Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

"Lepszy Biznes" to magazyn klientów SNP. Czytaj setki artykułów, przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów IT.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

HR SPRINT: pierwsze rozwiązanie kadrowo-płacowe certyfikowane w ramach mySAP All-in-One

Udostępnij

Pakiet HR SPRINT, przygotowany przez BCC prekonfigurowany system mySAP HR dla firm średniej wielkości, uzyskał certyfikację SAP Polska w ramach ogólnoświatowej inicjatywy mySAP All-in-One.

Dzięki HR SPRINT możliwe jest szybsze i tańsze wdrożenie kluczowych funkcjonalności mySAP HR w zakresie administracji kadrami i strukturą organizacyjną, a także zarządzania czasem pracy i rozliczania listy płac. Jedną z ważniejszych zalet oferowanego przez BCC rozwiązania jest czas jego wdrożenia, który może zostać skrócony nawet do 3-4 miesięcy przy budżecie o 20-50% niższym od tradycyjnych wdrożeń mySAP HR z analogicznym zakresem funkcji.

HR SPRINT jest jedynym w Polsce rozwiązaniem prekonfigurowanym mySAP HR, które zostało już sprawdzone w praktyce – we wdrożeniach w Elite Cafe, w 12 spółkach z Grupy Orkla Press Polska oraz w 5 jednostkach Polskich Wydawnictw Profesjonalnych. Wartością dodaną systemu są modelowe procesy kadrowo-płacowe, przygotowane na bazie doświadczeń BCC ze współpracy z klientami stosującymi najlepsze praktyki w zakresie HR.

HR SPRINT może być wykorzystany zarówno w firmach już użytkujących SAP w innych obszarach (np. finanse, zaopatrzenie, sprzedaż) i zamierzających rozszerzyć swój system SAP na obszar zarządzania personelem, jak i w firmach nie korzystających z SAP, a poszukujących kompleksowego rozwiązania IT w zakresie HR.

Warto podkreślić, że po uruchomieniu HR SPRINT klient uzyskuje funkcjonalność mySAP HR o takich samych możliwościach rozwoju, jak w przypadku wdrożenia mySAP HR prowadzonego „klasycznie” (tj. bez użycia modelu prekonfigurowanego). System jest otwarty na rozszerzenie o funkcje zarządzania rozwojem pracowników, szkoleniami i rekrutacji.

HR SPRINT jest jedynym prekonfigurowanym rozwiązaniem mySAP HR, w pełni przystosowanym do warunków polskich. Katalogi składników wynagrodzeń, typów nieobecności i raportów zostały przygotowane przez specjalistów BCC w oparciu o doświadczenia z największych przedsięwzięć wdrożeniowych mySAP HR w Polsce. Oprócz systemu prekonfigurowanego klient otrzymuje pakiet dodatkowych narzędzi do migracji danych oraz dokumentację techniczną i użytkową. Wdrożenie jest prowadzone zgodnie z metodyką BCC gwarantującą przekazanie klientom wiedzy, umożliwiającej samodzielne utrzymanie mySAP HR po wdrożeniu.

Udostępnij

Nasza oferta

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim do 24 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a Pracownik ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt