PL EN DE
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

BeeOffice Service Desk: Nie tylko dla firmowego helpdesku IT

Udostępnij
Drukuj:

Od marca 2016 r. klienci BCC wykorzystują do obsługi zgłoszeń serwisowych nową, autorską aplikację serwisową BCC: BeeOffice Service Desk. Nasze rozwiązanie działa zgodnie ze światowymi standardami w zakresie zarządzania usługami IT i dzięki temu pozwala na sprawne zarządzanie procesami. BeeOffice Service Desk to elastyczna platforma obsługi zgłoszeń, którą można łatwo uruchomić na przykład dla potrzeb firmowego działu informatyki lub administracji.

BeeOffice Service Desk to autorskie rozwiązanie BCC, pozwalające na sprawną obsługę zgłaszanych problemów. W aplikacji można rejestrować, obsługiwać i raportować statusy zgłoszeń serwisowych, w tym monitorować przestrzeganie zdefiniowanych czasów obsługi (SLA). Jest to część portalu samoobsługi pracowniczej BeeOffice, oferowanego klientom przez BCC w modelu SaaS. Oprócz obsługi serwisowej BeeOffice posiada moduły wspierające m.in. planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników, rozliczanie delegacji i aut firmowych, obsługę e-wniosków urlopowych, wnioski zakupowe, rejestr urządzeń biurowych, zarządzanie licencjami IT czy firmowe bazy wiedzy.

Dla tysięcy użytkowników

Od 1 marca br. BeeOffice Service Desk jest wykorzystywany przez organizację serwisową Grupy BCC, obsługującą blisko 300 aktywnych kontraktów firm BCC i 7milowy oraz tysiące użytkowników w Polsce i innych krajach (w tym m.in. w Hiszpanii, Francji, USA, Chinach i Argentynie). Obsługiwane w BeeOffice Service Desk kontrakty obejmują szeroki zakres usług Grupy BCC świadczonych dla klientów, w tym m.in. wsparcie systemów SAP (serwis aplikacyjny SAP, administracja i hosting SAP, maintenance SAP) i innych systemów IT (w tym hosting i administrację, usługi zapasowego centrum przetwarzania danych, monitoring systemów i sieci itp.).

Jakub Żurek, Menedżer ds. Współpracy z Klientami, BCC

Aplikacja, która uporządkuje każdy zespół IT
BeeOffice Service Desk to idealna propozycja dla tych zespołów IT, które w krótkim czasie chcą podnieść sprawność działania i jakość obsługi pracowników. Nasze rozwiązanie wprowadza porządek i przejrzystość w codziennej pracy z obsługą problemów użytkowników, niezależnie czy mowa o wewnętrznym helpdesku IT, centrum usług wspólnych, czy też o wyspecjalizowanej firmie informatycznej. Gotowe rozwiązanie, oparte na światowych standardach zarządzania usługami IT, jest dla klientów dostępne „od ręki” w elastycznym modelu SaaS. Warto zauważyć, że BeeOffice Service Desk może być równocześnie wykorzystany do obsługi innych procesów w firmie, niezwiązanych z IT. Może to być zarówno obsługa aut służbowych, awarii infrastruktury w biurach firmy czy innych zadań administracyjnych realizowanych przez niezależne zespoły pracowników firmy bądź dostawców.
Jakub Żurek, Menedżer ds. Współpracy z Klientami, BCC

W Centrum Outsourcingowym BCC BeeOffice Service Desk zastąpiło wcześniej wykorzystywaną aplikację HP Service Manager. W ramach projektu migracji do nowej aplikacji serwisowej przeniesiono ponad 50 tysięcy zgłoszeń serwisowych wraz z historią działań, załącznikami oraz aktualnymi statusami czasów SLA dla aktywnych zgłoszeń.

Dla klientów BCC BeeOffice Service Desk tworzy przejrzystą platformę komunikacji z naszą organizacją serwisową, usprawniając codzienną pracę użytkowników, ułatwiającą dostęp do informacji, w tym szybkie odszukanie konkretnego zgłoszenia i ustalenie jego statusu. Osobom odpowiedzialnym za ciągłość i jakość usług IT po stronie klientów Grupy BCC (w tym szefom IT) BeeOffice Service Desk zapewnia kompleksowe narzędzie bieżącego monitorowania kontraktów serwisowych.

