PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

PayUp: Hosting IT dla sektora finansowego

Rozwiązania wysokiej dostępności dla wymagających

Udostępnij
Drukuj:
Pod opieką Centrum Outsourcingowego SNP funkcjonuje kilkadziesiąt różnorodnych systemów IT. Większość z nich to systemy klientów wymagające wysokiej niezawodności, których dostępność jest podstawą działania biznesu danej firmy. Wysoka dostępność systemów jest krytycznie ważna dla firm z branży finansowej, w której transakcje bardzo często są realizowane przez całą dobę.

System do obsługi transakcji Prepaid firmy PayUp to system wymagający wysokiej dostępności. Jest to system rozproszony, który odpowiada za rozliczanie transakcji sprzedaży doładowań do bezabonamentowych telefonów komórkowych, a także za rozliczenie innych usług finansowych, jak np. płacenie rachunków i akceptacja kart płatniczych z użyciem terminali POS rozmieszczonych w rozproszonych geograficznie miejscach sprzedaży. Stanowi on najważniejsze narzędzie, a zarazem fundament działania firmy.

W skład systemu wchodzi kilka tysięcy terminali POS, sieć rozległa łącząca operatorów telekomunikacyjnych, partnerów biznesowych oraz serwery, które utrzymywane są w centrum przetwarzania danych BCC (od 2018 SNP Poland). Od początku swojej działalności na polskim rynku firma korzysta z usług Centrum Outsourcingowego SNP, które odpowiada za utrzymanie dostępności i wydajności systemów klienta, a od stycznia 2011 r. świadczy także usługi hostingu i administracji systemu transakcyjnego dla oddziału firmy w Rumunii.

Technologia

Wysoka dostępność usług w branży finansowej jest kluczowa dla prowadzenia biznesu. Stawia to duże wyzwanie przed dostawcą usług IT. Na potrzeby zleceniodawcy SNP przygotowało redundantną platformę serwerową zbudowaną w oparciu o technologię wirtualizacji systemów IT. Zdecydowano się na wybór Red Hat Linux jako systemu operacyjnego oraz bazy danych MySQL.

Do systemu Prepaid obecnie łączy się kilka tysięcy zdalnych terminali z Polski i Rumunii. Połączenia do systemu nawiązywane są przez całą dobę, gdyż wiele terminali znajduje się w punktach czynnych 24 godziny na dobę. W „godzinach szczytu” liczba połączeń sięga kilkuset na minutę. Połączenia obsługiwane są przez trzy serwery aplikacyjne, a dane zapisywane są w trzech serwerach bazodanowych. Przy wymogach pracy w trybie 24/7/365 środowisko wysokiej dostępności to konieczność.

Do systemu Prepaid obecnie łączy się kilka tysięcy zdalnych terminali z Polski i Rumunii. Przy wymogach pracy w trybie 24/7/365 środowisko wysokiej dostępności to konieczność

Jedną z najważniejszych cech rozwiązania zaproponowanego i uruchomionego przez konsultantów IT SNP jest przenoszenie wirtualnych serwerów pomiędzy fizycznymi maszynami w trybie online, bez potrzeby wyłączania czy restartu systemu operacyjnego. Eliminuje to potrzebę wyłączenia systemu w związku na przykład z rozbudową bądź naprawą pojedynczego serwera.

Połączenia

Połączenia terminali POS do systemu Prepaid odbywają się z wykorzystaniem różnych technologii: GPRS, WAN, IPsec VPN site-to-site oraz połączeń telefonicznych dial-up. Z kolei w połączeniach pomiędzy centrum przetwarzania danych SNP a operatorami telekomunikacyjnymi i partnerami biznesowymi wykorzystano tunele IPSec site-to-site oraz dodatkowo połączenia dedykowane.

Sam system Prepaid generuje i rozsyła automatycznie raporty w formie wiadomości e-mail i plików przesyłanych do klienta.

Na podstawie wymogów przedstawionych przez PayUp w centrum przetwarzania danych SNP przygotowano wyizolowane środowisko sieciowe. Szkielet sieci tworzą w pełni redundantne switch’e które mają możliwość automatycznej rekonfiguracji w przypadku awarii któregoś węzła. Połączenia ze „światem zewnętrznym” obsługiwane są przez klaster firewalli Juniper pracujących w trybie active-passive.

Dostęp do Internetu zapewnia kilka niezależnych połączeń dostarczonych przez różnych operatorów i zbudowanych w różnych technologiach (światłowody, łącza radiowe). Nad całością konfiguracji tras routingu czuwa protokół BGP, dzięki któremu awaria łącza u poszczególnych operatorów powoduje automatyczne przeniesienie ruchu na inne łącza.

Proaktywny monitoring

Oczywiście środowisko, w którym pracuje system Prepaid, musi być szczegółowo monitorowane. W trybie ciągłym sprawdzane są podstawowe parametry: od dostępności serwerów i uruchomionych na nich usług, aż do tak szczegółowych obszarów, jak zajętość przestrzeni dyskowej czy obciążenie CPU i pamięci. Ze względu na rodzaj usługi szczegółowo kontrolowane są również połączenia sieciowe, a także dostępność kluczowych hostów po stronie operatorów telekomunikacyjnych i partnerów.

Każde zagrożenie wykryte przez system monitoringu (np. przekroczenie zdefiniowanego progu bezpieczeństwa wykorzystania mocy procesorów serwera) sygnalizowane jest poprzez wyświetlenie alarmu na monitorach w centrum monitoringu SNP i wygenerowanie alarmu dźwiękowego. Dodatkowo wysyłana jest wiadomość tekstowa SMS na numery telefonów komórkowych osób, które w danej chwili odpowiedzialne są za dostępność usług centrum przetwarzania danych SNP. W centrum monitoringu SNP w trybie 24/7 dyżurują administratorzy, którzy obserwują wskazania systemów monitoringu i w zależności od sytuacji mogą natychmiast podjąć działania odpowiednie do sytuacji. Wsparcie wykwalifikowanych specjalistów zapewnione jest więc całą dobę, każdego dnia w roku.

Jednak obserwowanie wskaźników na monitorach to nie jedyne zadania konsultantów w centrum monitoringu. Każdego dnia wykonywane są rutynowe czynności sprawdzające na serwerach, według ustalonej procedury. Weryfikowane są m.in. logi systemów operacyjnych, aplikacji czy baz danych. Również sama infrastruktura centrum przetwarzania danych jest kontrolowana każdego dnia, co pozwala na proaktywne wychwycenie pojawiających się zagrożeń mogących w przyszłości zakłócić działanie systemu.

Bezpieczeństwo i standardy

Bezpieczeństwo systemów i danych utrzymywanych w Centrum Outsourcingowym SNP zapewnione jest przez wdrożone standardy ISO. Obsługa systemów w ramach usług outsourcingu IT SNP opiera się na Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, zgodnym z normą ISO/IEC-27001. Jest to najbardziej restrykcyjna norma, wskazująca wymagania w zakresie poufności, integralności i dostępności informacji.

Standard ISO/IEC-27001 obejmuje całość zagadnień związanych z ochroną tworzonych, przechowywanych i przetwarzanych w firmie informacji. Jego celem jest weryfikacja i wzmocnienie zabezpieczeń z uwzględnieniem źródeł zagrożeń, jakimi mogą być ludzie, procesy biznesowe i technologie. Standard ten wpisuje się w procedury związane z budowaniem planów ciągłości działania (Business Continuity Planning), które umożliwiają sprawne reagowanie na sytuacje kryzysowe, a nawet nieprzewidywalne katastrofy, takie jak np. pożar, powódź czy katastrofa budowlana.

Każdy system produkcyjny posiada swój własny, szczegółowy plan ciągłości działania (PCD), który określa, jakie kroki należy podjąć, aby przywrócić jego dostępność w przypadku awarii. Plany PCD są regularnie testowane i uaktualniane przez administratorów. Test planu PCD polega na całkowitym odtworzeniu systemu na zapasowym serwerze i zweryfikowaniu poprawności jego działania. Dzięki regularnym testom jesteśmy w stanie dokładnie określić, ile czasu będzie potrzebne na odtworzenie systemu w przypadku awarii.

Centrum Outsourcingowe SNP posiada również System Zarządzania Usługami IT zgodny z normą ISO/IEC-20000 (ITIL). Standard zarządzania usługami IT ISO/IEC-20000 podaje konkretne wytyczne, jak efektywnie obsługiwać zgłoszenia od klientów, reagować na incydenty czy rozwiązywać problemy. Norma definiuje zbiór najważniejszych procesów IT – m.in. zarządzanie i raportowanie poziomu usług, zarządzanie dostępnością i ciągłością działania, zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz zarządzanie konfiguracją i zmianą.

Elastyczne środowisko

Hosting systemu Prepaid jest przykładem usługi „szytej na miarę”. Początkowo system składał się z kilku serwerów i obejmował terminale na terenie Polski. W kolejnych latach instalacja rosła wraz z rozwojem biznesu klienta. Wdrożenie nowych usług oraz poszerzenie zasięgu działania o kolejny kraj, Rumunię, zwiększyło liczbę obsługujących maszyn. Wzrosła również liczba połączeń do kolejnych operatorów telekomunikacyjnych poza Polską. Współpraca z Centrum Outsourcingowym SNP pozwoliła zleceniodawcy ograniczyć koszty utrzymania IT na początku jego działalności biznesowej. Opłata obejmowała tylko tę moc obliczeniową, która była wykorzystywana.

Odbiorcy usług w Rumunii nie są świadomi, że autoryzacja ich transakcji pokonuje geograficznie bardzo długą trasę – do Złotnik pod Poznaniem w Polsce, do operatora GSM właściwego dla danej transakcji w Rumunii oraz powrotnie – do terminala stojącego gdzieś w sklepie w ich kraju.

Dodatkowo duża elastyczność technologii, na której oparte jest rozwiązanie, pozwalała na płynne rozszerzenie zasobów systemu. Kolejne prace rozwojowe są prowadzone bez przestojów w działaniu infrastruktury produkcyjnej. To bardzo istotna zaleta, nie tylko w branży usług finansowych.

Hosting systemu Prepaid jest przykładem usługi „szytej na miarę”. Początkowo system składał się z kilku serwerów, w kolejnych latach instalacja rosła wraz z rozwojem biznesu klienta

Kompetencje do wynajęcia

Koszty sprzętu są jedynie częścią wydatków w projektach informatycznych. Często dużo większym problemem – i znacznym kosztem – jest pozyskanie odpowiedniej kadry. Rekrutacja, a następnie wdrożenie i przeszkolenie nowych administratorów IT i administratorów sieci o odpowiednich kwalifikacjach to proces czasochłonny i kosztowny. Kolejne wyzwanie to organizacja pracy w zgodzie z najlepszymi praktykami dla branży IT i standardami norm ISO/ITIL.

Tak wymagający i skomplikowany system, jakim jest Prepaid, wymaga opieki doświadczonych i kompetentnych administratorów. Zespół SNP, który odpowiada za bieżące utrzymanie i rozwój systemów, to kilkunastu administratorów. Ich kompetencje i specjalizacje w danych dziedzinach są potwierdzone wieloletnim doświadczeniem w projektach wdrożeniowych i serwisie oraz certyfikatami, m.in. z technologii baz danych (Oracle, MSSQL, DB2), systemów operacyjnych (Windows, Unix, Linux, i5/OS) oraz technologii sieciowych (Juniper, Cisco).

Oprócz kompetencji czysto technicznych, niemniej istotne są kompetencje językowe. Nad wdrożeniem systemu Prepaid współpracowały osoby różnych narodowości. W bieżącej pracy dotyczącej utrzymania systemu Prepaid czy zmian konfiguracji parametrów technicznych administratorzy SNP kontaktują się w języku angielskim ze specjalistami m.in. z Portugalii i Rumunii.

Centrum Outsourcingowe SNP zapewnia kompleksową obsługę utrzymania środowiska IT: od hostingu i kolokacji w centrum przetwarzania danych SNP, po administrację systemami. SNP współpracuje z największymi dostawcami sprzętu i oprogramowania, co pozwala zaproponować najlepsze rozwiązania techniczne uszyte na miarę. Potrzeby każdego klienta traktowane są indywidualnie.

Marek Strzelczyk, Dyrektor IT i Operacji, Członek Zarządu, PayUp Polska

Obecnie systemy zlokalizowane w Centrum Outsourcingowym SNP obsługują ok. 7 tys. terminali POS (ok. 4,5 tysiąca w Polsce i 2,5 tysiąca w Rumunii). W obydwu krajach terminale są rozmieszczone na całym ich terytorium.
Od początku działalności PayUp koncepcja firmy zakładała outsourcing wielu usług, w tym usług hostingu systemów IT. Firma SNP została wybrana jako nasz partner ze względu na swój profesjonalizm oraz konkurencyjną ofertę cenową. Fakt, że zdecydowaliśmy się przenieść do SNP również systemy z Rumunii, które początkowo były obsługiwane przez lokalnego dostawcę, jest wyrazem naszego zaufania do kompetencji prezentowanych przez pracowników Centrum Outsourcingowego SNP oraz do jakości świadczonych usług.
Zespół IT PayUp Polska liczy sześć osób. Ich kompetencje koncentrują się na znajomości terminali POS, ich aplikacji oraz aplikacji centralnych systemu Prepaid. Zagadnienia związane z zarządzaniem serwerami, systemami operacyjnymi oraz bazami danych pozostawiamy naszemu partnerowi.
We współpracy z SNP udało nam się wypracować koncepcję Disaster Recovery – redundantnego rozwiązania sprzętowo-programowego, które zapewnia równoległe działanie systemów PayUp w dwóch geograficznie oddalonych lokalizacjach i przejęcie całego ruchu transakcyjnego przez jedną z tych lokalizacji w przypadku awarii w drugiej lokalizacji. Pracownicy SNP służyli swoją wiedzą i doświadczeniem przy opracowywaniu tego rozwiązania.
W codziennych kontaktach personel Centrum Outsourcingowego prezentuje dużą dyspozycyjność i elastyczność, przyjazne podejście do klienta oraz daleko idącą pomoc, np. goszcząc naszych współpracowników i partnerów z innych państw na wizytach referencyjnych.
Marek Strzelczyk, Dyrektor IT i Operacji, Członek Zarządu, PayUp Polska
PayUp Polska SA to spółka joint venture firmy-matki PayUp z Portugalii i grupy Eurocash zajmującej się dystrybucją oraz handlem hurtowym i detalicznym artykułami spożywczymi i z branży FMCG. Została założona w 2007 r. i rozpoczęła działalność operacyjną od przejęcia sieci 2600 zainstalowanych terminali POS od jednej ze spółek z grupy Eurocash.  PayUp został utworzony w celu dystrybuowania produktów i usług finansowych dostępnych przy wykorzystaniu terminali POS. Do usług tych zalicza się m.in. sprzedaż doładowań bezabonamentowych telefonów komórkowych (tzw. prepaid), opłatę rachunków oraz akceptację płatności kartami płatniczymi.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00