PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

opesus AG: Systemy IT w Data Centers

Hosting zarządzany i administracja SAP

Udostępnij
Drukuj:
Niemiecka firma opesus AG poszukiwała dostawcy outsourcingu IT, który zachowując najwyższą jakość usług, równocześnie jest gotowy na elastyczne dostrojenie warunków kontraktu SLA, zgodnie z oczekiwaniami klienta. Od kwietnia hosting zarządzany i administrację dla instalacji deweloperskich i demonstracyjnych systemów SAP ERP, SAP Solution Manager oraz hurtowni danych SAP Business Warehouse firmy opesus świadczy SNP Data Centes.

Przedsiębiorstwo opesus to niemiecka firma konsultingowa działająca głównie w Europie, a także Ameryce Północnej i Południowej, specjalizująca się w usługach i rozwoju aplikacji. Pomaga swoim klientom w równoważeniu procesów operacyjnych, doradzając im w zakresie strategii, projektowania oraz wdrażania rozwiązań SAP.

Do realizacji projektów wdrożeniowych i rozwojowych oraz prowadzenia prac dostosowawczych u klientów niezbędne są demonstracyjne systemy SAP, które firma opesus posiada w swoich zasobach. Jako że opesus nie dysponuje własnym centrum przetwarzania danych, które spełniałoby wysokie parametry dostępności i bezpieczeństwa, poszukiwał partnera outsourcingowego. Oprócz przestrzeni dyskowej dla swoich systemów opesus oczekiwał także od usługodawcy usługi administracji SAP, czyli stałego nadzoru nad bezpieczeństwem i wydajnością użytkowanych systemów, oraz pomocy w planowaniu rozwoju swojego pejzażu IT.

Firma zdecydowała się na ofertę SNP która łączy managed hosting w SNP Data Centers oraz blisko 20-letnie doświadczenie w administracji systemami SAP. Oprócz tych argumentów przy wyborze dostawcy dużą rolę odegrała także otwartość SNP na skrojenie usługi na miatę indywidualnych potrzeb opesusa, wysokie standardy komunikacji oraz dobry stosunek jakości usług do ceny.

W SNP Data Centers

SNP Data Centers to wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny SNP, świadczący usługi outsourcingu IT, bezpiecznego przechowywania i przetwarzania danych, cloud computingu oraz doradztwa IT. W skład SNP Data Centers wchodzą nowoczesne centra przetwarzania danych w dwóch różnych lokalizacjach. Najwyższe standardy pracy gwarantują m.in. wdrożone System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z ISO 27001 oraz System Zarządzania Usługami IT zgodny z ISO 20000. Nad powierzonymi systemami klientów czuwa kilkudziesięcioosobowy zespół doświadczonych specjalistów technicznych i serwisowych. Nowoczesne centrum monitoringu gwarantuje stały nadzór w trybie 24/7.

SNP dysponuje także wydzieloną organizacją serwisową (Centrum Outsourcingowe SNP), która odpowiada za ciągłość obsługi kontraktów serwisowych i outsourcingowych klientów SNP. Centrum funkcjonuje zgodnie z dobrymi praktykami działania organizacji serwisowych. Między innymi komunikację z klientami opartą na zasadzie pojedynczego punktu kontaktu (SPOC – Single Point of Contact). Zgłoszenia klientów są rejestrowane, przetwarzane i raportowane w aplikacji serwisowej. Pracę centrum koordynuje Zespół Service Desk, odpowiedzialny m.in. za kierowanie zgłoszeń klientów do odpowiednich zespołów specjalistów.

Wśród szerokiego spektrum usług outsourcingu IT świadczonych przez SNP szczególne miejsce zajmują usługi związane z systemami SAP, w tym administracja, maintenance oraz wsparcie użytkowników SAP. Wysoki poziom usług w tym zakresie jest cyklicznie potwierdzany wydawanymi przez producenta systemów certyfikatami, m.in. SAP Certified Partner in Hosting Services, SAP Certified Partner in Cloud Services oraz SAP Partner Center of Expertise (SAP PCoE) – status uprawniający Centrum Outsourcingowe SNP do świadczenia usług serwisowych SAP.

Od kwietnia 2015 r. instalacje deweloperskie i demonstracyjne systemów SAP ERP, SAP Solution Manager oraz hurtowni danych SAP Business Warehouse firmy opesus działają w SNP Data Centers, które także administruje tymi systemami.

Joachim Neff, Program Manager SAP, opesus AG

Bezpieczeństwo, wydajność, dostępność
Przy wyborze partnera braliśmy pod uwagę firmy z całej Europy. Zdecydowaliśmy się na SNP z kilku powodów: Po pierwsze, najważniejsze było dla nas bezpieczeństwo i wydajność w połączeniu z wysoką dostępnością naszych systemów, po drugie, wysokie kompetencje konsultantów SNP w zakresie technologii SAP i po trzecie, wysoki poziom standardów pracy. Zyskaliśmy gwarancję wysokiej dostępności i bezpieczeństwa naszych systemów. Równocześnie szybki czas reakcji na zgłoszenie i elastyczne podejście wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom. Wszystko to pozwala nam bez przeszkód i na wysokim poziomie efektywności udostępniać platformę SAP dla naszych własnych klientów i interesariuszy wewnętrznych.
Joachim Neff, Program Manager SAP, opesus AG

Jednym z ważniejszych wymagań firmy opesus było jak najszybsze uruchomienie systemów SAP w nowej lokalizacji i skrócenie do niezbędnego minimum czasu ich niedostępności dla użytkownika. Proces migracji i dostosowania do nowego środowiska maszyn wirtualnych został przeprowadzony metodą „downtime minimised”, która gwarantuje krótki czas wyłączenia systemu.

Po uruchomieniu środowiska zostały połączone z aktywnym monitoringiem. Stosowany w SNP system monitoringu pozwala na wczesne wykrycie i sygnalizowanie występujących problemów, dając administratorom czas na reakcję i podjęcie działań naprawczych. W ramach monitoringu konsultanci SNP na bieżąco sprawdzają stan i dostępności systemów, ilość wolnego miejsca w bazie danych, obciążenie procesorów czy status procesu backupowego.

Wsparcie Basis

Zajmując się konsultingiem rozwiązań SAP w zakresie zrównoważonego rozwoju, opesus ma w swoich szeregach doświadczonych konsultantów modułowych, nie rozwija jednak kompetencji w warstwie technicznej systemów. W ramach współpracy z SNP firma korzysta ze wsparcia administratorów Basis, mając zagwarantowaną kontraktem określoną miesięczną pulę godzin prac administracyjnych.

Administratorzy SAP w SNP specjalizują się w analizie i rozwiązywaniu złożonych niskopoziomowych problemów systemowych i realizacji zadań od klientów, obejmujących m.in. zmiany konfiguracyjne czy propozycje zmian parametrów wpływających na performance.

Taka dystrybucja kompetencji umożliwiła polepszenie procesu rozwiązywania napotkanych bieżących problemów systemowych, pozwalając na skupienie się opesus na swoim podstawowym profilu działalności. Wszelkie rekomendowane zmiany systemowe oraz zmiany w obszarze systemu operacyjnego przed wprowadzeniem są zawsze uzgadniane i zatwierdzane przez koordynatorów kontraktu po obu stronach.

Sprawdzony, o dużym doświadczeniu w outsourcingu SAP/IT partner to dla firmy opesus gwarancja dostępności systemów, brak konieczności inwestowania w infrastrukturę i kompetencje SAP Basis oraz możliwość elastycznego rozwoju infrastruktury systemów udostępnianych następnie jej klientom.

opesus AG pomaga firmom, oferując usługi doradcze w obszarze strategii, planowania i wdrażania rozwiązań SAP w zakresie zrównoważonego rozwoju. Doskonała znajomość rozwiązań SAP – zwłaszcza SAP Ochrony Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa (SAP EHS Management) wraz z kompetencjami do rozwoju oprogramowania w środowisku SAP – umożliwia opesus oferowanie pełnej gamy usług dla projektów wdrożeniowych SAP EHS Management.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00