Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

"Lepszy Biznes" to magazyn klientów SNP. Czytaj setki artykułów, przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów IT.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Zakłady Maszynowe Hamech: SAP Business One zintegrowany z CAD 3D Inventor

Udostępnij

Od sierpnia 2015 r. Zakłady Maszynowe Hamech w Hajnówce korzystają systemu SAP Business One, zintegrowanego z aplikacją CAD 3D Inventor oraz narzędziem do rejestracji czasu. Partnerem projektu wdrożeniowego była firma 7milowy z Grupy BCC.

Systemem zostały objęte kluczowe obszary biznesowe: finanse i księgowość,  zakupy i działalność biznesowa, zapasy i dystrybucja, produkcja, raportowanie, sprzedaż i obsługa klienta, a także gospodarka magazynowa i zarządzanie kapitałem ludzkim.

Integracja SAP Business One z innymi rozwiązaniami wykorzystywanymi w firmie pozwoliła uzyskać dostęp do  wiarygodnej, opartej na prawdziwych danych informacji o całkowitym koszcie wytworzenia i w dalszej kolejności rzetelnej wiedzy o marży i rentowności, uwzględniającej realne koszty pracy oraz koszty pośrednie wykonywanej inwestycji.

Hamech zyskał odwzorowanie wszystkich kluczowych procesów biznesowych w jednym zintegrowanym systemie. Jednak najważniejsza z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności jest wiarygodna informacja o rentowności, uwzględniająca rzeczywiste koszty pracy oraz koszty pośrednie wykonywanej inwestycji. Wszystko dzięki integracji z aplikacją CAD 3D Inventor, narzędziem do rejestracji czasu pracy oraz możliwości księgowania kosztów na poszczególnych projektach w SAP Business One. Partnerem projektu wdrożeniowego była firma 7milowy z Grupy BCC.

Realizując projekt wdrożenia SAP Business One we współpracy z firmą 7milowy, Hamech zdecydował się skorzystać także z usług outsourcingowych Grupy BCC. Obecnie system jest hostowany w BCC Data Centers, które zapewnia jego dostępność i wysoką wydajność, zgodnie z parametrami określonymi w kontrakcie SLA.

Jak podkreśla Ryszard Sokołowski, Prezes Zarządu, Zakłady Maszynowe Hamech: „Wdrożenie systemu SAP pozwoliło na uzyskanie rzetelnych informacji ważnych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki systemowi możemy planować procesy produkcyjne z dokładnością do 2-3 godzin, ustalić zapas bezpieczeństwa na materiałach według czasu realizacji zamówień, kontrolować koszty zakupu materiałów poprzez śledzenie ostatniej ceny zakupów. SAP pozwala nam także śledzić rentowność maszyn i urządzeń produkcyjnych na podstawie informacji dotyczących kosztów pracy Działu Utrzymania Ruchu oraz wartości zakupu materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych. Z naszego punktu widzenia ważna jest także konwersja rysunków konstrukcyjnych (wykonawczych) na zapotrzebowanie materiałowe w podziale na towary handlowe i materiały produkcyjne".

Zakłady Maszynowe Hamech specjalizują się w kompleksowej realizacji obiektów suszarniano-energetycznych, a także tworzeniu nowych oraz modernizacji starych kotłowni i suszarń do drewna, owoców, warzyw oraz tytoniu. W 2014 roku spółka włączyła do oferty handlowej silosy zbożowe przeznaczone do przechowywania nasion zbóż, rzepaku, kukurydzy i innych granulatów. Hamech wytwarza także ciepło, które jest wykorzystywane w silnikach Stirlinga i przetwarzane na energię mechaniczną. Więcej informacji: www.hamech.pl

Udostępnij

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim do 24 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a Pracownik ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt