PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Ogłoszenie strategii BCC na lata 2000 - 2002

Udostępnij
Drukuj:

Business Consulting Center (BCC), jeden z liderów rynku wdrożeń systemu SAP R/3, ogłosił swoją strategię rozwoju na najbliższe trzy lata. Najważniejsze wybory strategiczne to koncentracja na wdrożeniach SAP R/3 w firmach średniej wielkości oraz na rozwiązaniach opartych na SAP R/3, przeznaczonych dla wybranych segmentów rynku.

Dynamiczny rozwój w zmieniającym się otoczeniu
W chwili powstania Business Consulting Center w 1995 roku rynek systemów ERP, a zwłaszcza rynek systemu SAP R/3 był w Polsce rynkiem dziewiczym. Równolegle z lokalizacją systemu SAP R/3 pojawiały się w Polsce pierwsze wdrożenia prowadzone przez SAP Polska i jego pierwszych partnerów, w tym BCC.

Od samego początku BCC postanowiło świadczyć usługi o wysokiej jakości, szkoląc swoich pracowników w Centrach Szkoleniowych SAP w Londynie i w Walldorf oraz porządkując wewnętrzne procedury działań. Efektem takiego podejścia było uzyskanie certyfikatu systemu zapewnienia jakości ISO 9001 oraz otrzymanie od SAP Polska statusu VAR (Value Added Reseller). Dzięki konsekwencji w budowaniu potencjału oraz zapewnieniu wysokiej jakości, klienci firmy coraz chętniej korzystali z usług BCC, dzięki czemu firma co roku co najmniej podwajała przychody.

W obecnej chwili BCC posiada silną pozycję na rynku wdrożeń SAP R/3. Klientami BCC są między innymi Amica Wronki SA, Aral Polska sp. z o.o., Bosman Browar Szczecin SA, Elbrewery Co. Ltd. sp. z o.o., GlaxoWellcome Poznań SA, Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Zakłady Chemiczne Zachem, Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz SA Wszystkie wdrożenia realizowane przez BCC zakończyły się sukcesem.

Sukces ten jest tym bardziej wyrazisty jeżeli spojrzy się na historię innych firm na rynku SAP R/3 startujących z podobnego punktu co BCC. Większość z nich już nie istnieje albo została przejęta przez duże firmy międzynarodowe.

W świetle tych faktów decyzja o opracowaniu strategii była naturalnym krokiem. Proces jej formułowania trwał 6 miesięcy, w tym czasie powołany Zespół ds. Strategii BCC zebrał dane, wykonał szereg analiz, na ich podstawie dokonał strategicznych wyborów.

Strategiczne wybory
W oparciu o analizę rynku zewnętrznego oraz analizę wnętrza firmy zostały dokonane strategiczne wybory określające kierunki, na których koncentrować się będą działania firmy.

Sukces rynkowy każdej firmy nie jest jednak rzeczą trwałą – przemija gdy firma na skutek samozadowolenia z osiągniętej pozycji traci kontakt ze stale zmieniającym się rynkiem.
rnRynek wymaga od BCC z jednej strony podjęcia decyzji o specjalizacji pozwalającej odróżnić się od konkurencji, z drugiej zaś opracowania nowych produktów lub nowych sposobów ich dostarczania.

Opracowanie nowych produktów, modyfikacja dotychczasowych, a w efekcie odróżnienie się od konkurencji wymaga dogłębnej analizy firmy i rynku, znalezienia występujących trendów i symptomów, odpowiedzi na szereg pytań, wyciągnięcia wniosków istotnych dla rozwoju, dokonania wyboru celów do realizacji i zaplanowania sposobów osiągnięcia tych celów – czyli zbudowania strategii firmy.

Tak określone cele strategiczne to:

 • wejście na rynek przedsiębiorstw średniej wielkości z prekonfigurowanym systemem SAP R/3 i zdobycie na tym rynku pozycji lidera w perspektywie 3 lat
 • wejście na rynek specjalizowanych rozwiązań opartych o SAP R/3 dla wybranych segmentów rynku dużych przedsiębiorstw i zdobycie na tym rynku pozycji lidera w perspektywie 3 lat.


System prekonfigurowany dla przedsiębiorstw średniej wielkości zawierać będzie:

 • produkt obejmujący: "Koncepcje wdrożenia systemu SAP R/3", transporty z ustawieniami konfiguracyjnymi SAP R/3, dokumentacja szkoleniowa i użytkowa
 • system Ready To Run: gotowa platforma sprzętowa z zainstalowanym systemem SAP R/3
 • dedykowaną metodykę wdrożeniową
 • serwis w postaci outsourcingu technicznego
 • możliwość elastycznego finansowania całości przedsięwzięcia (kredyt, leasing)

Produkt będzie adresowany do firm charakteryzujących się:

 • przychodami od 80 do 250 mln PLN
 • zatrudnieniem od 100 do 1000 osób

Naturalnym procesem dojrzewania tego rynku będzie stopniowe przechodzenie do świadczenia usług opartych o pełny outsourcing systemu SAP R/3.

Specjalizowane rozwiązania oparte o SAP R/3 dla dużych przedsiębiorstw w wybranych segmentach rynku zawierać będą następujące komponenty:

 • przygotowany na potrzeby pakietu standardowy system SAP R/3
 • rozszerzenia funkcjonalności SAP R/3 w ABAP/4
 • produkty komplementarne
 • wiedza ekspercka o procesach
 • wzbogacona metodyka wdrożeniowa
 • dedykowany serwis

Rozwiązania w postaci całych pakietów komponentów będą adresowane do następujących segmentów rynku:

 • dóbr szybkorotujących
 • produkcji i dostawy energii (w tym ciepła)
 • przemysłowej produkcji dyskretnej

Segmenty rynku zostały wybrane ze względu na wymagania określonej grupy klientów wobec funkcjonalności systemu informatycznego. Pakiet rozwiązań dla danego segmentu rynku ma na celu pełne zaspokojenie potrzeb informatycznych danej grupy klientów, w tym uwzględnienie charakterystycznych procesów biznesowych i będzie posiadał dzięki temu unikalną wartość na rynku.

Kompleksowa karta wyników
Dla pomiaru realizacji strategii BCC zostało stworzone narzędzie kontrolne w postaci Kompleksowej Karty Wyników (KKW). KKW jest systemem wskaźników, które łączą strategię z celami firmy oraz każdym wymiarem efektywności działania (finansowym, rynkowym, operacyjnym i rozwojowym).

Dla każdego wskaźnika zostaną określone planowane wartości do osiągnięcia w poszczególnych okresach czasu. Pomiar wartości wskaźników będzie dokonywany w okresach miesięcznych lub kwartalnych w zależności od rodzaju wskaźnika. Za osiąganie planowanych wartości wskaźników odpowiedzialni będą członkowie kierownictwa firmy, którzy przekładają cele strategiczne na konkretne działania pracowników.

Oprócz miar realizacji strategii firmy w KKW będą uwzględnione wskaźniki niezależne od przyjętej strategii, pozwalające ocenić efektywność działania BCC.

Aktualności

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Skontaktuj się z nami

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00