Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Łatwiejsze wiekowanie rozrachunków w SAP

SNP Easy Aging w ofercie SNP SAP Add-ons

Udostępnij
W ramach oferty SNP SAP Add-ons, SNP przygotowało SNP EasyAging – rozszerzenie standardu systemu SAP w zakresie wiekowania rozrachunków. Narzędzie udostępnia przejrzysty raport, wszechstronnie prezentujący dane o wielkości i stopniu przeterminowania rozrachunków poszczególnych kontrahentów.
 

Dostępna w standardzie SAP FI funkcjonalność do wiekowania należności i zobowiązań to w istocie rozwlekła i statyczna lista ABAP, niepozwalająca na jakiekolwiek przetwarzanie widocznych danych. Wspólna lista dla danych wiekowania i listy dokumentów powoduje, że uzyskanie danych wiekowania w bardziej przejrzystym układzie tabelarycznym jest bardzo czasochłonne.

To istotne wady, które utrudniają efektywne korzystnie z narzędzia. W rezultacie służby finansowe wielu firm, choć wiedzą, jaki jest poziom rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami, często nie potrafią szybko udzielić informacji, ile z tej ogólnej kwoty to rozrachunki przeterminowane i o ile, a ile to rozrachunki bieżące.

Wiekowanie z automatu

SNP EasyAging, autorskie rozwiązanie SNP, rozszerza możliwości standardu funkcjonalności SAP FI w zakresie wiekowania rozrachunków. To narzędzie przeznaczone dla firm korzystających z systemu SAP w zakresie finansów, zainteresowanych poprawą cashflow poprzez efektywne zarządzanie należnościami i zobowiązaniami. Dzięki analizie danych w raporcie służby finansowe mogą podejmować działania w zakresie ...

Dostępna w standardzie SAP FI funkcjonalność do wiekowania należności i zobowiązań to w istocie rozwlekła i statyczna lista ABAP, niepozwalająca na jakiekolwiek przetwarzanie widocznych danych. Wspólna lista dla danych wiekowania i listy dokumentów powoduje, że uzyskanie danych wiekowania w bardziej przejrzystym układzie tabelarycznym jest bardzo czasochłonne.

To istotne wady, które utrudniają efektywne korzystnie z narzędzia. W rezultacie służby finansowe wielu firm, choć wiedzą, jaki jest poziom rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami, często nie potrafią szybko udzielić informacji, ile z tej ogólnej kwoty to rozrachunki przeterminowane i o ile, a ile to rozrachunki bieżące.

Wiekowanie z automatu

SNP EasyAging, autorskie rozwiązanie SNP, rozszerza możliwości standardu funkcjonalności SAP FI w zakresie wiekowania rozrachunków. To narzędzie przeznaczone dla firm korzystających z systemu SAP w zakresie finansów, zainteresowanych poprawą cashflow poprzez efektywne zarządzanie należnościami i zobowiązaniami. Dzięki analizie danych w raporcie służby finansowe mogą podejmować działania w zakresie zmian warunków kredytowania odbiorców czy wszczęcia procesu windykacyjnego.

Rozwiązanie jest gotowym do użycia autonomicznym raportem systemu SAP. Warto podkreślić, że dla wersji SAP ECC 6.0 nie wymaga żadnych dodatkowych elementów zewnętrznych. Po wczytaniu raportu do systemu użytkownicy mogą rozpoczynać pracę.

SNP EasyAging udostępnia wspólny raport do wiekowania należności oraz zobowiązań firmy. W jednym przebiegu raportu możliwe jest wiekowanie tylko należności lub tylko zobowiązań.

Ekran wyboru SNP EasyAging został podzielony na trzy części:

 • zakres analizowanych dokumentów,
 • definicja przedziałów wiekowania,
 • parametry listy wiekowania.

Zakres, definicja, parametry

Pierwsza cześć: „Zakres analizowanych dokumentów”, umożliwia określenie dokumentów, które mają wejść do wiekowania. Wybierając wartość „odbiorca” lub „dostawca” w parametrze „Rodzaj konta”, określa się, czy w danym przebiegu raportu wiekowane mają być należności, czy zobowiązania.

Zawarty w sekcji „Definicja przedziałów wiekowania” parametr „Dni zwłoki po terminie płatności netto” umożliwia określenie przedziałów wiekowania, w które będą grupowane rozrachunki. Raport może agregować nierozliczone rozrachunki w aż 10 zdefiniowanych przez użytkownika przedziałach wieku. Dane są prezentowane w tabeli zawierającej w jednym wierszu pełną strukturę rozrachunków dla każdego kontrahenta.

Domyślnie parametr ten grupuje rozrachunki w podziale na:

 • bieżące,
 • przeterminowane do 30 dni,
 • przeterminowane 31–60 dni,
 • przeterminowane 61–90 dni,
 • przeterminowane 91–180 dni,
 • przeterminowane 181–360 dni
 • przeterminowane więcej niż 360 dni.

Przedziały wiekowania mogą być każdorazowo określone inaczej.

Parametr „Dzień wiekowania” określa datę, względem której liczony jest wiek każdej pozycji rozrachunków. Określa on również maksymalną datę księgowania oraz minimalną datę rozliczenia dla pozycji już rozliczonych.

Przykładowo: jeżeli uruchamiając raport w dniu 1.08.2010 wprowadzimy datę wiekowania równą 30.6.2010, wówczas raport wyliczy wiek każdej pozycji rozrachunkowej względem tego dnia, co oznacza, że pozycja, której termin płatności przypada na 29.06.2010, będzie przeterminowana o jeden, a nie o 31 dni. Dodatkowo raport uwzględni te  pozycje, które spełniają następujące warunki:

 • zostały zaksięgowane (data księgowania) nie później niż 30.06.2010,
 • są nierozliczone lub zostały rozliczone po 30.6.2010.

Parametr „Dzień wiekowania” umożliwia wiekowanie względem dowolnej daty. Dzięki temu służby finansowe mogą łatwo porównać aktualną strukturę rozrachunków ze strukturą np. z końca poprzedniego miesiąca, kwartału czy roku.

Ostatni parametr – „Układ” – umożliwia określenie wcześniej zdefiniowanego wglądu do tabeli ALV raportu. Dzięki temu parametrowi dane w raporcie mogą od razu pojawić się w układzie wymaganym przez użytkownika.

Przejrzysty układ danych

Uruchomienie raportu powoduje odczyt danych pozycji rozrachunkowych, a następnie ustalenie terminu płatności dla każdej pozycji. W przypadku otwartych płatności częściowych, księgowanych z referencją płatności do faktury, termin płatności zostanie skopiowany z danych faktury.

Dzięki temu mamy pewność, że otwarta płatność zmniejszy rozrachunki w przedziale określonym przez fakturę, a nie w przedziale dla najstarszych rozrachunków.

W dalszym kroku następuje zagregowanie wszystkich pozycji zgodnie z przedziałami wiekowania określonymi w ekranie wyboru. Dane zostaną wyświetlone w formie przejrzystej tabeli, która zawiera w jednym wierszu pełną strukturę rozrachunków dla jednego kontrahenta w podziale na jednostki i działy gospodarcze oraz walutę dokumentu.

Każdy wiersz zawiera całkowitą kwotę należności lub zobowiązań, a następnie kwota ta jest dzielona na przedziały wiekowania określone w ekranie wyboru raportu. Każda kwota w raporcie jest wyrażona zarówno w walucie dokumentu, jak i w walucie jednostki gospodarczej.

Główna lista raportu jest tabelą ALV, co oznacza, że dane widoczne w liście można sortować, filtrować oraz liczyć sumy pośrednie, zgodnie z własnymi potrzebami. Stosując powyższe opcje przetwarzania, łatwo można uzyskać np. układ tabeli zawierający sumy na poziomie jednostki gospodarczej, działu gospodarczego i klienta.

Od ogółu do szczegółu

Lista daje również możliwość wyświetlenia dokumentów składających się na każdą widoczną kwotę. W tym celu wystarczy dwukrotnie kliknąć na dowolnej kwocie. W liście dokumentów widoczne są numery dokumentów księgowych, z których pozycje rozrachunkowe trafiły do wybranej kwoty w liście głównej.

Dwukrotne kliknięcie dowolnego pola w liście dokumentów powoduje przejście do standardowej transakcji wyświetlania dokumentu księgowego.

W raporcie możliwe jest także wyświetlenie danych w innym przekroju niż oferuje lista główna. Na przykład jeśli chcemy zobaczyć wszystkie rozrachunki z kontrahentem niezależnie od jednostki gospodarczej czy działu gospodarczego, wystarczy w liście głównej dwukrotnie kliknąć dowolne pole, które nie jest kwotą. Na ekranie pojawia się nowe okno wyboru umożliwiające określenie dowolnego podzbioru dokumentów, które mają być wyświetlone

Domyślne wartości w tym oknie są kopiowane z danych wybranego wiersza. Po odpowiedniej zmianie domyślnych wpisów uzyskujemy listę rozrachunków dla wybranego kontrahenta, niezależnie od symbolu jednostki gospodarczej, działu gospodarczego i walut.

Połączenie z MS Excel

Warto także podkreślić, że rozwiązanie pozwala na bezpośredni eksport danych do MS Excel, co poszerza dostępne w standardzie SAP możliwości dalszej analizy danych. W odróżnieniu od wcześniejszych wersji systemu, wgląd MS Excel w wersji SAP ECC 6.0 przejmuje podsumowania i filtrowanie danych tabeli z wglądu ALV.

SNP EasyAging może funkcjonować niezależnie, możliwe jest też połączenie go z innym produktem z oferty SNP SAP Add-onsSNP EasyMonit do masowego generowania automatycznych przypomnień e-mailowych lub SMS-owych o przeterminowanych należnościach do klientów.

Kompleksowe zarządzanie rozrachunkami to szansa na poprawę płynności finansowej firmy przy równoczesnym utrzymywaniu dobrych relacji z kontrahentami.

Uzyskaj dostęp do Poradników

Pełne teksty poradników są dostępne po zalogowaniu.

Zaloguj się Zarejestruj się
Udostępnij

Nasza oferta

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Zaloguj się do Lepszego Biznesu!

609
PORADNIKÓW
9195
UŻYTKOWNIKÓW

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00