PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

MAPAL: SAP HR w mniejszej organizacji

50 osób w firmie, płace w SAP

Udostępnij
Drukuj:
Od stycznia 2018 roku firma MAPAL Narzędzia Precyzyjne nalicza płace w systemie SAP, a także administruje kadrami i ocenia czas pracy. Przykład MAPAL pokazuje, że SAP w kadrach i płacach to rozwiązanie nie tylko dla organizacji zatrudniających tysiące czy setki pracowników.

Sytuacje, w których mniejsze, lokalne oddziały dużych przedsiębiorstw korzystają z wzorca korporacyjnego SAP są dość częste. Jednak, z uwagi na specyfikę przepisów krajowych, obszar HR często pozostaje poza zakresem wdrożenia. Zwłaszcza w przypadku podmiotów o niewielkiej liczbie zatrudnionych, firmy decydują się nawet na wdrożenie systemu HR innego producenta. Tworzy to dodatkowe wyzwania związane z uruchomieniem, integracją i administracją dwóch zupełnie różnych aplikacji biznesowych. Tymczasem SAP HR (a także dostępne w chmurze aplikacje z rodziny SAP SuccessFactors) stanowią przyjazne środowisko również dla mniejszych organizacji.

W przypadku MAPAL-u decyzję o wdrożeniu w polskim oddziale systemu SAP HR podjął niemiecki właściciel. Z uwagi na trwające wówczas intensywne prace związane z wielostronną rozbudową systemu, MAPAL szukał do realizacji projektu partnera gwarantującego profesjonalne wykonanie, bezpieczny start i bezproblemową eksploatację. Najlepsze propozycje i referencje przedstawiło SNP (jeszcze wówczas BCC). Zaoferowaliśmy nasze doświadczenie przy realizacji systemów kadrowo-płacowych zintegrowanych z oceną czasu pracy.

Realizacja projektu była dla SNP ważnym doświadczeniem z dwóch powodów. Po pierwsze – ze względu na bardzo dobrą współpracę z klientem; po drugie – dlatego, że wypracowana metodyka wdrażania okazała się  równie skuteczna w przypadku projektu dla kilkudziesięcioosobowej organizacji.

Specyfika wdrożenia

Mimo stosunkowo niewielkiej liczby 50 pracowników, projekt nie pozwalał na żadne uproszczenia. Rozwiązanie miało zapewnić obsługę pracowników wynagradzanych miesięcznie, godzinowo oraz zleceniobiorców. Należało też uwzględnić mocno zróżnicowane zasady płacowe dla pracowników godzinowych.

Konsultanci SNP wspólnie z pracownikami działu finansowego MAPAL-u przeprowadzili analizę potrzeb, zestawili jej wyniki ze standardowymi funkcjonalnościami SAP i zidentyfikowali punkty, w których standard SAP trzeba było wesprzeć rozwiązaniami indywidualnymi. Jak zwykle okazało się, że takich punktów jest kilka.

Gdzie rozwiązania indywidualne?

W płacach: ubruttowienie wskazanych elementów płacy, składniki związane ze specyfiką systemu premiowego, system dodatków. Trzeba też zwrócić uwagę, że integralnym elementem wdrożenia jest przejęcie danych z systemu klienta, zapewniających ciągłość naliczeń i raportowania (w tym generowania spójnych deklaracji PIT).

W ocenie czasu pracy: rozproszenie rejestracji czasu pracy, zasady rozliczeń okresowych godzin ponadwymiarowych – zgodne z Kodeksem Pracy, ale i uwzględniające wymagania klienta.

W części kadrowej konieczne było dostosowanie się do pewnych rozwiązań wprowadzonych wcześniej przez niemieckiego właściciela systemu (tabela T503, dodanie  pól do założonego przez Klienta IT 0002, przetłumaczenie struktury organizacyjnej).

Wdrożenie SAP-HR uzupełnione zostało również przez autorski, wielokrotnie sprawdzony, program SNP e-Deklaracje, przygotowany dla aktualnych wersji formularzy PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR i IFT-1R w formie elektronicznej, zaakceptowanej przez polskie Ministerstwo Finansów. Program wykorzystuje pliki PIT, utworzone przez standardowe raporty HPLC* i zapisane w centralnym archiwum w systemie SAP w formacie XML (i dodatkowo w formacie PDF).

Ze względu na możliwą zmianę formy formularzy PIT przez Ministerstwo Finansów, co może skutkować zmianą schematu XML elektronicznych deklaracji podatkowych, zapewniamy dodatkową usługę wsparcia. Nie będzie potrzeby korzystania z niej, jeśli formularze PIT nie zostaną zmienione.

Główne fazy realizacji

Faza 1 – Blueprint

Pierwszym etapem było opracowanie szczegółowej koncepcji, w której zostały ustalone, wspólnie z klientem, a następnie spisane wszystkie zasady działania i wymagania wobec systemu. W dokumencie opisane są zarówno procesy biznesowe we wszystkich modułach, struktury i zakresy danych podstawowych, zasady migracji danych ze „starego” systemu klienta oraz szczegółowy harmonogram wdrożenia.

W zakresie listy płac przygotowano szczegółowy wykaz składników wynagrodzenia, zasady raportowania i interfejsowania. Ocena czasu pracy opisana została od strony interfejsu (zdecydowano się na wykorzystanie PTMW, jako wciąż skutecznego rozwiązania SAP), od strony procesowej, wynikowej i raportowej. Uwzględniono różne rodzaje zatrudnienia, w tym pracowników niepełnoetatowych, niepełnosprawnych, młodocianych. Opisano zasady integracji z listą płac, czyli generowane przez ocenę czasu pracy składniki wynagrodzenia.

Faza 2 – Realizacja prototypu i testy

Po etapie koncepcji nastąpił dla klienta krótki okres relaksu – oczywiście w zakresie projektu. W tej fazie całość prac skupiła się po stronie SNP. Skoncentrowaliśmy się na budowie prototypu i jego testowaniu. Po testach wewnętrznych prototyp został przeniesiony na system testowy, gdzie klient przeprowadził, przy wsparciu SNP, testy akceptacyjne. Po pozytywnych testach, prototyp „powędrował” na system produkcyjny i został ostatecznie przygotowany do pracy.

Integracja

Współpraca z administratorami systemu po stronie klienta okazała się bardzo efektywna – szybko udało się zyskać zaufanie klienta i stworzyć jasne zasady współdziałania; było to o tyle ważne, że system integrowany był z modułami finansowymi SAP, międzynarodowymi tabelami oraz raportami zbiorczymi. W efekcie powstało efektywne rozwiązanie, które w pełni jest dostosowane do codziennej pracy w polskim oddziale firmy, a jednocześnie zaspokaja potrzeby centrali – w zakresie integracji i raportowania.

Mały system, duże korzyści
Mogłoby wydawać się, że rozliczanie płac to sprawa prosta i zajmuje mało czasu, jeśli firma – tak jak nasza zatrudnia ok. 50 pracowników.
Jednak, gdy tak jak u nas, w grę wchodzą różne modele rozliczeń: wynagrodzenia miesięcznie, godzinowe, do tego oddzielnie zleceniobiorcy czy osoby niepełnosprawne, wtedy ilość składników płacowych, które trzeba wziąć pod uwagę, rośnie.
Podczas wdrożenia zdefiniowaliśmy wspólnie z konsultantami SNP wszystko to, co jest nam potrzebne. Dzięki temu w tej chwili dysponujemy rozwiązaniem, które jest dokładnie dopasowane do naszych potrzeb, a do tego możemy  je w razie potrzeby rozwijać.
Obecnie naliczanie płac przebiega znacznie szybciej – przygotowanie listy płac zajmuje mniej czasu, niż przed wdrożeniem. Zredukowaliśmy też ryzyko pomyłek ludzkich, gdyż dane „zaciągają” się automatycznie. Dzięki integracji z innymi modułami SAP uprościliśmy też raportowanie.
Cały projekt wdrożenia przebiegł sprawnie i bez problemów. Konsultanci SNP dołożyli wszelkich starań, żeby przekazać nam narzędzie dostosowane dla naszej firmy, ułatwiające nam pracę i spełniające wymagania korporacji.
Aneta Ligma-Józefowska, Samodzielna księgowa, MAPAL Narzędzia Precyzyjne

MAPAL Narzędzia Precyzyjne Sp. z o.o.  to firma wchodząca w skład międzynarodowej Grupy MAPAL, z siedzibą główną w Niemczech – światowego lidera w zakresie produkcji specjalnych narzędzi skrawających, głównie dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00