PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Integracja modułu HR SAP R/3 z systemem Rejestracji Czasu Pracy w Amice Wronki SA

Udostępnij
Drukuj:

Pionierskie – jak na polskie warunki – wdrożenie modułu HR, zintegrowanego z systemem RCP (Rejestracji Czasu Pracy), trwa w Amice Wronki SA. Obecnie trwa konfiguracja systemu w oparciu o zatwierdzoną koncepcję.

Decyzja o wdrożeniu HR

Wiodący producent "białej techniki" zdecydował się na wdrożenie modułu kadrowo-placowego systemu SAP R/3 w maju br. Dotychczasowa DOS-owa aplikacja we właściwy sposób rejestrowała dane osobowe i dane o czasie pracy, ale nie dorównywała SAP R/3 pod względem technologii, nie była odpowiednio zintegrowana z pozostałymi funkcjonalnościami SAP R/3. Niedostateczne były też możliwości wsparcia funkcjonowania i rozwoju aplikacji w miarę zwiększających się potrzeb firmy.

Decyzja o wdrożeniu HR SAP R/3 była naturalną konsekwencją pozytywnych doświadczeń firmy z systemem SAP R/3. Jako firmę konsultingową prowadzącą wdrożenie i dostarczającą know-how w zakresie wdrożenia HR Amica wybrała Business Consulting Center (BCC). Wśród argumentów przemawiających za wyborem BCC wymieniano przede wszystkim doświadczenie w podobnych projektach.

W kontekście HR istotny był fakt, iż BCC dostarcza także rozwiązania uzupełniające standard SAP R/3 o: mechanizmy do wyliczania stażu pracy na podstawie wprowadzonych okresów zatrudnienia, naliczania urlopów; interfejsy łączące SAP R/3 z systemami Rejestracji Czasu Pracy oraz wszelkie inne dodatkowe raporty i sprawozdania wymagane przez polskie prawodawstwo. Dodatkowym argumentem było zrealizowane przez BCC z sukcesem wdrożenie w Amice modułów: FI, CO, TR, FI -AA, MM, SD, PP i QM.

Zdaniem Kierownika Projektu ze strony Amiki Piotra Miszewskiego: "Moduł HR potwierdza nasze dobre doświadczenia, jakie mamy z pozostałą funkcjonalnością SAP (Finanse, Controlling, Treasury, Majątek trwały, Sprzedaż i Dystrybucja, Gospodarka Materiałowa, Produkcja, Zarządzanie Jakością). Dzięki narzędziom wbudowanym w SAP R/3 oraz kwalifikacjom konsultantów możemy wdrożyć moduł HR w 8 miesięcy. Poza tym kupujemy wydajność, niezawodność, możliwość rozbudowy systemu, a także wsparcie wiodącego dostawcy systemów ERP."

HR – odpowiedź na wysokie wymagania

W fazie tworzenia koncepcji wdrożenia skupiono się na analizie dotychczas funkcjonującego rozwiązania – jego silnych i słabych stron. W wyniku analizy zespół (którego kluczowymi postaciami ze strony Amiki, prócz kierownika projektu Piotra Miszewskiego, były panie: Wanda Grolewska, kierownik Działu Rachuby Wynagrodzeń, oraz Anna Kujawska, kierownik Działu Kadr i Szkolenia) stworzył listę oczekiwanych korzyści i wymagań wobec przyszłego rozwiązania.

Lista oczekiwań zawierała się w następujących punktach:

 • Posiadanie integralnej bazy informacji o pracowniku, używanej przez specjalistów kadrowych, płacowych, do spraw organizacji, szkoleń itp.
 • Usprawnienie rozliczania płac (np. zmiany w okresie, automatyczne korekty) i działania z systemem Rejestracji Czasu Pracy (RCP) – automatyzacja, szybki przebieg
 • Integracja danych z innymi aplikacjami SAP R/3, bieżąca aktualizacja zmian w poszczególnych modułach
 • Szeroka funkcjonalność SAP R/3 w zakresie nowoczesnego zarządzania personelem (rekrutacja, oceny pracownicze, szkolenia, kwalifikacje i wymagania)
 • Automatyzacja procesów administracyjnych (np. automatyczna korespondencja, wiadomości do administratorów danych wysyłane automatycznie po zajściu określonych zdarzeń w systemie)
 • Możliwość daleko idącej konfiguracji komponentów modułu, w tym np.: składników płac i programu płacowego, programu wyceny czasu pracy, wyświetlania pól i charakterystyk technicznych w typach informacji
 • Łatwe przygotowywanie raportów, wykorzystujących połączenie z MS Word i Excel
 • Możliwość uruchomienia komponentów internetowych (Employee Self-Service)
 • Wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów ochrony danych
 • Sprawny system wsparcia dla standardowego systemu zapewniany przez SAP, korzystanie z doświadczeń grona użytkowników SAP R/3
 • Ułatwienie i ograniczenie kosztów administracji systemem kadrowo-płacowym w ramach zintegrowanego środowiska SAP R/3

Spełnienie tych wszystkich oczekiwań zapewni wdrożenie podstawowych komponentów HR – Administracji kadrami i Listy płac oraz części funkcjonalności Planowania i rozwoju kadr. Jeszcze w tym roku Amica skorzysta z funkcji budowania i aktualizacji schematu organizacyjnego oraz opisów stanowisk. Harmonogram zakłada uruchomienie Administracji kadrami i Listy płac w styczniu 2000.

Integracja SAP R/3 z RCP

Kluczowym elementem projektu jest połączenie SAP R/3 z dotychczas użytkowanym systemem Rejestracji Czasu Pracy. Dzięki temu dane z czytników magnetycznych będą regularnie aktualizowane i przetwarzane w systemie SAP R/3. Tam nastąpi korekta błędów odczytów, generowanie bilansów czasu pracy, składników wynagrodzeń oraz niezbędnych zestawień. Wysiłkiem zespołu wdrożeniowego i konsultantów BCC pierwsze poprawne testowe rozliczenia uruchomiono już w 2 miesiące od rozpoczęcia projektu.

Pracownicy Działu Rachuby Wynagrodzeń Amiki cieszą się z wprowadzenia nowego systemu.

Zautomatyzuje on ich pracę, uprości wprowadzanie danych, analizę wyników, w dużym stopniu wyeliminuje korzystanie z ręcznego wprowadzania i ewidencji. Wszystkie aktualne dane kadrowe, o czasie pracy, a także dane finansowe i kosztowe będą na bieżąco dostępne "na biurku", umożliwiając prowadzenie symulacji oraz korekty rozliczeń.

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00