PL EN DE
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

"Bez malowania trawy" - co zintegrowany system zarządzania oznacza dla klientów BCC

Udostępnij
Drukuj:

W październiku br. TÜV NORD Polska zrealizowała w BCC audyt systemów zarządzania: jakością, bezpieczeństwem informacji oraz usługami IT. Audyt potwierdził ich zgodność z wymaganiami standardów: ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000-1. O tym, co to oznacza dla klientów BCC, rozmawiamy z Witoldem Perłowskim, Pełnomocnikiem Zarządu ds. Systemu Jakości w BCC.

Audyty ISO zwykle stawiają na baczność pracowników audytowanej organizacji. Malowałeś trawę na zielono przed wizytą audytorów z TÜV NORD?
Przeżyłem już wiele audytów. I to w obu rolach – jako sprawdzający i sprawdzany. To trochę podobnie jak z egzaminem – nawet najlepiej przygotowanym studentom towarzyszy stres. Tym razem po raz pierwszy podczas dwudniowego audytu dokonano w BCC jednoczesnego przeglądu aż trzech wdrożonych w organizacji systemów. Tym bardziej więc jesteśmy dumni z pochlebnych opinii wygłaszanych pod naszym adresem przez audytorów jednostki certyfikującej.
A malowania trawy nie było – certyfikaty są dla nas cenne, ale tylko potwierdzają wysoką jakość usług, której klienci oczekują od nas na co dzień.

Na czym polega zintegrowany system zarządzania jakością w BCC?
Wysoką jakość usług wdrożeniowych i serwisowych oraz ciągłą pracę nad jej podwyższaniem gwarantuje norma jakości ISO 9001. Z kolei świadczenie usług outsourcingowych oznacza, że mamy do czynienia z wrażliwymi danymi naszych klientów. Przez nasze centrum outsourcingowe przepływają ważne dane klientów – informacje finansowe, stany magazynowe, listy płac… Zapewnienie bezpieczeństwa i poufności tych danych jest naszym priorytetem, stąd norma ISO/IEC 27001. I wreszcie ISO/IEC 20000-1 – która to norma gwarantuje najwyższy, zgodny ze światowymi standardami ITIL poziom zarządzania usługami IT w naszej organizacji serwisowej.
Chciałbym podkreślić, że certyfikaty jakości to symboliczne dyplomy, za którymi stoją wypracowane i stosowane procedury postępowania w różnorakich sytuacjach, szczegółowe instrukcje, parametry realizacji zadań itp. Każda z tych pojedynczych cegiełek składa się na to, co w BCC nazywamy zintegrowanym systemem zarządzania jakością.

Jak ten zintegrowany system zarządzania przekłada się na projekty wdrożeniowe realizowane przez BCC?
Jeśli chodzi o wdrożenia SAP, zgodna z ISO 9001:2000 metodyka wdrożeniowa Go Forward daje klientom gwarancję, że wszystkie działania projektowe odbywają się w sposób usystematyzowany, według pewnego powtarzalnego i przewidywalnego wzorca postępowania. Tworzy to swego rodzaju polisę bezpieczeństwa gwarantującą powodzenie projektu.

A klienci korzystający z usług centrum outsourcingowego BCC – co dla nich oznaczają gwarancje jakości potwierdzane certyfikatami?
Klienci usług stałych – jak sama nazwa wskazuje – wiążą się z nami na długo. Nasze standardy jakości przekładają się na konkretne korzyści dla nich. Szczególnie dobitnie widać to na przykładzie zaleceń ITIL. Działając według tych najlepszych praktyk, przyjęliśmy zobowiązanie realizacji usług według bardzo wyśrubowanych parametrów, zawartych w umowach SLA.
Przykładem konkretnego zastosowania praktyk ITIL jest zasada pojedynczego punktu kontaktu dla klienta korzystającego z centrum outsourcingowego BCC. Lepsza dostępność do usług poprzez jeden punkt kontaktu skraca czas reakcji na zgłoszenia klientów, no i oczywiście ich obsługi. Wytyczne ITIL obligują nas też do monitorowania wskaźnika opisującego czas rozwiązywania problemów.
Dzięki systematycznemu i spójnemu podejściu do wszystkich procesów oraz lepszej komunikacji wewnętrznej i z klientem także ten parametr jest stale poprawiany. Dla klienta oznacza to wyższą wydajność systemów informatycznych i pracy ich użytkowników poprzez skrócenie przestojów. W rezultacie osiągamy cel w postaci lepszej obsługi klientów i wyższego poziomu ich zadowolenia.
Ale działanie według biblioteki ITIL warto też rozważać w perspektywie długoterminowej. Monitorowanie wielu parametrów świadczonych usług dostarcza nam cennych informacji, które pozwalają dopasować usługi do obecnych potrzeb klientów i projektować ich rozwój na przyszłość. Dzięki temu możemy bardziej efektywnie wykorzystywać nasze zasoby i dbać o ich odpowiedni rozwój, zarówno jeśli chodzi o sprzęt, jak i kwalifikacje. Optymalizujemy swój biznes, co dla klientów oznacza obniżanie całkowitego kosztu posiadania systemów informatycznych, w tym kosztu usług, przy stałym podnoszeniu ich jakości.

Robert Wójcik, Audytor Wiodący, TÜV NORD Polska: "Benchmark dla dostawców usług B2B"
"Zintegrowany system zarządzania w BCC to przykład wzorowego modelu zarządzania jakością oferowanych usług, dbałości o bezpieczeństwo informacji oraz systemów powierzonych przez klientów. Korzystanie z międzynarodowych standardów ISO pozwala BCC utrzymać pozycję lidera pośród dostawców usług SAP. W trakcie audytu zostałem przekonany, iż obok wykwalifikowanej kadry i nowoczesnej technologii kluczem do sukcesu firmy jest przełożenie wymagań zawartych w standardach ISO na procedury, mechanizmy i instrukcje nakierowane na obsługę klienta zgodnie z jego oczekiwaniami oraz zgodnie z najlepszymi praktykami w tym zakresie".

Rozmawiała Mirosława Huk, Grupa BCC

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Skontaktuj się z nami

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00