Split Payment; Podatkowe Grupy Kapitałowe po nowemu; RODO a systemy IT; Disaster Recovery Center; Poznaj swoje interfejsy SAP; Delegacje online

Nie widzisz poprawnie zawartości newslettera? Zobacz wersję HTML

SNP Poland Logo

Newsletter SNP Poland

Luty 2018


SNP Split Payment – obsługa płatności podzielonej bezpośrednio w SAP

1 kwietnia 2018 r. wchodzą w życie przepisy związane z mechanizmem podzielonej płatności (split payment). Nabywcy, którzy zdecydują się przystąpić do mechanizmu, będą dzielić płatności za dostarczone towary oraz zrealizowane usługi na kwotę netto oraz kwotę podatku VAT, które wpłacane będą na odrębne rachunki dostawcy w banku. Korzyści z przystąpienia to krótszy termin uzyskania zwrotu VAT na rachunek VAT, czy obniżenie wysokości podatku do zapłaty w przypadku uregulowania podatku z rachunku VAT przed terminem.

Zarejestruj się na webinar

Podatkowe Grupy Kapitałowe i zmiany w CIT

Nowe przepisy w zakresie CIT powodują, że coraz więcej podmiotów funkcjonujących jako grupy kapitałowe rozważa zmiany w strukturze grupy, w tym połączenie jednostek gospodarczych. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia niełatwego projektu implementacji zmian w środowisku SAP. Na szczęście, do dyspozycji mamy dobre praktyki i gotowe rozwiązania ułatwiające takie przedsięwzięcia.

Przeczytaj nasz poradnik

Podatkowe Grupy Kapitałowe po nowemu w SAP - więcej

Zmiany w podatku CIT w 2018 roku i wpływ tych zmian na strukturę kapitałową grup spółek. Scenariusze projektów transformacji środowisk SAP. Case studies i narzędzia wspierające projekty transformacji. Jak rozpocząć projekt dostosowania SAP do przekształceń własnościowych?

Zarejestruj się na webinar

RODO a IT: SECaaS McAfee w Grupie Nickel

Zabezpieczenie danych informatycznych, w którego skład wchodzi m.in. ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, podejrzanymi stronami www oraz bezpieczne szyfrowanie dysków dostarczane w modelu SaaS, nosi nazwę usługi Security-as-a-Service (SECaaS).

Przeczytaj case study

RODO a IT: Anonimizacja danych HR podczas testowania funkcjonalności SAP

SNP HR Cloner to rozwiązanie dla firm, które realizują projekty SAP HR wymagające testowania z użyciem danych pracowniczych. Dzięki anonimizacji rzeczywistych danych, różnorodność i złożoność przypadków testowych odpowiada autentycznym danym, ale osoby testujące nowe funkcje nie mają dostępu do prawdziwych danych pracowniczych.

Zarejestruj się na webinar

Polisa bezpieczeństwa dla IT

Smithfield Polska – lider na polskim rynku w sektorze hodowli trzody chlewnej, produkcji pasz i produkcji mięsa wieprzowego i drobiowego oraz przetworów mięsnych – od kilku lat korzysta u usług zapasowego centrum przetwarzania danych (Disaster Recovery Center) w oparciu o SNP Data Centers, podnosząc tym samym bezpieczeństwo swoich systemów i danych.

Przeczytaj case study

Znajomość swojego środowiska interfejsów SAP – bezcenna

Jednym z najważniejszych pierwszych kroków w określaniu potencjalnej odpowiedzialności i dodatkowych opłat w ramach struktury licencyjnej SAP jest szybkie i dokładne zapoznanie się ze środowiskiem interfejsów w posiadanej instalacji SAP . Interfejsy to mechanizmy, których wykorzystanie może skutkować powstaniem obowiązku uiszczenia opłat licencyjnych za użytkowników pośrednich na podstawie umów licencyjnych SAP. Niestety wiele firm nie posiada dokładnych informacji na temat swojej struktury interfejsów. Są one narażone na duże ryzyko związane z licencjonowaniem, bezpieczeństwem i zgodnością z przepisami. Ze względu na kluczowe znaczenie dokładności i szybkości, klienci SAP powinni korzystać tylko ze sprawdzonych, automatycznych rozwiązań i usług, takich jak oprogramowanie SNP Interface Scanner.

Przeczytaj więcej

Planowanie i rozliczanie delegacji online - delegacje krajowe, zagraniczne, diety

Funkcjonalność Delegacji w BeeOffice skupia się wokół samoobsługowego formularza dostępnego online dla pracownika, przełożonego i księgowości. W tym jednym miejscu odbywa się cały proces planowania podróży służbowej, rozpatrywania przez przełożonego oraz rozliczania kosztów. Zespół działa sprawniej, pracownicy oszczędzają czas, a BeeOffice dba o zgodność całego procesu z przepisami.

Zarejestruj się na webinar