Język
Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

"Lepszy Biznes" to magazyn klientów SNP. Czytaj setki artykułów, przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów IT.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SAP SEM-BCS: raportowanie skonsolidowane

Rozwiązanie dla grup kapitałowych

Udostępnij
Im więcej spółek w grupie, im bardziej złożone powiązania między nimi, tym trudniejsze jest generowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Ich opracowanie znacznie ułatwia SAP SEM-BCS – narzędzie, które pozwala wypełnić wymogi sprawozdawczości krajowej, korporacyjnej oraz zarządczej.
 

Ciężko bez systemu

Konsolidacja polega na sporządzeniu i prezentacji sprawozdania finansowego grupy kapitałowej opracowanego na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami prawa. Ze sprawozdania wyłącza się operacje gospodarcze, które miały miejsce w danym okresie pomiędzy podmiotami gospodarczymi należącymi do tej grupy, wraz z konsolidacją inwestycji.

Eliminacja dotyczy zatem rozrachunków, marży na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, marży na sprzedaży zapasów oraz konsolidacji inwestycji w zależności od metody konsolidacji. Wśród tych metod wyróżniamy: metodę pełną, metodę praw własności, metodę proporcjonalną, oraz mutual stock metod.

Bez zaawansowanych narzędzi informatycznych zebranie wymaganych informacji z powiązanych podmiotów, a następnie ich odpowiednie przetworzenie to zadanie nie tylko pracochłonne, ale także obarczone dużym ryzykiem powstania błędu. Cały proces przygotowania takiego sprawozdania trwa bardzo długo i angażuje wiele osób.

Dodatkowym utrudnieniem jest, jeśli w skład grupy kapitałowej wchodzą spółki z różnych krajów, posiadających różne waluty. W takim przypadku niezbędny jest jeszcze proces przeliczeń walutowych, to znaczy standaryzacja danych do ...

Uzyskaj dostęp do Poradników

Pełne teksty poradników są dostępne po zalogowaniu.

Zaloguj się Zarejestruj się
Udostępnij

Nasza oferta

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Zaloguj się do Lepszego Biznesu!

582
PORADNIKÓW
8741
UŻYTKOWNIKÓW

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim do 24 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a Pracownik ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt