PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

Studia podyplomowe „Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR”

Udostępnij
Drukuj:

W czerwcu 2012 roku zakończyła się pierwsza edycja podyplomowych studiów „Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, realizowanych we współpracy z BCC. Zainteresowanie tą tematyką okazało się na tyle duże, że uczelnia rozpoczęła już nabór słuchaczy na kolejną edycję.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest uczelnią nowoczesną, elastyczną, a także otwartą na nowe rozwiązania, które mogą wpłynąć na atrakcyjność i aktualność oferty nauczania. Dlatego nawiązuje współpracę z firmami, które zatrudniają ekspertów posiadających wiedzę i umiejętności na odpowiednio wysokim poziomie, aby móc ją przekazywać słuchaczom studiów podyplomowych. Właśnie taka współpraca między Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (UEP) a BCC dała możliwość stworzenia unikalnej formuły studiów podyplomowych „Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR”.

Dlaczego SAP HR?

Wojciech Maćkowiak, pomysłodawca i opiekun studiów z ramienia BCC, tak oto mówi o genezie powstania tego kierunku: „Będąc wykładowcą UE, już wcześniej, na zajęciach ze studentami często spotykałem się z zapytaniami o SAP HR. Dotyczyły one nie tylko zagadnień związanych z zarządzaniem projektami wdrożeniowymi, ale również konkretnych rozwiązań funkcjonalnych. Spowodowało to, że zacząłem myśleć o studiach podyplomowych poświęconych w całości zarządzaniu kapitałem ludzkim w SAP HR. Ze względu na unikatowy charakter tej oferty nie miałem problemów z przekonaniem do projektu władz uczelni i w październiku 2011 roku ruszyła pierwsza edycja studiów. Mieliśmy 18 słuchaczy, zaś w drugiej edycji planujemy przyjąć 24 osoby”.

Dr Maciej Ławrynowicz, kierownik studiów i jednocześnie wykładowca dodaje: „Pomysł na otwarcie takiego kierunku studiów od razu wydał nam się ciekawy. Studia podyplomowe mają z założenia przekazywać słuchaczom wiedzę, którą wykorzystają w swojej pracy. Uniwersytet Ekonomiczny nie mając odpowiedniego dostępu do technologii i specjalistów w tej dziedzinie, nie był w stanie samodzielnie zorganizować studiów z SAP HR. Zatem, gdy pojawiła się inicjatywa po stronie firmy BCC, chętnie nawiązaliśmy współpracę. Dodatkowo BCC porozumiało się z SAP Polska w sprawie udostępnienia systemu SAP HR  do celów dydaktycznych. W ten sposób otrzymaliśmy unikalną formułę studiów, która łączy aspekty akademickie i praktyki, co pozwala nam uczyć nie tylko zagadnień teoretycznych i literaturowych, ale przede wszystkim – umiejętności, a tego właśnie oczekują słuchacze studiów podyplomowych.

Dr Maciej Ławrynowicz, Kierownik Studiów, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Otrzymaliśmy unikalną formułę studiów, która łączy aspekty akademickie i praktyki, co pozwala nam uczyć nie tylko zagadnień teoretycznych i literaturowych, ale przede wszystkim – umiejętności, a tego właśnie oczekują słuchacze studiów podyplomowych.
Dr Maciej Ławrynowicz, Kierownik Studiów, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pracy i Polityki Społecznej

Dość wyraźny obecnie trend w zdobywaniu kompetencji HR dzieli się na dwa nurty: pierwszy – powiązany z psychologią i pracą w bliskich relacjach osobistych (coachingoraz mentoring) i drugi – projektowanie i wykorzystanie  nowoczesnych informatycznych systemów zarządczych, które wspierają codzienną pracę firm i specjalistów. Nasze studia są odpowiedzią na ten właśnie nurt.”

Jest to zatem okazja na poznanie systemu SAP HR na żywym organizmie – na systemie testowym udostępnionym przez SAP Polska. BCC jest wiodącą firmą wdrożeniową SAP w Polsce, jako Partner Ekspert SAP HR posiada największe doświadczenie i potencjał w zakresie wdrożeń i rozwoju tych systemów w kraju.

Praktyczny charakter studiów

Wykładowcami są nie tylko naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego, ponad połowa zajęć to warsztaty praktyczne, prowadzone przez konsultantów BCC. Są to jednocześnie doświadczeni trenerzy szkoleń z systemu SAP, co daje uczestnikom studiów gwarancję wysokiej jakości wykładów.

Dla słuchaczy studiów podyplomowych, osób bardzo często pracujących już w działach HR, ma to bardzo duże znaczenie. Posiadaną już wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi mogą teraz rozszerzyć o zagadnienia na styku procesów biznesowych HR i informatyki. Słuchacze poznają funkcjonalność  SAP HR, który jest światowym standardem systemu wspomagającego zarządzanie kapitałem ludzkim w dużych organizacjach. Zdobywają wiedzę dotyczącą jego wdrażania, administracji i rozwoju, korzystając z praktycznych doświadczeń najlepszych ekspertów od SAP HR w kraju. Ponieważ system SAP HR jest pewnego rodzaju benchmarkiem dla rozwiązań IT wspomagających obszar HR, wiedza przekazywana na studiach, choć w części praktycznej oparta na systemie SAP, jest uniwersalna i cenna również dla pracowników tych organizacji, które wykorzystują inne systemy HR.

Wojciech Maćkowiak, Opiekun Studiów z ramienia BCC, Konsultant w Zespole Rozwoju Kadr, BCC

W trakcie zajęć często nie starcza nam czasu na wprowadzanie teorii i wyjaśnianie podstawowych pojęć. Uczestnicy zajęć chcą klikać, zapoznawać się z działaniem programów, transakcji i procesów HR obsługiwanych bezpośrednio w systemie.
Wojciech Maćkowiak, Opiekun Studiów z ramienia BCC, Konsultant w Zespole Rozwoju Kadr, BCC

Studia trwają dwa semestry (od października do czerwca). Zajęcia teoretyczne odbywają się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, zaś we wszystkie zajęciach praktycznych słuchacze uczestniczą w salach szkoleniowych w centrali BCC w Złotnikach k. Poznania. Zjazdy odbywają się  w soboty i niedziele.

 „Mieliśmy pewne obawy, czy taki system prowadzenia zajęć (część w UE, część w siedzibie BCC) nie będzie utrudnieniem dla słuchaczy, dlatego zapewniliśmy wszystkim przejazd do Złotnik. Z czasem okazało się, że uczestnikom zajęć wcale nie przeszkadza takie rozwiązanie, wręcz przeciwnie – czują się dobrze w salach szkoleniowych BCC, przy okazji poznając warunki pracy w tak dużej firmie” – dodaje Maciej Ławrynowicz.

Co w programie?

Studia przewidziane są na 180 godzin, podczas których studenci mają możliwość zapoznania się z wszystkimi modułami SAP HR, ale nie tylko. W programie znalazły się również zagadnienia zarządzania projektami SAP HR,  sposoby przygotowywania się firm do wdrożenia tego typu systemów, a także wykłady wprowadzające do problematyki HR, prowadzone przez pracowników Uniwersytetu.

„Słuchacze poznają m.in. metodyki projektowe, przykłady z projektów wdrożeniowych SAP w Polsce i na świecie, ale przede wszystkim nasi słuchacze są głodni ćwiczeń na żywym systemie SAP. W trakcie zajęć często nie starcza nam czasu na wprowadzanie teorii i wyjaśnianie podstawowych pojęć. Uczestnicy zajęć chcą klikać, zapoznawać się z działaniem programów, transakcji i procesów HR obsługiwanych bezpośrednio w systemie. Nawet osoby pracujące na co dzień z SAP nie mają w swoich firmach możliwości poznania całego przekroju modułów HR, a nasze zajęcia pozwalają na kompleksowy przegląd niemal wszystkich kluczowych funkcjonalności SAP HR – mówi dalej Wojciech Maćkowiak. – Staramy się przekazać słuchaczom jak najwięcej wiedzy praktycznej, na której  im najbardziej zależy”.

Na zakończenie studiów, oprócz dyplomu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkoleń z zakresu obsługi systemu SAP HR wystawione przez firmę BCC.

Praktycy dla praktyków

„Chcąc określić profil naszych słuchaczy, można wymienić następujące grupy: osoby pracujące w działach HR, których firmy myślą o wdrożeniu SAP lub innego zaawansowanego oprogramowania, osoby z firm już działających na systemie SAP lecz chcący nauczyć się modułu HR, osoby po studiach, które chcą zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy. Nie jest to bynajmniej oferta wyłącznie dla osób pracujących w firmach. Studia pozwalają też zdobyć wiedzę przydatną w instytucjach administracji publicznej. Wśród słuchaczy pierwszej edycji był m.in. pracownik sądownictwa. Często motywacją jest zmiana kwalifikacji, a w konsekwencji zmiana zawodu. – mówi Maciej Ławrynowicz.

Michał Szymaczek, Menedżer ds. Rozwoju Biznesu BCC w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Część słuchaczy naszych studiów będzie wkrótce podejmować decyzje związane z wdrażaniem i rozwojem systemów HR. Naszą ambicją było, aby te studia podyplomowe dostarczały wiedzy i inspiracji do podejmowania trafnych decyzji. Dlatego do programu zajęć włączyliśmy takie zagadnienia jak definiowanie wymagań dla nowego systemu HR, kluczowe kryteria wyboru dostawców, minimalizacja ryzyka przedsięwzięcia wdrożenia”.
Michał Szymaczek, Menedżer ds. Rozwoju Biznesu BCC w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim

„To, że zajęcia z SAP HR prowadzą praktycy, którzy od wielu lat zajmują się wdrażaniem tego systemu i każdego dnia stykają się z różnymi zagadnieniami u różnych klientów, to niewątpliwie bardzo duży atut tych studiów. Wykładowcy-konsultanci BCC byli zawsze doskonale przygotowani do zajęć. Chociaż uczestnicy studiów posiadali różną wiedzę z SAP, to wykładowcy potrafili tak dobrać tematykę, aby nikt się nie nudził i każdy jak najwięcej skorzystał. Bez zarzutu były również warunki lokalowe i techniczne przygotowane przez BCC.– mówi Pani Beata Jama – Kierownik Działu Zasobów Ludzkich i Szkoleń z PNiG NAFTA S.A. w Pile , słuchaczka pierwszej edycji studiów. – Z naszej firmy, uczestnikami studiów były 3 osoby z działu HR. Rozpoczęcie nauki zbiegło się z rozpoczęciem wdrożenia SAP HR w naszej firmie. Gdy kończyłyśmy studia, projekt wdrożenia również się kończył . Dzięki zdobytej wiedzy, wiedziałyśmy czego oczekiwać od firmy wdrażającej i znałyśmy dokładnie produkty poszczególnych faz wdrożenia. Miałyśmy zatem możliwość na bieżąco wykorzystywać zdobytą wiedzę. Konsultanci z firmy wdrażającej system w naszej Spółce bardzo wysoko oceniali współpracę z nami i projekt zrealizowany został zgodnie z przyjętym harmonogramem. Teraz, już po zakończeniu wdrożenia, bardzo cenna jest zdobyta na zajęciach znajomość możliwości całego SAP HR, gdyż wiem, w którą stronę możemy rozwijać program, jakie jeszcze dodatkowe możliwości systemu moglibyśmy wykorzystać w naszej organizacji w przyszłości.”

„Podczas czterech miesięcy prac wdrożeniowych SAP HR w naszej Spółce, nie wystąpiły żadne kryzysy mogące zagrozić prawidłowemu i terminowemu zakończeniu prac. Sprawność i bezproblemowość wdrożenia programu bardzo się wyróżniała na tle innych wdrożeń systemów komputerowych w naszej Spółce. Niewątpliwie zasługą tego była wiedza, którą zdobyłyśmy w czasie trwania studiów. Zostało to zauważone i docenione przez Zarząd, co zwiększyło jeszcze naszą motywację. Po miesiącu pracy z SAP HR widać znaczną poprawę w jakości szeroko pojętego funkcjonowania Działu Zasobów Ludzkich i Szkoleń w naszej Spółce”- mówi Pani Agata Sieniawska – Pracownik ds. Personalnych z PNiG NAFTA S.A.

Od lewej: Hanna Szymańska, Beata Jama, Agata Sieniawska, Grupa PGNiG, Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA S.A.

„Praktyczne zajęcia w BCC pozwoliły mi na swobodne poruszanie się po systemie, jak również uzyskiwanie wielu dowolnych, ułatwiających pracę, raportów do analizy. Dzięki znajomości systemu SAP HR czuję się pewniej, naliczając wynagrodzenia naszych pracowników. Integracja z działami dostarczającymi dane dotyczące pracownika umożliwiła łatwy przepływ informacji i usprawniła pracę w Dziale Wynagrodzeń. Można uznać, że nasz system jest na poziomie XXI w., a dzięki studiom potrafimy wykorzystać wszystkie jego atuty” – dodała Pani Hanna Szymańska Pracownik Rachuby z PNiG NAFTA S.A.

Zapraszamy na II edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR”. Studia trwają dwa semestry (od października 2012 r. do września 2013 r.), zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedziele. Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego.

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00