PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

BCC Data Centers: Outsourcing IT w BCC – dla biznesu, dla wymagających

Udostępnij
Drukuj:

Dwa centra przetwarzania danych w różnych lokalizacjach to unikalna wartość na polskim rynku outsourcingu IT dla biznesu. Na nową ofertę BCC składa się nie tylko nowoczesna infrastruktura i technologia, ale także usługi dostosowane do potrzeb biznesowych klientów, w tym głównie hosting zarządzany.

Stworzyliśmy jedne z najnowocześniejszych w kraju centrum przetwarzania danych, aby dać naszym klientom pewność, że przechowywane w BCC systemy nie tylko są wydajne, ale też bezpieczne dzięki zdublowanej infrastrukturze.

Dla biznesu, dla wymagających

Firmy, niezależnie od wielkości, przetwarzają i przechowują coraz więcej danych i aby skutecznie radzić sobie z tym przyrostem – potrzebują coraz więcej przestrzeni i mocy obliczeniowej serwerów. W ostatnich latach powstało w Polsce wiele nowoczesnych centrów danych, o dużej powierzchni i niejednokrotnie o bardzo dobrych parametrach zarówno wydajnościowych, jak i bezpieczeństwa.

Choć na polskim rynku jest wielu dostawców usług outsourcingu IT, BCC zdecydowało się na dużą inwestycję w ulepszenie swej oferty i dalsze rozwijanie usług outsourcingowych ze względu na unikatowe potrzeby klientów. Propozycja BCC Data Centers jest skierowana na obsługę klientów biznesowych, którzy od dostawcy usług oczekują dużo więcej niż tylko zapewnienia miejsca w centrum obliczeniowym.

Jak podkreśla Waldemar Sokołowski, Dyrektor Usług IT w BCC: „Naszą ambicją jako dostawcy usług profesjonalnych jest oferowanie klientom rozwiązań biznesowych zgodnych z ich potrzebami. Koncentrujemy się na dostarczeniu wysokiej dostępności usług dla bizensu, nie ograniczając się do zapewnienia wyłącznie niezawodności poszczególnego zakupionego u nas elementu infrastruktury. Dlatego na rynku centrów przetwarzania danych wyróżnia nas nie tylko zdublowana infrastruktura, ale przede wszystkim rozwiązania organizacyjne, wyspecjalizowany zespół i eksperckie kompetencje”.

Pod względem zastosowanych rozwiązań zarówno technicznych, jak i informatycznych oraz zabezpieczeń BCC Data Centers spełnia międzynarodowe standardy i jest optymalnym wyborem dla wymagających klientów. Tym, co wyróżnia ofertę outsourcingu IT w BCC, jest połączenie nowoczesnej infrastruktury technicznej z pełnym utrzymaniem systemów na niej uruchomionych – od nadzoru nad sieciami i systemami operacyjnymi serwerów po administrację aplikacjami biznesowymi, uzupełnione szeroką ofertą usług dodatkowych. Nie bez znaczenia są także standardy pracy, dzięki którym klienci mogą mieć pewność co do stanu systemów, bezpieczeństwa danych oraz prawidłowej obsługi zgłoszeń serwisowych. Takie podejście jest zgodnie z potrzebami wymagających klientów biznesowych, którzy oczekują kompletnej usługi od jednego dostawcy, gdzie wszystkie elementy składowe usługi są świadczone na stałym wysokim poziomie.

Waldemar Sokołowski, Dyrektor ds. Usług IT, BCC

Naszą ambicją jako dostawcy usług profesjonalnych jest oferowanie klientom rozwiązań biznesowych zgodnych z ich potrzebami

Usługi outsourcingu IT świadczone w oparciu o infrastrukturę BCC Data Centers:

Powyższy katalog usług jest odbiciem podstawowych oczekiwań klientów w tym zakresie. W BCC jest on uzupełniony o szeroki zakres usług uzupełniających, świadczonych w ramach Centrum Outsourcingowego BCC, takich jak:

Hosting czy hosting zarządzany?

Warto zwrócić uwagę na hosting zarządzany, który w istotny sposób różni się od typowego hostingu oferowanego przez centra danych na całym świecie. Różnicę tę dobrze obrazuje następujący przykład: zamawiając usługę w postaci hostingu serwera – obecnie najczęściej w postaci tzw. maszyny wirtualnej – klient zwykle otrzymuje system o określonych parametrach wydajnościowych, na którym instaluje niezbędne oprogramowanie i którym własnymi siłami administruje. Rozwiązanie takie dobrze sprawdza się w przypadku gdy klienci mają własne zespoły specjalistów IT, które rozwijają i utrzymują długoterminowo.

