PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Zakończenie wdrożenia SAP R/3 w Zakładzie Energetycznym Toruń

Udostępnij
Drukuj:

Zakład Energetyczny Toruń SA informuje o zakończeniu wieloetapowego wdrożenia systemu SAP R/3. ZE Toruń wykorzystuje SAP R/3 do kompleksowego zarządzania spółką, w tym zarządzania finansami, majątkiem trwałym, procesami eksploatacyjnymi, remontowymi i inwestycyjnymi, kadrami oraz łańcuchem logistycznym. W ZE Toruń wdrożono łącznie 11 modułów systemu SAP R/3 w planowanym czasie i budżecie.

Toruńska spółka jest zakładem średniej wielkości – posiada 2,5 % udział w rynku energii, zasięgiem swej działalności obejmuje dawne województwa: toruńskie i włocławskie. Zakład oferuje usługi ponad 400 tysiącom odbiorców. System SAP R/3 wykorzystywany jest we wszystkich jednostkach organizacyjnych spółki – w dyrekcji, 6 rejonach i 33 posterunkach energetycznych.

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 1998 r. od zinformatyzowania całości zagadnień ekonomiczno-finansowych. Ten pierwszy etap zwieńczyło w marcu 1999 r. rozpoczęcie produktywnej pracy systemu. Od kwietnia 1999 r. trwała implementacja modułów logistyczno-technicznych. W 1999 r. dokonano uaktualnienia wersji systemu SAP R/3 z 3.0 do 4.5. Ostatni – trzeci etap – który objął moduły zarządzania kadrami i gospodarką magazynową zakończył proces kompleksowego wdrażania systemu wspomagania zarządzania w ZE Toruń.

"Efektywne zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem energetycznym nie jest możliwe bez zastosowania zintegrowanych rozwiązań e-biznesowych. Oprogramowanie SAP jest już sprawdzone w tej branży na świecie. Polskie zakłady energetyczne stoją u progu wielkich przemian, wypracowując reguły gry na tworzącym się, wolnym rynku obrotu energią. Cieszę się, że SAP Polska wraz ze swymi produktami może mieć w nich swój udział." – podkreślił Grzegorz Kozłowski, Prezes Zarządu SAP Polska Sp. z o.o.

"Zarząd ZE Toruń S.A. sięgając po rozwiązania SAP dążył do racjonalizacji zarządzania finansami Spółki, uproszczenia wybranych procesów eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych." – powiedział Roman Kuczkowski, Prezes Zarządu ZE Toruń S.A. – "Obecnie – dzięki R/3 – dane, które otrzymujemy są wiarygodne i rzetelne, a uzyskiwane z systemu pogłębione analizy sprawdzają się w trafnym podejmowaniu trudnych decyzji inwestycyjnych."

Piotr Barański, pełniący w trakcie wdrożenia funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Informatyzacji w ZE Toruń S.A., dzisiaj Prezes Zarządu Spółki SIDEn wydzielonej ze struktur ZE Toruń S.A. dodał, iż – "Dzięki zakupionym rozwiązaniom SAP zwiększono zakres i jakość dostępnych informacji oraz skrócono czas ich pozyskiwania. Poprzez wdrożenie modułów logistycznych w ZE Toruń przyspieszono dostęp do danych o wszystkich kontrahentach Zakładu. Moduł finansowy pozwolił na polepszenie płynności zakupów i sprzedaży. System umożliwił szczegółową ewidencję nie tylko wielu zdarzeń gospodarczych, ale i technicznych. Udoskonalono techniczną obsługę klienta, wspomagając analizę przerw w dostawach energii, dzięki czemu awarie są likwidowane tak, by nie tracił na nich ani klient, ani Zakład. Firma jest też w stanie lepiej zarządzać brygadami pracującym w terenie."

System SAP R/3 i jego zastosowanie w ZE Toruń rozwijało się wraz z rosnącymi wymaganiami jego użytkowników. Przyczyniła się do tego przede wszystkim stopniowo nabywana wiedza i doświadczenia osób pracujących z systemem, a także zmiany zachodzące w branży. Na sukces tego projektu złożyła się również praca zespołu, w którego skład weszli konsultanci SAP Polska, firm partnerskich – w tym BCC, oraz ok. 30 osobowa grupa specjalistów z ZE Toruń.

SAP jest największym producentem rozwiązań informatycznych uwzględniających m.in. potrzeby branży energetycznej. Obecnie blisko 600 firm energetycznych z całego świata korzysta z systemu SAP R/3. Wśród nich są również firmy z Polski m.in.: Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Energetyka Kaliska S.A., ZE Tarnów S.A., EC Kraków S.A., ZEC Bydgoszcz S.A.

Nasze referencje

Poradniki

Aktualności

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Skontaktuj się z nami

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00