PL EN DE
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Technologia SAP: wspólny język

Udostępnij
Drukuj:

Niezależnie, czy jesteśmy w Holandii, Kanadzie czy Polsce, język technologii SAP jest ten sam. Od konsultantów IT klienci zawsze i wszędzie oczekują wysokich kompetencji i niezawodności. O doświadczeniach i aspiracjach BCC rozmawiamy z Waldemarem Sokołowskim, członkiem zarządu odpowiedzialnym za konsulting IT oraz BCC Data Centers.

Dlaczego firmy z Ameryki czy Europy Zachodniej miałyby zatrudniać polskich konsultantów z BCC do projektów w zakresie SAP Basis, czy szerzej – technologii IT?

To pytanie wydaje mi się przewrotne. To, skąd jesteś, nie jest przecież poważnym argumentem. Ważne jest to, co umiesz, ile potrzebujesz czasu, aby wykonać zadanie, czy jesteś wiarygodny, wreszcie – ile trzeba zapłacić za twoją pracę. Oczywiście istotną kwestią pozostaje komunikacja rozumiana nie tylko jako wspólny język porozumiewania się, ale szerzej, jako kultura i standardy pracy pozwalające wspólnie z partnerami dążyć do realizacji określonego celu. Odpowiadając zatem na pytanie: warto z nami pracować z uwagi na nasze dotychczasowe doświadczenia. To w nich zawarta jest informacja o naszych kompetencjach, wiarygodności i atrakcyjności.

No właśnie, ale czy to doświadczenie rzeczywiście jest wystarczające?

Tego nie wiem, bo przecież nie rozmawiamy o żadnym konkretnym przedsięwzięciu. Twierdzę jedynie, że warto rozważyć nas jako potencjalnego partnera, porównując nasz potencjał i ofertę z innymi dostawcami. Twierdzę, że to, czy jesteś firmą lub konsultantem z Polski, Niemiec czy USA, nie ma żadnego znaczenia, jeśli realizujesz projekt międzynarodowy.

Jeśli do wykonania masz projekt dla jednego z największych koncernów działających w Europie Środkowo-Wschodniej, wymagający migracji środowiska kilkudziesięciu serwerów pracujących z systemem HP-UX na systemy wirtualne VMWare pracujące z systemem SUSE Linux Enterprise Server (SLES), to czy do jego wykonania będziesz szukał np. Słowian, czy firmy mającej odpowiednio liczny zespół konsultantów, mogącej dać ci gwarancję wykonania tego zadania w sposób, jaki jest wymagany przez biznes? Ważne będzie dla Ciebie to, czy konsultanci dedykowani do projektu mają doświadczenie w zarządzaniu 10-terabajtowymi bazami danych Oracle, a nie to, czy mieszkają w Poznaniu, Pradze czy Wilnie.

Waldemar Sokołowski, Dyrektor Usług IT, Członek Zarządu BCC

Oferta BCC w zakresie technologii i konsultingu SAP łączy dobrą jakość i konkurencyjną cenę

Jak więc opisałbyś potencjał technologiczny BCC?

Dzięki funkcjonowaniu w naszej firmie BCC Data Centers utrzymujemy zespół kilkudziesięciu konsultantów IT w bardzo szerokim spektrum umiejętności: od specjalistów od sieci komputerowych, poprzez administratorów systemów operacyjnych i baz danych, po specjalistów zakresu systemów backupów czy bezpieczeństwa. Żaden z wymienionych obszarów nie stanowi oczywiście odrębnej, precyzyjnie wyodrębnionej kompetencji. Są to zagadnienia wzajemnie na siebie oddziałujące, mocno ze sobą zintegrowane. Dodatkowo w każdym z tych elementów mamy do czynienia z alternatywnymi technologiami i najróżniejszymi konfiguracjami. Ten stan rzeczy wymaga od nas doskonalenia metod wymiany informacji, zarządzania zmianami i koordynowania działań.

Takie szerokie kompetencje doskonale nam zaprocentowały np. podczas realizacji projektu dla oddziału jednej z wiodących spółek niemieckiego sektora energetycznego. Przedsięwzięcie polegało na wyodrębnieniu infrastruktury IT z korporacyjnych zasobów dla polskiego oddziału. Celem było poprawienie elastyczności działania na rynku lokalnym przy jednoczesnym pozostawieniu ścisłej integracji systemów i utrzymaniu standardów bezpieczeństwa. Po stworzeniu i akceptacji koncepcji przez stronę niemiecką konsultanci BCC w ciągu czterech miesięcy zaimplementowali rozwiązania rozległej i lokalnej sieci komputerowej oraz wdrożyli systemy informatyczne obejmujące technologie Microsoft (Active Directory, Exchange, SCCM), serwery terminali Citrix, a także aplikacje dedykowane (Megaz i Telexus) do rozliczeń z odbiorcami.

Specyfika centrum przetwarzania danych sprawia, że konsultanci na co dzień obcują z rozwiązaniami o dużej skali, nie czują paraliżującej presji spowodowanej pracą z krytycznymi systemami oraz są przyzwyczajeni do pracy zespołowej. To wszystko procentuje podczas realizacji projektów. Bo mając tak doświadczony i liczny zespół konsultantów, łatwiej jest nam ubiegać się o prowadzenie największych i najtrudniejszych projektów. Zresztą technologie, z którymi spotykamy się na projektach, często są nam już znane z własnego „podwórka”.

Tak było m.in. w przypadku jednego z pierwszych w Europie wdrożeń rozwiązań in-memory computing. Zanim rozpoczęliśmy projekt u klienta, konsultanci mieli już okazję zdobywania doświadczeń na systemie SAP HANA zainstalowanym w BCC Data Centers.

Dzisiaj trudno już rozstrzygnąć, czy BCC Data Centers rozwija się dzięki doskonale realizowanym projektom, czy może raczej sprawnie realizowane projekty są wynikiem silnych kompetencji zbudowanych w BCC Data Centers. Niewątpliwie jednak outsourcing i konsulting są w naszym przypadku dwoma liniami biznesowymi o bardzo silnej synergii. To właśnie ta synergia buduje potencjał. Potencjał ciągle rozwijającego się zespołu: nowych osób, nowych kompetencji i nowych doświadczeń.

Istnieje powszechne przekonanie, że polskie firmy są tańsze od firm z Europy Zachodniej. Jak istotna dla BCC jest to przewaga konkurencyjna?

Koszty pracy w krajach rozwijających się, takich jak Polska, rzeczywiście są niższe niż w państwach najwyżej rozwiniętych. Nie jest żadną tajemnicą, że to one w głównej mierze wpływają na koszty realizacji projektów. Nie należy jednak zapominać również o efektywności pracy. Jeśli spojrzymy na koszty wykwalifikowanych pracowników, to nie jest to już ani takie wyraźne, ani oczywiste. Wynika to właśnie z faktu, że efektywność pracy wysoko wykwalifikowanych konsultantów jest kwestią bardzo indywidualną.

Przy otwartym rynku pracy w UE dobrzy specjaliści łatwo mogą migrować za pracą. Pracodawcy szukają bowiem osób o najwyższych kwalifikacjach, bo one przekładają się na efektywność pracy. To sprzyja stałemu wyrównywaniu się wynagrodzeń specjalistów do poziomu różnic dających się uzasadnić niższymi kosztami utrzymania w danym kraju. Dlatego przewaga konkurencyjna w postaci wyłącznie niższej ceny nie wydaje mi się wystarczająca nawet w średnim okresie czasu. Myślę więc, że chociaż ciągle jeszcze koszty pracy w jakimś stopniu zwiększają naszą konkurencyjność, to prawdziwą przewagę musimy budować poprzez efektywną realizację projektów oraz możliwość wsparcia klienta w pełnym zakresie oraz w trakcie całego cyklu życia systemu informatycznego.

BCC Data Centers: niższe koszty, gwarancja ciągłości biznesu
hosting zarządzany/hoteling/kolokacja SAP/IT
Disaster Recovery Center
administracja SAP/IT
outsourcing systemów archiwalnych

Co przez to rozumiesz?

Funkcjonując w obrębie BCC, możemy dostarczyć klientowi zarówno usługę wdrożenia systemu, jak i usługi wsparcia eksploatacji w różnych modelach i zakresach, a także objąć system opieką po jego wycofaniu z produktywnej eksploatacji. Coś takiego łatwo jest klientowi obiecać, ale realizacja takiego zadania wymaga odpowiednich zasobów, kompetencji i infrastruktury, które wyróżniają nas, jako największego partnera SAP w tej części Europy. BCC to w sumie ponad 200 konsultantów SAP i IT uczestniczących zarówno w projektach wdrożeniowych, jak i zatrudnionych w zespołach serwisowych w ramach Centrum Outsourcingowego BCC.

Wiele międzynarodowych firm ma już, nie zawsze pozytywne, doświadczenia z angażowaniem konsultantów SAP z innych, często odległych krajów czy to do wdrożeń, czy do serwisu. Jak w takiej sytuacji radzicie sobie z przekonaniem klientów do oferty BCC?

Myślę, że każdy przypadek jest inny i należy unikać generalizowania. Konsekwentnie odrzucam taki sposób myślenia, który sprowadza się do tego, żeby wyciągać wniosek, że konsultanci z kraju X nie sprawdzają się na projektach w kraju Y. To zawsze są kwestie indywidualnych kompetencji. Czasami po obu stronach. Natomiast mówiąc o współpracy BCC z partnerami z Europy Zachodniej, podkreśliłbym brak barier kulturowych, brak problemów z wizami czy pozwoleniem na pracę oraz brak obiektywnej przeszkody w postaci różnic czasowych. Zresztą istnienie różnic czasowych równie dobrze może być atutem we współpracy, np. przy realizacji globalnego wsparcia w modelu follow-the-sun. To pokazuje, jak indywidualną kwestią jest ocena atrakcyjności potencjalnej współpracy.

W przypadku odległych od Polski krajów, myślę tutaj głównie o USA czy Kanadzie, warto zawsze rozważyć mix pracy zdalnej i obecności na miejscu, bo to znacząco wpływa na efektywność i koszty realizacji projektu. Mamy dużo dobrych doświadczeń z takiego prowadzenia projektów dla klientów z Ameryki Północnej.

Natomiast kluczowym argumentem , który chciałbym w tym miejscu podkreślić, jest to, że niezależnie od tego, czy współpracujemy z partnerami nearshoringowymi czy offshoringowymi, nigdy nie napotkaliśmy bariery w realizacji projektów z powodu kompetencji. Mamy za sobą 20 lat doświadczeń pracy dla międzynarodowych korporacji na polskim rynku, największej gospodarce z „nowych” krajów UE. Od ponad 10 lat z sukcesem realizujemy również projekty poza granicami kraju, co jest dla nas naturalnym krokiem w rozwoju firmy.

Cloud Computing w BCC
– Infrastructure as a Service (IaaS – FITACLOUD)
– Platform as a Service (PaaS)
Backup and Recovery as a Service (BaaS)
SAP on BCC Cloud
BeeOffice
BCC Enterprise Content Management
Edistrada

Realizacja projektów dla oddziałów korporacji w Polsce, gdzie wnosicie do współpracy wartość w postaci znajomości lokalnego rynku, w tym przepisów prawnych, to jednak coś innego niż udział w realizacji projektu międzynarodowego poza granicami macierzystego kraju.

To prawda, chociaż w odniesieniu do oferty IT czy Basis kwestie lokalnego rynku są bez większego znaczenia. Systemy operacyjne, bazy danych, protokoły sieciowe itd. – to wszystko ma wymiar uniwersalny. Uniwersalne są również problemy i wyzwania, przed jakimi stają informatycy. Biznes wymaga od nich zapewnienia wydajnego, stabilnego i bezpiecznego systemu informatycznego niezależnie, czy jest to firma z sektora SMB, czy międzynarodowy koncern. Liczy się więc doświadczenie w pracy ze złożonymi środowiskami, skala systemów, z jakimi pracujesz, a nie sposób w jaki płacisz podatek dochodowy. Dlatego tak mocno wierzymy w synergię naszych „lokalnych” doświadczeń i globalnych aspiracji. Nasza wartość wnoszona do projektów zagranicznych bierze się ze zdobytego już doświadczenia, a to wynika z pozycji, jaką zajmujemy na polskim rynku. Jest to pozycja lidera, zespołu pracującego z największymi i najbardziej złożonymi środowiskami.

Zresztą jaka jest dzisiaj różnica pomiędzy projektem realizowanym w kraju i poza jego granicami? Jak określić na przykład projekt migracji systemu SAP ERP z Włoch do Polski obejmujący wyodrębnienie docelowego rozwiązania SLES/Oracle z systemu źródłowego Sun/Oracle? Było to bardzo ciekawe doświadczenia zarówno w wymiarze konsultingowym, jak i technologicznym. Efekt, jaki uzyskaliśmy dla użytkownika końcowego, to ponad 5-krotny wzrost wydajności środowiska. I niewątpliwie to, a nie „międzynarodowość” projektu jest ważne.

Czy projekty migracji są właśnie tym, w czym się specjalizujecie?

Tak bym tego nie ujął. Po prostu w danym momencie takiego czy innego rodzaju projekty są dominujące na rynku. Tak było z projektami archiwizacji danych, audytów autoryzacji, migracji homo- i heterogenicznych czy ostatnio wirtualizacji. Myślę, że przed nami fala projektów wdrożeniowych in-memory computing. My w BCC chętnie podejmujemy się trudnych, innowacyjnych projektów. Lubimy wyzwania, a do takich zaliczamy prace ze złożonymi środowiskami obejmującymi kilkadziesiąt systemów w landscape. Chętnie podejmujemy się przygotowania architektury takich środowisk, wykonujemy migracje na nowe technologie, w tym np. SAP HANA, dokonujemy upgrade’ów systemów, dla których krytycznym parametrem jest minimalny czas niedostępności, wirtualizujemy duże środowiska i rozwiązania. W takich projektach kładziemy nacisk na aspekty optymalizacyjne, które przekładają się na wyraźną poprawę wydajności i dostępności systemów. To nawyk, który wynika z codziennej obsługi BCC Data Centers.

Powierzenie tak dużych przedsięwzięć zewnętrznej firmie to dla klientów krytyczna decyzja. Jak ich przekonujecie do współpracy z BCC?

Nowych klientów na początek zachęcamy do zlecenia nam mniejszych zadań, które mogą stanowić próbkę naszych kompetencji i naszego podejścia. Dla nas najważniejsze jest, aby po prostu zacząć współpracę, bo jedno wspólne doświadczenie jest cenniejsze niż tysiąc słów lub sto innych referencji. To najefektywniejsza i najpewniejsza droga do sprawdzenia partnera. Ze swojej strony jesteśmy przekonani, że potrafimy wnieść wartość dla klienta, dlatego w przypadku interesująco zapowiadającej się współpracy godzimy się nawet na rozpoczęcie pracy w modelu try&buy. Nasze doświadczenie w tym zakresie jest jednoznacznie pozytywne.

Oczywiście jesteśmy otwarci również na bardziej tradycyjne podejście, prezentację naszych kompetencji podczas spotkań presales. Służy temu dedykowany, kilkunastoosobowy zespół sprzedaży wpierany przez konsultantów specjalizujących się w poszczególnych obszarach. Poza tym mamy się czym podczas prezentacji pochwalić. W BCC Data Centers zrobiliśmy wiele, aby nasi klienci mogli spać spokojnie. Przynajmniej jeśli chodzi o ich systemy. Do realizacji projektów zawsze proponujemy doświadczone osoby z kompetencjami potwierdzonymi odpowiednimi certyfikatami. Często do współpracy zapraszamy również naszych partnerów, wiodące firmy technologiczne. Ostatnimi czasy szczególnie dużo projektów realizujemy z wykorzystaniem rozwiązań EMC, NetApp oraz VMWare. To zapewne znak czasu.

Klientom decydującym się na jakiś rodzaj stałej współpracy zapewniamy obsługę według ustalonego SLA i zgodnie ze standardami ITIL potwierdzonymi normą ISO 20000. Jakość pracy i bezpieczeństwo powierzonych nam informacji możemy uwiarygodnić kolejnymi normami: ISO 9001 oraz 27001. W zakresie technologii SAP posiadamy najwyższy partnerski status SAP Gold Partner, dodatkowo uzupełniony certyfikatami SAP Certified Partner in Hosting Services i SAP Certified Partner in Cloud Services, a także uprawniającym do świadczenia w imieniu producenta usług serwisowych certyfikatem SAP Partner Center of Expertise. Podobne kompetencje posiadamy również w obszarze technologii Microsoft, gdzie od wielu lat posiadamy tytuł Microsoft Gold Certified Partner oraz Microsoft Hosting Professional.

Gdybyś miał w jednym zdaniu powiedzieć, dlaczego warto rozpocząć współpracę z BCC?

Odparłbym, że takie pytanie najlepiej jest zadać któremuś z naszych klientów. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony www.bccgroup.eu, na której znajduje się opis wielu ciekawych, zrealizowanych przez nas wspólnie z klientami projektów.

Rozmawiał: Marcin Kuryłło, Grupa BCC

 

 

Nasza oferta

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Skontaktuj się z nami

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00