Zgodnie z best practices

Tworząc BeeOffice Service Desk, opieraliśmy się na naszych doświadczeniach z wdrażania i codziennego wykorzystywania uznanych w świecie standardów definiujących zasady utrzymania i rozwoju systemów IT. Najważniejsze z nich to ISO 27001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) oraz ISO 20000/ITIL (System Zarządzania Usługami IT). Szczególnie norma ISO 20000 definiuje wymagania dla organizacji świadczących usługi IT. Fundamentem tego standardu jest pojęcie usługi informatycznej, z której korzysta organizacja, a której dostarczeniem zajmuje się dedykowany zespół (wewnątrz organizacji lub zewnętrzny, jeśli organizacja korzysta z outsourcingu IT).

Standard ISO 20000 jest oparty na kodeksie dobrych praktyk IT, tzw. ITIL (Information Technology Infrastructure Library), który stanowi zbiór zaleceń, jak efektywnie i skutecznie oferować i realizować usługi IT. Do najważniejszych należy organizacja usług IT wokół pojedynczego punktu kontaktu (Single Point of Contact, SPoC). W BCC stanowi go Zespół Service Desk, który przyjmuje zgłoszenia klientów, a następne dystrybuuje je do odpowiednich zespołów serwisowych.

Inne zalecenia ITIL definiują takie zagadnienia jak ustalenia dotyczące SLA, zarządzanie i dystrybucję zgłoszeń (tzw. ticketów), zasady przydzielania priorytetów i ustalania statusów zgłoszeń, czasy reakcji oraz mierzenie satysfakcji klientów i raportowanie.

BeeOffice Service Desk obsługuje zgłoszenia problemów i zapytań (wraz z opisem i załącznikami), ich dystrybucję do właściwych zespołów lub osób, bieżący wgląd w status zgłoszenia oraz powiadomienia o zmianie statusu. Użytkownicy mają także możliwość dokonania oceny jakości obsługi. W rozwiązaniu dostępne są raporty informujące m.in. o czasie reakcji i obsługi zgłoszeń czy poziomie satysfakcji.

Wśród innych cech warto wymienić przejrzysty interfejs aplikacji minimalizujący potrzebę szkolenia użytkowników, czy też różne warianty prezentowania zgłoszeń – zależnie od specyfiki pracy zespołu serwisowego lub preferencji użytkownika (np. możliwość prezentowania czasów SLA przekrojowo na liście zgłoszeń oraz w szczegółach dla pojedynczego zgłoszenia). Dodatkowo istnieje możliwość przygotowania pulpitów informacyjnych (dashboard), zgodnie ze specyfiką pracy danej organizacji.

W BeeOffice Service Desk można zarządzać całym cyklem życia zgłoszenia serwisowego - od wprowadzenia nowego zgłoszenia i jego odpowiednie przypisanie, poprzez monitorowanie, realizację, komunikację na linii konsultant - klient, po monitorowanie poziomu zadowolenia klientów

Elastyczna aplikacja serwisowa dla każdej firmy
BeeOffice Service Desk jest dostępny w ofercie BCC jako aplikacja do obsługi dowolnych procesów serwisowych w firmie, zarówno wewnątrz organizacji (np. helpdesk IT, Shared Service Center), jak i do komunikacji z klientami zewnętrznymi (np. centra BPO, centra serwisowe i obsługi gwarancyjnej). Rozwiązanie jest oferowane w modelu Software as a Service w środowisku prywatnej chmury obliczeniowej, na bazie certyfikowanej organizacji i bezpiecznej infrastruktury BCC Data Centers. Rozwiązanie, będące częścią portalu samoobsługowego BeeOffice, spełnia wymogi normy ISO 27018, która stanowi gwarancję bezpieczeństwa i poufności danych klientów (w tym danych wrażliwych) przechowywanych w aplikacji w chmurze.

Nasza oferta

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Skontaktuj się z nami

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00