykiety TISAX – certyfikatu potwierdzającego spełnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa wymaganych przez kontrahentów z branży automotive.

Kiedy typowe umowy o zachowaniu poufności (NDA) są niewystarczające, a każdorazowe audyty partnera biznesowego – uciążliwe i kosztowne; rozwiązaniem staje się standaryzacja metod zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wdrożenie i stosowanie systemu zgodnego z jednym z uznanych światowych standardów pozwala na ubieganie się o certyfikat potwierdzający, że organizacja postępuje według zasad minimalizujących ryzyko wystąpienia incydentu bezpieczeństwa informacji.

Certyfikat znacznie upraszcza nawiązanie i utrzymanie relacji biznesowych, a przez wielu klientów jest bezwzględnie wymagany jako warunek współpracy. Zaś dla samej organizacji i jej pracowników oznacza, że wszelkie zidentyfikowane zagrożenia (np. cybernetyczne) zostały właściwie zaadresowane za pomocą środków organizacyjnych i technicznych, zgodnie z ideą minimalizacji ryzyka

TISAX, RODO, audyt zerowy

Od końca 2018 r. firma Slideworx, producent innowacyjnego oprogramowania dla biznesu, jest częścią mTab – firmy dostarczającej platformy do analizy i wizualizacji danych dla największych przedsiębiorstw, w tym także z branży automotive. Jednym z elementów integracji w nowej strukturze był przegląd i aktualizacja stosowanych rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa. Jako że wśród swoich klientów mTab ma największe koncerny motoryzacyjne, istotną częścią Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest zgodność organizacji z normą VDA ISA/TISAX – wzajemnie uznawanym standardem audytu bezpieczeństwa informacji w tej branży. W związku z rosnącymi wymaganiami w zakresie ochrony danych osobowych przegląd ten był także dobrą okazją do sprawdzenia zgodności z GDPR/RODO.

W projekcie aktualizacji SZBI wykorzystano autorską metodykę SNP Poland z powodzeniem stosowaną w implementacji normy ISO 27001 w firmach z różnych branż.

Pierwszym krokiem wdrożenia SZBI jest zwykle audyt zerowy, weryfikujący aktualny poziom zgodności organizacji z określonym standardem (normą). W tym wypadku przeprowadzono go w oparciu o kryteria ankiety Verband der Automobilindustrie, a dodatkowo uwzględniono wymogi prawne wynikające z GDPR/RODO. Audyt pozwolił na zdiagnozowanie wszystkich obszarów niezgodności, a także na określenie możliwych do wykorzystania synergii z istniejącymi dobrymi praktykami i procedurami funkcjonującymi w firmie. Wdrożona już wcześniej częściowa dokumentacja systemowa i operacyjna w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji stanowiła solidną bazę i została włączona do systemu budowanego w kolejnych etapach projektu.

Przemysław Rejman, Finance Executive/Controller, mTab

Praca zdalna z gwarancją ciągłości działania

Przed rozpoczęciem prac nad dokumentacją nasze największe obawy dotyczyły oporu pracowników przed przestrzeganiem zmienionych procedur oraz tego, że wprowadzone zmiany mogą sparaliżować pracę zespołów.

Kluczem do uniknięcia obu zagrożeń okazało się zaproszenie liderów wszystkich zespołów do współpracy przy tworzeniu dokumentacji. W procesie twórczym istotne znaczenie miały wspólne, regularne spotkania, których celem było omówienie rozważanych zmian w dokumentacji. Pomogło nam to w zwiększeniu wśród pracowników świadomości istnienia zagrożeń i wynikającej z tego potrzeby wprowadzenia zmian (nawet tych mniej wygodnych). Zyskaliśmy też pewność, że proponowane zmiany nie będą skonfliktowane z istniejącymi procesami.

Z dzisiejszej perspektywy dużym plusem sumiennego wdrożenia polityk i procedur bezpieczeństwa (tzn. nie tylko „na półkę”) jest to, że dzięki istniejącej dokumentacji dotyczącej pracy zdalnej i bezpiecznych protokołów wymiany plików byliśmy w stanie szybko podjąć decyzję o przestawieniu organizacji w tryb pracy zdalnej, bez ryzyka przerwania ciągłości procesów produkcyjnych.

Przemysław Rejman, Finance Executive/Controller, mTab

Budowanie SZBI

mTab to firma młoda, ale mająca już bogate doświadczenia w pracy dla klientów z różnych branż. Doświadczenia te obejmują także konieczność spełniania oczekiwań partnerów biznesowych w zakresie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji. Z tego powodu dużym wyzwaniem projektowym było uwzględnienie nie tylko wymogów zawartych w liście kontrolnej VDA ISA, ale też innych zobowiązań organizacji, podjętych wobec pozostałych partnerów.

Harmonogram budowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w mTab

Budowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji zaprojektowano w oparciu o szacowanie ryzyka oraz analizę wpływu biznesowego (BIA), adresując rozpoznane zagrożenia i podatności. Uwzględniono wymagania z niezbędnych arkuszy oceny VDA ISA i wybrane mechanizmy kontroli wynikające z załącznika A normy ISO 27001. Uregulowano zagadnienia bezpieczeństwa fizycznego, osobowego, środowiskowego. W szczególności wytworzono polityki i procedury bezpieczeństwa IT, dostępu logicznego, fizycznego, kopii bezpieczeństwa, pracy zdalnej, klasyfikacji aktywów i zasad postępowania z nimi dla pracowników, zarządzania zmianą w organizacji, w tym w zakresie sprzętu, zakupów oraz nadzoru nad kontrahentami, oraz liczne inne, w tym także w obszarze ochrony danych osobowych.

Certyfikacja TISAX

Platforma bezpiecznej wymiany informacji TISAX jest odpowiedzią na potrzebę zarządzania bezpieczeństwem informacji w branży motoryzacyjnej. O ile na początku wydawało się, że system oparty na spełnieniu wymagań wynikających z VDA ISA dedykowany jest dla producentów samochodów oraz dostawców części, z biegiem czasu okazało się, że firmy świadczące usługi stanowią znaczną cześć beneficjentów wdrażanego systemu bezpieczeństwa informacji. Jedną z takich firm jest Slideworx z Poznania.

W przypadku firmy mTab wymagania związane z GDPR/RODO to nie tylko oczywista konieczność spełnienia wymagań prawnych. W związku z realizowanymi przez firmę usługami wymagania związane z ochroną danych osobowych zostały szczególnie podkreślone przez ich klientów.

Spełnienie zdefiniowanych wymagań przełożyło się na szybki i sprawny audyt zakończony pozytywną oceną, co skutkowało nadaniem firmie stosownych etykiet.

Mariusz Koszeluk, Audytor TISAX, TUV Nord Polska

Przyjęcie takiego podejścia umożliwiło pomyślne przejście audytu TISAX. A ponadto opracowana dokumentacja systemowa jest solidną podstawą do potencjalnie szybkiej certyfikacji w zakresie normy ISO 27001.

Integracja kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego organizacji z politykami i procedurami spełniającymi kryteria standardu TISAX oraz oczekiwania klientów zajęła poważną część harmonogramu wdrożenia. Pozwoliło to na stworzenie bardzo uporządkowanej i adekwatnej, a zarazem otwartej na rozbudowę struktury dokumentów. Łącznie powstało ponad 100 dokumentów systemowych. Opracowany w ten sposób warsztat stanowi bazę know-how i wzorzec rozwiązań organizacyjnych, który z powodzeniem może być zaadaptowany w pozostałych filiach organizacji.

mTab (dawniej Slideworx) to producent oprogramowania, oferujący webowe rozwiązania do analizy i wizualizacji danych dla międzynarodowych organizacji na całym świecie. Specjalizuje się w oprogramowaniu do standaryzacji i integracji danych i opinii klientów pozyskiwanych z różnych źródeł oraz dostarcza narzędzia do raportowania i analizy biznesowej, które pozwalają klientom szybko prezentować i wizualizować krytyczne wyniki badań i lepiej rozumieć ich konsekwencje. W swoim centrum rozwojowym w Poznaniu firma zatrudnia ponad 80 osób. Częścią pochodzącej z Kalifornii firmy mTab jest do końca 2018 r.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00