Pricing w SAP; Serwis aplikacyjny SAP; Aplikacja Service Desk; Standardy RODO (GDPR)

Nie widzisz poprawnie zawartości newslettera? Zobacz wersję HTML

SNP Poland Logo

Newsletter SNP Poland

Marzec 2018


Zapraszamy na najbliższe webinary SNP

Zarejestruj się na webinary prowadzone przez naszych ekspertów:
- Nowy SNP Pricing for Profit – teraz jeszcze łatwiejsze zarządzanie cenami w SAP
- Serwis aplikacyjny SAP - korzystaj z systemu SAP efektywniej
- Aplikacja serwisowa SNP Service Desk - tysiące zgłoszeń, jeden punkt kontaktu

Centrum webinarów

Standardy RODO (GDPR) z SNP

SNP oferuje szereg usług i rozwiązań, wspierających dostosowanie organizacji do RODO oraz utrzymanie zgodności ze standardami. Są to m.in.:
- Audyt RODO, analiza ryzyka, pentesty
- Dostosowanie infrastruktury IT
- Rozwiązania dla anonimizacji danych testowych HR
- Rozwiązania do zarządzania dokumentacją związaną z RODO

Dowiedz się więcej

Nagrania ze zrealizowanych webinarów

Zobacz nagranie

Zobacz nagranie

Zobacz nagranie