Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP Invoice Controller dla centrów usług wspólnych

Rejestracja faktur bardziej efektywna

Udostępnij
Wprowadzanie faktur zakupowych do systemu SAP, jak każda inna praca, może podlegać ocenie wydajności, pod warunkiem dostępności narzędzia, które pozwoli na bieżąco śledzić efekty pracy poszczególnych pracowników. Autorskie rozwiązanie SNP Invoice Controller to monitor wydajności pracy w shared services center, który mierzy rzeczywistą efektywność zarówno całego centrum, jak i każdego pracownika z osobna.
 

Faktury zakupowa

Faktura zakupowa może zostać wprowadzona do systemu SAP ręcznie, jednak jest wiele sposobów na zautomatyzowanie tego procesu, które brane są pod uwagę przy badaniu efektywności w zarządzaniu SNP Invoice Controller. Oprócz manualnego zarejestrowania faktury w SAP możliwe jest także wprowadzenie faktury przez EDI czy plik xml. Do zautomatyzowanych procesów należy np. plan fakturowania, ERS (automatyczne rozliczenie przyjęcia materiału), czy też rozwiązanie VIM, polegające na bezpośrednim skanowaniu faktury do SAP, rozpoznawaniu tekstu i wprowadzenie danych do faktury bezpośrednio ze skanu.

Dlaczego SNP Invoice Controller?

Głównym problemem, z jakim spotykają się Centra Usług Wspólnych, to określenie rzeczywistej oceny efektywności, spowodowany brakiem podstawowych informacji, które z łatwością może dostarczyć SNP Invoice Controller. W jakiej jednostce gospodarczej istnieje największe obciążenie miesiąca (jeśli chodzi o rejestrowanie faktur), którzy pracownicy wykonują zadania trudne i skomplikowane, a którzy z nich obsługują proste przypadki. Ile ...

Faktury zakupowa

Faktura zakupowa może zostać wprowadzona do systemu SAP ręcznie, jednak jest wiele sposobów na zautomatyzowanie tego procesu, które brane są pod uwagę przy badaniu efektywności w zarządzaniu SNP Invoice Controller. Oprócz manualnego zarejestrowania faktury w SAP możliwe jest także wprowadzenie faktury przez EDI czy plik xml. Do zautomatyzowanych procesów należy np. plan fakturowania, ERS (automatyczne rozliczenie przyjęcia materiału), czy też rozwiązanie VIM, polegające na bezpośrednim skanowaniu faktury do SAP, rozpoznawaniu tekstu i wprowadzenie danych do faktury bezpośrednio ze skanu.

Dlaczego SNP Invoice Controller?

Głównym problemem, z jakim spotykają się Centra Usług Wspólnych, to określenie rzeczywistej oceny efektywności, spowodowany brakiem podstawowych informacji, które z łatwością może dostarczyć SNP Invoice Controller. W jakiej jednostce gospodarczej istnieje największe obciążenie miesiąca (jeśli chodzi o rejestrowanie faktur), którzy pracownicy wykonują zadania trudne i skomplikowane, a którzy z nich obsługują proste przypadki. Ile rzeczywistego czasu poświęcane jest na księgowanie faktur przez pracowników oraz czy długi czas przetwarzania faktury faktycznie spowodowany jest jej kompleksowością?

Wszystkie te dane można w łatwy sposób analizować w referencji do wynagrodzeń samych pracowników czy też kosztów administracyjnych, poniesionych przez CUW w danym miesiącu.

100 wskaźników na 4 poziomach

Wydajność CUW można w SNP Invoice Controller zmierzyć na podstawie 100 różnych wskaźników, zdefiniowanych na 4 poziomach organizacyjnych przedsiębiorstwa. Pierwszy poziom – to CUW jako całości, drugi – poziom jednostki gospodarczej w wybranym Centrum Usług wspólnych, trzeci – poziom pracownika ogółem oraz czwarty – poziom pracownika w wybranej jednostce gospodarczej.

Przykładowe wskaźniki wydajności

Ocena pracowników jest obiektywna. Dzięki rozwiązaniu SNP Invoice Controller możliwe jest klasyfikowanie faktur ze względu na ich poziom skomplikowania, np. rozróżniane są faktury korygujące, faktury w walucie domyślnej dla jednostki gospodarczej oraz faktury w walucie obcej.

Dodatkowo, aby badać efektywność użytkowników SAP w referencji do wprowadzania faktur niezbędne jest utworzenie danych podstawowych pracownika – dedykowanych dla rozwiązania Invoice controller. Dane te uwzględniają okres zatrudnienia, wielkość etatu, nieobecności pracownika w danych miesiącu jak i informację o wynagrodzeniu.

Biorąc pod uwagę powyższe – jak i ilość dni roboczych zdefiniowanych dla CUW – SNP Invocie Controller jest w stanie zbadać efektywność pracownika na podstawie jego czasu pracy ogółem w referencji do czasu pracy CUW w danym miesiącu.

Potrzebne dane można z łatwością skonfigurować dzięki dedykowanemu menu SAP dla rozwiązania SNP Invoice Controller

Monitor faktur

Jednym z głównych składowych SNP Invoice Controller jest monitor faktur. Główne cechy to:

 • Pomiar czasu wprowadzania dokumentu po pierwszej interakcji w transakcji
 • Klasyfikacja faktur ze względu na rodzaj i stopień trudności
 • Zliczanie faktur elektronicznie wprowadzonych (EDI)
 • Zliczanie faktur księgowanych automatycznie z ERS i Planu Fakturowania
 • Ustawienia są niezależne dla Jedn. Gospodarczych w obrębie CUW
 • Możliwość tymczasowego wyłączenia Monitora
 • Wskazywanie nietypowych pomiarów do weryfikacji
 • Wydajny zapis pomiarów

Wszystkie pomiary wykorzystywane do obliczeń wskaźników przechowywane są w dedykowanej tabeli SAP. Tabela ta jest nieedytowalna – uzupełniana jest automatycznie przez rozwiązanie SNP Invoice Controller na podstawie działań prowadzonych na fakturach zakupowych.

Nietypowe pomiary

Możliwe jest również, aby SNP Invoice Controller wykrywał nietypowe pomiary. Określenie pomiarów wątpliwych polega na zdefiniowanie czasu w minutach na poziomie jednostki gospodarczej, po którym pomiar klasyfikowany jest jako wątpliwy. Pomaga to odrzucić wartości skrajnie wysokie. Co istotne – czas spędzony nad dokumentem liczony jest nie od pierwszego otworzenia transakcji przez użytkownika, a od jego pierwszej interakcji z fakturą.

Drugim z nietypowych pomiarów jest sytuacja, kiedy użytkownik nie ma zdefiniowanych danych podstawowych pracownika, dedykowanych dla rozwiązania SNP Invoice Controller, bez których dalsza analiza na poziomie pracownika nie jest możliwa.

Przykładowy wykaz pomiarów wątpliwych

Raporty wydajności

Wynikiem analizy SNP Invoice Controller jest przejrzysty i nowoczesny raport, zawierający zbiorcze tabele pomiarów wyliczonych wskaźników – w referencji do CUW jak i Jednostek Gospodarczych. Struktura raportów pozwala na szybką analizę wyników na dowolnym poziomie – od wyników całego CUW do danych wprowadzonych przez dowolnego pracownika. Raporty zostały przygotowane w technologii ALV, dzięki czemu użytkownik ma dostęp do narzędzi takich jak sortowanie, filtrowanie, eksport do pliku lub graficzne przedstawienie wyników.

Raporty te można wyświetlić w oknie excel w systemie SAP, jak i zapisać je do pliku na dysku lokalnym. W raportach excel automatycznie generowana jest wartość średnia podsumowująca zadany okres. W raporcie widoczne są także wykresy przedstawiające powyższe dane w sposób graficzny.

Raporty wydajności CUW, Jednostek Gospodarczych i Pracowników ogółem uzwględniają wszystkie możliwe wskaźniki, które mogą zostać obliczone dla danego poziomu analizy.

Natomiast w przypadku raportu indywidualnego pracownika – to, jakie wskaźniki powinny zostać wykorzystane w analizie definiowane jest z poziomu drzewa menu SAP – dedykowanego dla SNP Invoice Controllera.

Raport wydajności CUW w SAP

Raport wydajności pracowników w SAP

Raport wydajności wyświetlony w oknie excel dla czterech poziomów analizy: wydajność CUW w oknie excel

Raport wydajności wyświetlony w oknie excel dla czterech poziomów analizy: wydajność na poziomie jednostki gospodarczej w badanym centrum usług wspólnych

Raport wydajności wyświetlony w oknie excel dla czterech poziomów analizy: wydajność pracowników ogółem w CUW

Raport wydajności wyświetlony w oknie excel dla czterech poziomów analizy: wydajność pracowników ogółem per jednostka gospodarcza w wybranym CUW

Raport indywidualny pracownika w SAP

Raport indywidualny pracownika format excel

 

Integracja SNP Invoice Controller z systemem SAP

 • Szybka instalacja – jeden transport z całym pakietem rozwiązania
 • Niezauważalne – proces monitorowania przy użyciu SNP Invoice Controller nie wpływa na wydajność transakcji do rejestracji faktur
 • Bezpieczne – liczba użytych BAdI ograniczona do minimum
 • Zabezpieczone – obsługa autoryzacji o różnych poziomach dostępowych, np. do danych podstawowych lub blokowanie możliwości późniejszej edycji raportu
 • Wymaga systemu SAP ERP w wersji 6.0 (NetWeaver AS ABAP 7.0) lub wyższej.

 

Podsumowując – SNP Invoice Controller pozwala na optymalne zarządzanie zadaniami dzięki określeniu, kiedy i w jakich jednostkach gospodarczych pojawia się największe obciążenie. Pula faktur, która ma zostać wprowadzona ręcznie do systemu, może zostać rozdysponowana między pracowników, bazując na analizie ich efektywności, tak, aby zapewnić jak najlepszą wydajność CUW.

SNP Invoice Controller jest rozwiązaniem gotowym do uruchomienia w firmowym środowisku SAP. Produkt może zostać rozbudowany o funkcje specyficzne dla organizacji.

Uzyskaj dostęp do Poradników

Pełne teksty poradników są dostępne po zalogowaniu.

Zaloguj się Zarejestruj się
Udostępnij

Polecana oferta

Case studies

Poradniki

Chcesz przeczytać cały artykuł?

Zaloguj się do Lepszego Biznesu!

609
PORADNIKÓW
9197
UŻYTKOWNIKÓW

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00