Co jednak w sytuacji, gdy własnego zespołu brak lub krytyczność biznesowa systemów nie pozwala na ryzyko rotacji pracowników? Właśnie tu dobrze sprawdza się propozycja BCC. Zamawiając hosting zarządzany, klient otrzyma nie tylko potrzebne środowisko, ale także pełną nad tym środowiskiem opiekę w ustalonym zakresie. Centrum Outsourcingowe BCC zadba o to, aby wykryć i naprawić występujące w danym systemie błędy, zainstaluje niezbędne poprawki, zapobiegnie wyczerpaniu się zasobów, wykona kopię zapasową, zabezpieczy systemy przed wirusami czy nieuprawnionym dostępem…

Innymi słowy – klient otrzyma system, który nie tylko działa w momencie przekazania, ale jest w sposób stały utrzymywany w tym działaniu – w takim zakresie, jaki jest klientowi potrzebny.

Naszą stałą praktyką jest rozpoczynanie kontaktów z klientami do dokładnego rozpoznania ich potrzeb. Niejednokrotnie naszą rolą jest też uświadomienie im tych potrzeb – szczególnie w tych przypadkach, gdy firma jest dopiero w trakcie wdrażania dużego systemu informatycznego i szuka dla niego dobrego miejsca do hostingu lub nawet dopiero hosting rozważa. Niektórzy klienci są nieco zaskoczeni, kiedy mówimy im, że nie mamy standardowej oferty w zakresie outsourcingu IT. Zawsze zaczynamy od rozmowy o celach, które klient chce osiągnąć, dopiero z nich wynikają nasze propozycje usług, zapisy SLA i inne warunki współpracy. Pytania, jakie zadajemy, często dopiero naświetlają klientom zakres prac, jakie możemy dla nich wykonać, i pomagają im podjąć decyzje dotyczące architektury, natury technicznej, organizacyjnej czy finansowej. Kluczowe jest dla nas, aby klient otrzymał pakiet takich usług, jakich rzeczywiście potrzebuje – nawet jeśli jeszcze swych potrzeb nie zdefinował.

Maciej Rusinek, Menedżer Sprzedaży, BCC

Zawsze zaczynamy od rozmowy o celach, które klient chce osiągnąć, dopiero z nich wynikają nasze propozycje usług, zapisy SLA i inne warunki współpracy

Od fundamentów aż po dach

Pierwsze centrum przetwarzania danych funkcjonuje w business parku, będącym siedzibą BCC od 7 lat. Od początku było zaprojektowane jako obiekt spełniający wszelkie wymagania niezbędne dostawcy outsourcingu usług IT, co zostało potwierdzone w 2008 r. m.in. nadaniem nam statusu SAP Hosting Partnera przez firmę SAP AG (BCC otrzymało ten status jako pierwszy polski partner SAP). Odnowienie tej certyfikacji w 2013 r. – już dla infrastruktury rozbudowanej o drugą serwerownię – tym bardziej potwierdza przygotowanie BCC DataCenters do hostingu krytycznych systemów biznesowych.

Koncepcję stworzenia nowego data center rozpoczęliśmy, zgodnie z zasadami sztuki, od projektu budowlanego. Wykonawcą budynku BioCentrum, na którego terenie jest zlokalizowane, było PTB Nickel, specjalizujące się w realizacji zaawansowanych technicznie inwestycji budowlanych, w tym także centrów przetwarzania danych. Ścisła współpraca BCC z PTB Nickel już na etapie projektowania budynku pozwoliła uwzględnić wszelkie wymagania konstrukcyjne oraz infrastrukturalne.

Od koncepcji po wykonanie
W tego typu przedsięwzięciach budowlanych, jak budynek z przeznaczeniem na centrum przetwarzania dancyh, ważne jest, aby użytkownik jasno sprecyzował swoje wymagania dotyczące pomieszczeń, ich funkcji, instalacji mechanicznych, elektrycznych oraz komponentów niezbędnych do niezawodnego funkcjonowania konkretnego centrum przetwarzania danych. W tym przypadku osiągnęliśmy planowany efekt między innymi poprzez ścisłą współpracę z BCC na każdym etapie realizacji projektu – od fazy wykonania dokumentacji technicznej, poprzez prace montażowe, rozruchowe i wreszcie prace odbiorowe z szeregiem przeprowadzonych prób i testów.
Dzięki naszym doświadczeniom zdobytym przy realizacji innych tego typu projektów byliśmy w stanie zaspokoić bardzo wysokie wymagania BCC, stosując najnowsze rozwiązania techniczne renomowanych, uznanych w branży IT dostawców. Wykonano redundantne systemy klimatyzacji precyzyjnej i zasilania elektrycznego z zastosowaniem urządzeń firmy Emerson. Ponadto wykonano instalacje gaszenia gazem, wentylacji, wodno-kanalizacyjne, system kontrolowanego dostępu z czytnikami biometrycznymi, SSWIN, CCTV w standardzie IP oraz system alarmu pożarowego w obszarze pomieszczeń odizolowanych od pozostałej części budynku BioCentrum.
Jan Kokociński, Kierownik Projektu, PTB Nickel

2 x 2 = BCC Data Centers

Nadrzędnym celem w nowym centrum przetwarzania danych było zbudowanie niezależnej infrastruktury technicznej gwarantującej bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Nie bez powodu mówiąc o BCC DataCenters, posługujemy się hasłem „2×2” – bowiem nie tylko posiadamy dwa centra przetwarzania danych, ale też w każdym z nich wszystkie kluczowe elementy występują podwójnie. Naszym celem nie było stworzenie zapasowego centrum przetwarzania danych, tylko stworzenie dwóch równoznacznych centrów, pomiędzy którymi w swobodny sposób możemy migrować dane i usługi lub od początku je rozdzielać.

Dobrym przykładem jest zdublowane zasilanie: do każdego centrum przetwarzania danych  – poprzez osobne transformatory wysokiego napięcia – dochodzą dwie linie energetyczne. Dalej redundantny system UPS jest skonfigurowany w taki sposób, aby w każdej chwili – w wypadku awarii któregokolwiek z nich – przejąć całość obciążenia danego CPD. Jednocześnie całe centrum przetwarzania danych jest zasilane agregatem prądotwórczym, który jest w stanie zastąpić redundantną sieć energetyczną przez dowolny czas. Systemy UPS zasilają rozdzielnie elektryczne dwutorowo aż do samych szaf serwerowych, w których montowane są urządzenia z reguły odporne na awarię jednego toru (redundantne zasilacze). Dla urządzeń, które technicznie nie mają takich możliwości (posiadają jeden zasilacz), wykorzystuje się rozwiązania ATS (Automatic Transfer Swich). ATS przełącza bezprzerwowo urządzenia pomiędzy dwoma torami zasilania.

Drugim bardzo ważnym elementem infrastruktury CPD jest klimatyzacja precyzyjna, która nie może mieć pojedynczych punktów awarii w celu zapewnienia wystarczającego chłodzenia na wypadek awarii lub po prostu przeglądów technicznych.

Równie ważna jest łączność – obecnie w bliźniaczych site’ach BCC klienci korzystają z w pełni redundantnej infrastruktury sieciowej – od (co najmniej) podwójnego podłączenia pojedynczego fizycznego serwera, poprzez zdublowane switche sieciowe do dystrybucji ruchu pomiędzy kilku operatorów telekomunikacyjnych. Szkielet sieci tworzą zagregowane łącza, zapewniające przepustowość wymaganą dziś i dające duże możliwości ich rozszerzania w przyszłości.

Nie bez znaczenia jest też możliwa dzięki protokołowi BGP automatyczna rekonfiguracja ruchu internetowego w przypadku awarii któregokolwiek z łącz. W praktyce BCC DataCenters jest odporne nie tylko na awarię pojedynczego łącza, ale wręcz wszystkich łącz internetowych w jednym centrum przetwarzania danych. Dzięki podwójnemu połączeniu obu centrów różnymi trasami fizycznymi ruch może zostać automatycznie przekierowany poprzez łącza w drugim CPD.

Wyposażenie BCC Data Centers
– redundantne zasilanie (dwie niezależne linie zasilające), zabezpieczone przez redundantne systemy UPS pracujące równolegle, dodatkowo zabezpieczone generatorem prądotwórczym
– kilka niezależnych łączy do Internetu w różnych technologiach od różnych dostawców oraz pełna redundancja szkieletu sieci z automatyczną rekonfiguracją w przypadku awarii
– podwójny system wykrywania pożaru i gaszenia gazem ARGONIT lub FM200 dla każdej strefy gdzie znajdują się systemy informatyczne
– redundantna klimatyzacja w postaci szaf chłodniczych
– podłoga techniczna z czujnikami wykrywania wilgoci, pożaru
– systemy wykrywania pożaru oraz wilgoci zintegrowane z centralą telefoniczną (w przypadku wykrycia niepożądanych zdarzeń powiadamiają automatycznie administratorów)
– monitoring (24h na dobę, 7 dni w tygodniu) ze strony agencji ochrony mienia oraz kamery rejestrujące obraz
– szyfrowany dostęp za pomocą elektronicznych kart dostępowych, wyłącznie dla uprawnionych osób

Infrastruktura w służbie biznesu

Nowoczesne parametry techniczne to nasza „kuchnia”. Na życzenie pokazujemy ją naszym klienom – zwłaszcza zorientowanym w temacie szefom IT. Dla menedżerów biznesowych ważniejszy jest ostateczny efekt – zawsze wydajne, wysoko dostępne, ustawicznie monitorowane i kompetentnie administrowane firmowe systemy IT – od aplikacji pocztowych, po zaawansowane instalacje systemów klasy ERP czy CRM.

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00