EN DE

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

KGHM Polska Miedź: Bank wirtualny, korzyści realne

Funkcjonalność In-House Cash w systemie SAP

Udostępnij
Dla firm wielooddziałowych, również tych posiadających oddziały w różnych krajach, stworzenie wewnętrznego banku wirtualnego w SAP znacznie ułatwia zarządzanie rozliczeniami z „prawdziwymi” bankami, i przyczynia się do redukcji kosztów obsługi bankowej.

Wirtualny bank dla grupy

Przedsiębiorstwa wielojednostkowe poszukują możliwości zarządzania środkami pieniężnymi wszystkich spółek w sposób najbardziej efektywny. W tym celu korzystają z usług bankowych takich jak Cash-pooling.

Jest to jednak tylko próba zbliżenia się do zarządzania środkami całej korporacji „on-line”, czyli posiadania wszystkich środków na jednym rachunku, bez konieczności spoglądania w kilka systemów bankowych, bez oczekiwania na wykonanie transferów między rachunkami. Trzeba pójść o krok dalej, by otworzyć sobie szersze możliwości bieżącego zarządzania pełnymi środkami firmy.

Rozwiązanie IHC (In-House Cash) w systemie SAP, zwane też wirtualnym bankiem, to jeden z komponentów FSCM (Financial Supply Chain Management). Wirtualny bank w systemie SAP pozwala na prowadzenie faktycznie jednego rachunku bankowego dla wszystkich spółek.

Zarządzanie środkami całej korporacji sprowadza się przez to do zarządzania własnymi rachunkami bankowymi. Ma to też korzystny wpływ na koszty bankowe, szczególnie, gdy mamy do czynienia z jednostkami znajdującymi się w wielu krajach. Na jakie konkretne korzyści ma to przełożenie?

Lepiej i taniej

Środki wszystkich jednostek fizycznie znajdują się na jednym rachunku bankowym, dzięki czemu możemy łatwiej i efektywniej nimi zarządzać.

Nie musimy więc czekać na informacje o środkach na rachunkach w pozostałych spółkach grupy. Nie trzeba czekać z decyzjami dotyczącymi zagospodarowania nadwyżek (lub konieczności pokrycia niedoborów) na koniec dnia, kiedy środki pozostałych jednostek znajdą się na naszym rachunku, ponieważ środki te od razu trafiają na jeden wspólny rachunek.

Dzięki IHC redukujemy koszty bankowe. Po pierwsze, zmniejszamy ilości przelewów (płatności dostawcy od kilku spółek jednym przelewem). Po drugie, tniemy koszty przelewów między krajami (lokalne centra rozliczeniowe w każdym kraju – przelew dla klienta np. w Niemczech realizowany przez jednostkę niemiecką).

Analiza oszczędności takiego rozwiązania nie jest rzeczą łatwą, ale jeśli przyjmiemy, że średni koszt przelewu zagranicznego wynosi 50 PLN, możemy przemnożyć tę kwotę przez ilość przelewów zagranicznych, dokonywanych w grupie każdego dnia.

Przyjmijmy proste założenia, że grupa posiada 10 jednostek w 10 krajach, a każda jednostka dziennie realizuje 10 przelewów. Oszczędności wyniosą wówczas 5 000 PLN dziennie (50 PLN (koszt przelewu) * 10 jednostek * 10 przelewów). Jeśli spojrzymy na oszczędności w skali roku (zakładając dla uproszczenia 200 dni roboczych), daje to niebanalną kwotę 1 000 000 PLN dla całej grupy.

Policz, jak się opłaca

Średni koszt przelewu zagranicznego 50 PLN
Ilość jednostek w grupie 10 w 10 krajach
Ilość przelewów w każdej jednostce 10
Koszt przelewów dziennie 10 * 10 * 50 PLN =   5 000 PLN
Oszczędności w skali roku (200 dni roboczych) 200 * 5 000 PLN = 1 000 000 PLN
(dane przykładowe, w żaden sposób niezwiązane z działalnością KGHM)

KGHM pierwszy

KGHM jest pierwszą firmą w Polsce, która uruchomiła funkcjonalność banku wirtualnego (w systemie SAP. Nowe rozwiązanie pozwala zoptymalizować zarządzanie środkami pieniężnymi, szczególnie w zakresie rozliczeń poszczególnych oddziałów firmy z bankami. Wdrożenie prowadzą firmy IMG Polska i BCC (od 2018 SNP Poland).

Wdrożenie jest kolejnym etapem przeprowadzanych w KGHM zmian i usprawnień w zarządzaniu środkami pieniężnymi, zarówno w zakresie rozliczeń z kontrahentami jak i obrotu wewnętrznego.

W ramach kontynuacji realizowanego przez IMG projektu „Centralizacji zarządzania płynnością finansową” (FIN1), KGHM zdecydował się na rozbudowanie użytkowanych systemów SAP o rozwiązanie Banku Wirtualnego. Wdrożenie w tym zakresie prowadzą wspólnie firmy SNP i IMG ze znacznym zaangażowaniem pracowników Spółki.

KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorstwem wielozakładowym. Wśród 11 oddziałów są m.in. 3 zakłady górnicze oraz 3 huty miedzi. Przed wdrożeniem banku wirtualnego każda jednostka posiadała własne rachunki bankowe i środki pieniężne, którymi zarządzała. Przy dużej liczbie dokonywanych rozliczeń istniała potrzeba ich centralizacji w Biurze Zarządu. Rola Biura Zarządu polegała na eliminowaniu rozliczeń pieniężnych w obrocie wewnętrznym  między jednostkami, dokonywaniu wzajemnych kompensat oraz na konsolidowaniu środków pieniężnych na koniec dnia w celu uzyskania maksymalnych korzyści finansowych w rozliczeniach z bankami.

Dzięki korzystaniu z banku wirtualnego, rzeczywiste środki znajdują się tylko na rachunkach bankowych Biura Zarządu KGHM. Środki pieniężne poszczególnych oddziałów są utrzymywane na wirtualnych rachunkach, prowadzonych przez Biuro Zarządu w module IHC.

Takie rozwiązanie znacznie redukuje koszty bankowe,  przyśpiesza  raportowanie stanu  środków pieniężnych na rachunkach bankowych, centralizuje kontakty z bankami oraz całkowicie eliminuje przepływy pieniężne w obrocie wewnętrznym.

KGHM Polska Miedź S.A. korzysta z rozwiązania od 1 października 2005 roku. W tym dniu nastąpił start pilota w jednym z oddziałów Spółki. Do kwietnia 2006 roku została przeniesiona funkcjonalność Banku Wirtualnego na pozostałe oddziały, a zakończenie projektu zaplanowano na maj br.

Udostępnij

Nasza oferta

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Formularz kontaktowy





 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń





 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00

Szanowni Państwo,

Wszyscy wiemy, jak poważne perturbacje w firmach powoduje obecna sytuacja.

Niedostępność wielu pracowników, zwiększona ilość pracy dla innych, konieczność pracy zdalnej, a w konsekwencji, problemy z wykonywaniem podstawowych procesów biznesowych.

Możemy Państwu pomóc. Do Państwa dyspozycji jest ponad 300 pracowników SNP Poland: konsultantów SAP, specjalistów od systemów operacyjnych, baz danych, wirtualizacji i infrastruktury IT, a także programistów różnych technologii.
Jesteśmy przygotowani organizacyjnie i technologicznie do zdalnej pracy, bo od lat robimy to w ramach kontraktów serwisowych i projektów. Możemy uzupełnić Państwa zespoły i zrekompensować niedobory.

Prosimy o kontakt:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir alle wissen, wie ernst die derzeitige Situation in Unternehmen ist. Herausforderungen liegen in der Nichtverfügbarkeit vieler Mitarbeiter, in einer erhöhten Arbeitsbelastung, der Notwendigkeit von Remote-Arbeit - und daraus folgend in Problemen bei der Ausführung grundlegender Geschäftsprozesse.

Wir können Ihnen in diesen herausfordernden Zeiten helfen. Über 300 Mitarbeiter von SNP Poland stehen Ihnen zur Verfügung: SAP-Berater, Spezialisten für Betriebssysteme, Datenbanken, Virtualisierung und IT-Infrastruktur sowie Programmierer für unterschiedliche Technologien.

Wir sind organisatorisch und technologisch auf Fernarbeit vorbereitet, weil wir auf diese Weise seit Jahren im Rahmen von Serviceverträgen und Projekten arbeiten. Wir ergänzen Ihre Teams und gleichen Engpässe aus.

Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf:

Dear Customers,

We all know how serious the current situation is in companies. Unavailability of many employees, increased workload for others, the need for remote work - and, consequently, problems with the execution of basic business processes.

We can help you. Over 300 employees of SNP Poland are at your disposal: SAP consultants, specialists in operating systems, databases, virtualization and IT infrastructure, as well as programmers of various technologies.

We are organizationally and technologically prepared for remote work, because for years we have been doing it as part of service contracts and projects. We can supplement your teams and make up for shortages.

Please contact us: