EN DE

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Sitech: Wdrożenie SAP PM – gospodarki remontowej i utrzymania ruchu w SAP

Utrzymać sprawność majątku produkcyjnego

Udostępnij
W ocenie menedżerów Sitechu, polkowickiego producenta siedzeń samochodowych, utrzymanie majątku produkcyjnego w pełnej sprawności jest jednym z istotnych warunków konkurencyjności. Stąd decyzja o wykorzystaniu SAP w obszarze gospodarki remontowej.

Ważna gospodarka remontowa

Majątkiem produkcyjnym trzeba zarządzać tak, aby zapewnić dostępność i sprawność techniczną maszyn i urządzeń, gwarantując nieprzerwaną produkcję, z zachowaniem odpowiedniego poziomu jakości i optymalnych kosztów obsługi. W tym sensie gospodarka remontowa jest rozumiana jako kompleksowe zarządzanie majątkiem.

Wszelkie decyzje w tym obszarze muszą opierać się na rzetelnych i aktualnych danych. Zwłaszcza w dużych firmach produkcyjnych, zebranie, opracowanie i dostarczenie na czas rzetelnych informacji wymaga wsparcia menedżerów przez systemy informatyczne, a także determinacji i konsekwencji w ich codziennym stosowaniu.

Utrzymanie w ruchu – działania

System informatyczny powinien wspierać trzy główne obszary: przeglądy, pozwalające na ocenę rzeczywistego stanu technicznego, obsługa zapobiegawcza, naprawy. Bardziej szczegółowo, dotyczy to następujących działań i obszarów:

 • Katalog obiektów (urządzenia, maszyny, budynki, środki transportu, infrastruktura)
 • Planowanie prac służb utrzymania ruchu
 • Rejestracja zdarzeń związanych z gospodarką remontową
 • Harmonogramowanie obsługi zapobiegawczej
 • Obsługa zaopatrzenia i zapasów części zamiennych
 • Nabywanie usług remontowych i serwisowych
 • Regeneracja części zamiennych
 • Modyfikacja i modernizacja technicznych środków produkcji
 • Obsługa eksploatacji środków transportu
 • Kosztowy i rzeczowy plan remontów
 • Rejestracja kosztów związanych z remontami i utrzymaniem ruchu
 • Analizy i raportowanie

W czym pomaga SAP?

Naturalnym wyborem dla firm korzystających już z SAP w innych obszarach jest wykorzystanie szerokiej funkcjonalności, dostępnej w ramach modułu PM (Plant Maintenance – gospodarka remontowa i utrzymanie ruchu). Wymieńmy, co ona zapewnia:

 • Mechanizm kontroli realizacji planu kosztowego technicznej obsługi urządzeń – efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych
 • Rejestracja kosztów materiałowych, robocizny i usług występujących w remontach i utrzymaniu ruchu, z dokładnością do obiektu odniesienia (urządzenia); dokładna rejestracja kosztów – znany moment, miejsce i wysokość powstających kosztów
 • Optymalizacja stanu zapasów części zamiennych i materiałów, poprzez śledzenie stanów minimalnych, kontrolę dostępności, stan rezerwacji
 • Minimalizacja awaryjności urządzeń poprzez planowanie i dokumentowanie realizacji działań zapobiegawczych – zwiększenie skuteczności prewencji
 • Wsparcie procesu zamawiania materiałów i usług – skrócenie cyklu dostawy i mechanizmy jego nadzoru
 • Centralny rejestr działań remontowych pozwala gromadzić i analizować dane historyczne, w celu zwiększenia ich efektywności i skuteczności
 • Wspomaganie obsługi okresowej urządzeń – planowanie i harmonogramowanie prac. Wyższa terminowość realizacji prac nawet przy dużej liczbie obsługiwanych obiektów.
 • Wdrożenie (implementacja) działań remontowych w systemie zapewnia przestrzeganie procedur ich realizacji – w kluczowych momentach system uniemożliwia ominięcie ustalonych procedur działania
 • Szybki dostęp do aktualnych informacji, co ma znaczący wpływ na poprawność podejmowanych decyzji w sferze remontów
 • Jednolity, aktualny rejestr obiektów podlegających gospodarce remontowej, dający możliwość efektywniejszego zarządzania majątkiem produkcyjnym

Sitech centralnie zarządza kosztami remontów

Jagoda Damrath, Dyrektor Finansowy Sitechu, jasno określa spodziewane korzyści z niedawno zakończonego przez SNP wdrożenia funkcjonalności PM: „Sitech jest dużą firmą produkcyjną. Potrzebowaliśmy narzędzia, które pozwoli nam efektywniej zarządzać majątkiem produkcyjnym. Niższe koszty utrzymania ruchu, minimalizacja przestojów produkcyjnych, mają duże przełożenie na nasz wynik finansowy”.

Punktem wyjścia do uzyskania korzyści jest istniejący w PM centralny rejestr obiektów (maszyn i urządzeń) podlegających gospodarce remontowej w Sitechu. Stanowią one punkt odniesienia dla wszelkich zdarzeń i prac, rejestrowanych w SAP – z nimi wiązana jest historia awarii, remontów, konserwacji. Szczegółowość rejestrowanych zdarzeń daje duże możliwości późniejszego raportowania i analiz kosztów.

Służby remontowe Sitechu szczegółowo rejestrują koszty, określając miejsce i czas ich poniesienia. Na tej podstawie można lepiej planować i realizować zadania zapobiegawcze i remontowe. To pozwala zmniejszyć ryzyko awarii i usterek. Mniej awarii – to mniej nieplanowanych kosztów napraw, ale też mniej groźnych przestojów w produkcji.

…i sprawniej organizuje działania remontowe

Sitech wykorzystuje tzw. plany obsługi, określające kiedy, jakie urządzenia i w jakim zakresie są obsługiwane. SAP na tej podstawie wspomaga organizację bieżących zadań, automatycznie generując i harmonogramując dokumenty PM. System proponuje terminy obsługi okresowej, a po jej realizacji uwzględnia rzeczywisty czas trwania i harmonogramuje kolejne terminy.

To, że działania remontowe są planowane i dokumentowane w systemie, pozwala oceniać ich wpływ na obniżenie awaryjności poszczególnych urządzeń.

Moduł PM wspomaga też w nabywaniu materiałów i usług zewnętrznych. Proces ten jest usprawniony m.in. dzięki temu, że dokumenty zaopatrzeniowe są bezpośrednio związane z dokumentami PM. Pozwala to np. uniknąć zakupu większej ilości materiału, niż to wynika z jego wykorzystania do konkretnych działań remontowych.

Służby remontowe dowiedzą się na podstawie harmonogramu w PM, kiedy materiał będzie potrzebny, nie trzeba będzie więc kupować wielu części zamiennych z dużym wyprzedzeniem i przechowywać ich w magazynie. Kapitał nie będzie zatem zamrażany w postaci zbędnych zapasów.

Ponadto, Sitech rozszerzy zastosowanie automatycznego planowania zapotrzebowań na wybrane materiały (planowanie MRP), by poziom zapasów był przewidywalny i zapewniony w minimalnie niezbędnej wielkości. Wielkość takiego optymalnego zapasu będzie znany dzięki śledzeniu historii zużycia części zamiennych i statystycznej ocenie danych historycznych.

Branża motoryzacyjna, w której działa Sitech, stwarza szczególnie wysokie wymagania odnośnie ciągłości produkcji przy z góry ustalonych, najwyższych parametrach jakości.

Jagoda Damrath podsumowuje: „Wykorzystując SAP w obszarze gospodarki remontowej, będziemy mogli jeszcze lepiej spełniać oczekiwania, stawiane przed naszym zakładem. Patrząc z perspektywy finansowej, myślę też, że nowe narzędzie pozwoli nam znaleźć nowe możliwości redukcji kosztów utrzymania sprawności produkcyjnej”.

Sitech sp. z o.o. jest producentem siedzeń samochodowych z Polkowic. Należąca do koncernu Volkswagena fabryka funkcjonuje w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zakład jest jedną z największych inwestycji w branży motoryzacyjnej na Dolnym Śląsku. Zatrudnia obecnie ponad 1200 osób.

Udostępnij

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00

Szanowni Państwo,

Wszyscy wiemy, jak poważne perturbacje w firmach powoduje obecna sytuacja.

Niedostępność wielu pracowników, zwiększona ilość pracy dla innych, konieczność pracy zdalnej, a w konsekwencji, problemy z wykonywaniem podstawowych procesów biznesowych.

Możemy Państwu pomóc. Do Państwa dyspozycji jest ponad 300 pracowników SNP Poland: konsultantów SAP, specjalistów od systemów operacyjnych, baz danych, wirtualizacji i infrastruktury IT, a także programistów różnych technologii.
Jesteśmy przygotowani organizacyjnie i technologicznie do zdalnej pracy, bo od lat robimy to w ramach kontraktów serwisowych i projektów. Możemy uzupełnić Państwa zespoły i zrekompensować niedobory.

Prosimy o kontakt:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir alle wissen, wie ernst die derzeitige Situation in Unternehmen ist. Herausforderungen liegen in der Nichtverfügbarkeit vieler Mitarbeiter, in einer erhöhten Arbeitsbelastung, der Notwendigkeit von Remote-Arbeit - und daraus folgend in Problemen bei der Ausführung grundlegender Geschäftsprozesse.

Wir können Ihnen in diesen herausfordernden Zeiten helfen. Über 300 Mitarbeiter von SNP Poland stehen Ihnen zur Verfügung: SAP-Berater, Spezialisten für Betriebssysteme, Datenbanken, Virtualisierung und IT-Infrastruktur sowie Programmierer für unterschiedliche Technologien.

Wir sind organisatorisch und technologisch auf Fernarbeit vorbereitet, weil wir auf diese Weise seit Jahren im Rahmen von Serviceverträgen und Projekten arbeiten. Wir ergänzen Ihre Teams und gleichen Engpässe aus.

Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf:

Dear Customers,

We all know how serious the current situation is in companies. Unavailability of many employees, increased workload for others, the need for remote work - and, consequently, problems with the execution of basic business processes.

We can help you. Over 300 employees of SNP Poland are at your disposal: SAP consultants, specialists in operating systems, databases, virtualization and IT infrastructure, as well as programmers of various technologies.

We are organizationally and technologically prepared for remote work, because for years we have been doing it as part of service contracts and projects. We can supplement your teams and make up for shortages.

Please contact us: