EN DE

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Scanclimber: Kokpit menedżera, centrum dowodzenia

Instrument podejmowania decyzji zarządczych

Udostępnij
Rynek i konkurencja wymuszają szybkie podejmowanie trafnych decyzji. Narzędzia informatyczne, takie jak systemy wspomagania decyzji, powinny przyczyniać się jednocześnie do wykorzystania potencjału firmy oraz do zmniejszenia ryzyka działalności gospodarczej.

Artykuł poświęcony jest prezentacji zmiany w systemie raportowania, jakie wprowadzono w Scanclimberze przy okazji wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania SAP.

Bez współrzędnych

Jednym z kluczowych aspektów, mających wpływ na wybór nowego, zintegrowanego systemu zarządzania w firmie Scanclimber były ograniczenia związane z uzyskiwaniem informacji zarządczych. Ograniczenia systemowe uniemożliwiały komórkom kontrolingowym nie tylko tworzenie raportów zarządczych, ale również konfrontowanie danych planistycznych z wynikami rzeczywistymi.

System raportowania oparty był na typowych wskaźnikach analitycznych, ujętych w 4 obszarach: rentowności, płynności finansowej, sprawności działania firmy (obrotowości) i stopnia zadłużenia (wypłacalności). Na gruncie wskaźnikowej metody pomiaru i oceny sytuacji finansowej, przedsiębiorstwo Scanclimber prowadzi analizę bazującą na analizie piramidalnej Du Ponta, której zadaniem jest kompleksowa ocena sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego za pomocą systemu wskaźników (schemat na następnej stronie).

Pomimo tego, że z wykorzystywanej w Scanclimber piramidy wskaźników finansowych można było poprzez dezagregację głównych zmiennych zidentyfikować i zlokalizować czynniki, od których zależy poziom głównej zmiennej opisanej tożsamością Du Ponta, nie istniała możliwość uzyskania informacji, będących powiązaniem założeń strategicznych, z uzyskanymi przez firmę rezultatami finansowymi.

Parametry opisujące rentowność sprzedaży, rotację aktywów, czy rentowność aktywów netto prezentowane były w oderwaniu od założeń budżetowych oraz wyników uzyskiwanych przez konkurentów.

Sytuacja zarządu przypominała sytuację kapitana zasypywanego informacjami na temat pogody i prędkości wiatru, ale nieznającego współrzędnych i kursu swojego statku.

Niezbędny kompas

Kokpit menedżera to narzędzie stosowane do kompleksowej analizy sytuacji firmy, w której mierniki ekonomiczne, niczym współrzędne w kompasie, pozwalają na graficzne zobrazowanie obecnego położenia firmy i realizację przyjętej strategii działania.

Kokpit menedżera prezentuje globalny obraz stanu rzeczy organizacji biznesowej i jej potencjału, w stosunku do wzrostu w postaci odpowiednio dobranych wskaźników strategicznych i operacyjnych w czterech obszarach: finansowym, relacji z klientem, efektywności procesów wewnętrznych oraz potencjału innowacji, samoszkolenia i wzrostu.

Dzięki jego zastosowaniu, firmie Scanclimber udało się powiązać funkcjonujący przed wdrożeniem SAP system raportowania operacyjnego ze strategicznym. Tym samym, zgodnie z założeniami poczynionymi przez zarząd firmy w fazie koncepcyjnej, wyeliminowane zostały kwestie przyczyniające się do powstawania luki informacyjnej.

O ile zamieszczone w tabeli wskaźniki finansowe wykorzystywane do zarządzania przedsiębiorstwem informowały jedynie o przeszłości, to bazujące na Balanced Scorecard (czyli zrównoważona strategiczna karta wyników) informacje zawarte w Kokpicie managera uzupełniane są o dane dotyczące przyszłej wydajności.

Za pomocą tego narzędzia zarząd może monitorować proces tworzenia przez jednostki biznesowe wartości dla obecnych i przyszłych klientów, inwestorów oraz innych właścicieli kapitału, a także kierować rozwojem i inwestycjami w personel, systemy oraz procedury niezbędne do poprawienia przyszłej wydajności.

Dzięki temu system SAP, opierając się na koncepcji strategicznej karty wyników, umożliwił firmie Scanclimber wdrożenie takich procesów zarządzania, jak: planowanie strategiczne i symulacja, monitorowanie efektywności oraz komunikacja z właścicielami kapitału.

W wielu wymiarach i poziomach

Funkcjonalność strategicznej karty wyników w SAP posłużyła firmie Scanclimber do ustalenia celów strategicznych poprzez przypisanie ich do odpowiednich perspektyw. Do każdego celu strategicznego przyporządkowane zostały tzw. kluczowe wskaźniki efektywności (KFI) które są pomocne zarówno w planowaniu, jak i w ocenie efektywności działania firmy. Wielowymiarowe ujęcie KFI gwarantuje firmie, że w określonych przypadkach oprócz zadań i wskaźników finansowych brane są pod uwagę także inne zagadnienia, takie jak: rynek, klienci, logistyka, jakość procesu i produktu, innowacje, zasoby ludzkie, jakość organizacji i systemów informacyjnych.

Patrząc z drugiej strony, uwzględnienie różnych obszarów firmy umożliwi uzyskanie równowagi pomiędzy wiodącymi i wynikowymi, wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz jakościowymi i ilościowymi wskaźnikami efektywności. Zarząd firmy Scanclimber zamierza wykorzystywać funkcjonalność strategicznej karty wyników w SAP nie tylko na centralnym poziomie firmy, czy w jednostkach zajmujących się planowaniem strategicznym.

Kolejnym bowiem krokiem będzie stworzenie strategicznych kart wyników umożliwiających usprawnienie komunikacji dotyczącej celów przedsiębiorstwa na wszystkich poziomach operacyjnych, oraz na poziomie indywidualnym – pomiędzy kluczowymi pracownikami firmy.

Ergonomia i obrazowość

Kokpit menedżera jest narzędziem służącym do wizualizacji wyników, podejmowania decyzji, jak również do komunikacji. Dzięki kokpitowi komunikaty strategicznej karty wyników wyświetlane są w sposób klarowny, ergonomiczny i obrazowy, co usprawnia komunikację oraz podejmowanie decyzji strategicznych i operacyjnych.

Precyzyjniej, skuteczniej, wygodniej

W procesie wdrażania systemu SAP w Scanclimber powstały obszerne zasoby informacji, które są wykorzystywane do efektywnego wspomagania procesów zarządzania strategicznego.
Z tego punktu widzenia wdrożenie systemu SAP w firmie Scanclimber przyczyniło się do:

 • zwiększenia skuteczności pomiaru efektywności przedsiębiorstwa poprzez powiązanie ze sobą tradycyjnych sposobów zarządzania operacyjnego (wskaźniki analityczne) z aspektami strategicznymi (strategiczna karta wyników)
 • pomiaru efektywności funkcjonowania firmy w tradycyjnych obszarach związanych z finansami i logistyką, oraz w pozostałych sektorach funkcjonowania firmy
 • wykorzystania szablonów kluczowych wskaźników efektywności, odpowiednich dla branży w jakiej działa Scanclimber
 • poszerzenia tradycyjnego spektrum wskaźników finansowych o mierniki niefinansowe, które pozwalają na oszacowanie stopnia osiągnięcia celów
 • poprawy wizualizacji tworzonych raportów oraz szybkości ich generowania (nie zachodzi konieczność eksportu danych źródłowych do arkusza kalkulacyjnego oraz dalszej jej obróbki)
 • opracowania raportów w stylu charakterystycznym dla artykułów prasowych, dzięki którym teksty, obrazy graficzne i tabele, przeznaczone dla różnych grup odbiorców, mogą być wykorzystane w formie prezentacji multimedialnej.

W spółkach Grupy SCANINTER trwa wdrożenie SAP, prowadzone przez 7milowego w oparciu o prekonfigurowany pakiet SPRINT. Projekt obejmuje trzy firmy: oprócz gnieźnieńskiego Scanclimbera spółkę fińską Oy Scaninter Nokia Ltd oraz niemiecką – Oy Scaninter Nokia Ltd Niederlassung Deutschland. Dzięki temu SPRINT to pierwszy polski prekonfigurowany pakiet SAP wykorzystany w innych krajach.

Scanclimber sp. z o.o. stanowi część międzynarodowej grupy SCANINTER, będącej liderem w produkcji urządzeń transportu pionowego dla budownictwa i przemysłu. Firma specjalizuje się w produkcji dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, inspekcyjnych oraz podestów ruchomych masztowych.

Udostępnij

Nasza oferta

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00

Szanowni Państwo,

Wszyscy wiemy, jak poważne perturbacje w firmach powoduje obecna sytuacja.

Niedostępność wielu pracowników, zwiększona ilość pracy dla innych, konieczność pracy zdalnej, a w konsekwencji, problemy z wykonywaniem podstawowych procesów biznesowych.

Możemy Państwu pomóc. Do Państwa dyspozycji jest ponad 300 pracowników SNP Poland: konsultantów SAP, specjalistów od systemów operacyjnych, baz danych, wirtualizacji i infrastruktury IT, a także programistów różnych technologii.
Jesteśmy przygotowani organizacyjnie i technologicznie do zdalnej pracy, bo od lat robimy to w ramach kontraktów serwisowych i projektów. Możemy uzupełnić Państwa zespoły i zrekompensować niedobory.

Prosimy o kontakt:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir alle wissen, wie ernst die derzeitige Situation in Unternehmen ist. Herausforderungen liegen in der Nichtverfügbarkeit vieler Mitarbeiter, in einer erhöhten Arbeitsbelastung, der Notwendigkeit von Remote-Arbeit - und daraus folgend in Problemen bei der Ausführung grundlegender Geschäftsprozesse.

Wir können Ihnen in diesen herausfordernden Zeiten helfen. Über 300 Mitarbeiter von SNP Poland stehen Ihnen zur Verfügung: SAP-Berater, Spezialisten für Betriebssysteme, Datenbanken, Virtualisierung und IT-Infrastruktur sowie Programmierer für unterschiedliche Technologien.

Wir sind organisatorisch und technologisch auf Fernarbeit vorbereitet, weil wir auf diese Weise seit Jahren im Rahmen von Serviceverträgen und Projekten arbeiten. Wir ergänzen Ihre Teams und gleichen Engpässe aus.

Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf:

Dear Customers,

We all know how serious the current situation is in companies. Unavailability of many employees, increased workload for others, the need for remote work - and, consequently, problems with the execution of basic business processes.

We can help you. Over 300 employees of SNP Poland are at your disposal: SAP consultants, specialists in operating systems, databases, virtualization and IT infrastructure, as well as programmers of various technologies.

We are organizationally and technologically prepared for remote work, because for years we have been doing it as part of service contracts and projects. We can supplement your teams and make up for shortages.

Please contact us: