PL EN DE
Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

"Lepszy Biznes" to magazyn klientów SNP. Czytaj setki artykułów, przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów IT.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

W marcu br. BCC i Politechnika Poznańska podpisały kolejną ramową umowę o współpracy. Jej celem jest uzupełnienie wiedzy studentów o praktyczne aspekty zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem.

Formy wspólnych działań to m.in. przeprowadzane cyklicznie przez konsultantów BCC wykłady i prezentacje, udział studentów Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej w praktykach letnich oraz w projektach wewnętrznych BCC, a także wspólna działalność naukowa związana z realizowaniem przez studentów prac dyplomowych przy wykorzystaniu wiedzy, doświadczenia i innych zasobów BCC.

„Współpraca BCC z Politechniką Poznańską trwa nieprzerwanie od niemal 10 lat. Inicjatywy zrealizowane w tym okresie przyniosły obu stronom wiele satysfakcji i wymiernych korzyści. Cieszymy się, że poprzez udostępnianie naszych doświadczeń – lidera rynku usług SAP w Polsce i zarazem jednej z największych firm IT w Wielkopolsce – mamy swój wkład w rozwój środowiska akademickiego. Wielu studentów uczestniczących w naszych wspólnych projektach otrzymało szansę zatrudnienia w BCC. Około 20% pracowników BCC to absolwenci Politechniki Poznańskiej” – powiedziała Magdalena Owczarczak, Menedżer Zespołu Zarządzania Kadrami Grupy BCC.

Udostępnij

Centrala

SNP Poland Sp. z o.o.

Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

T: +48 61 827 7000
F: +48 61 827 7001
Numer DUNS (D-U-N-S): 422489898

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000040760
Kapitał zakładowy: 500 450 PLN
NIP: 783-100-72-09
REGON: 630353110

Kontakt