BCC - od 2018 r. SNP Poland. Serwis aplikacyjny SAP; CHaRM - Solution Manager; SAP APO w S/4HANA

Nie widzisz poprawnie zawartości newslettera? Zobacz wersję HTML

SNP Poland Logo

Newsletter SNP Poland

Styczeń 2018


BCC: teraz SNP Poland

Z przyjemnością informujemy o dokonanej z dniem 17 stycznia 2018 r. zmianie nazwy spółki Business Consulting Center sp. z o.o. na SNP Poland Sp. z o.o.

  SNP Poland
Więcej

SNP Poland czyli BCC plus

BCC staje się SNP Poland. Co z tego wynika dla klientów BCC, dla polskiego rynku usług SAP? Odpowiada Andrzej Moskalik, Dyrektor ds. Współpracy z Klientami : "Rozszerzamy naszą ofertę i potencjał w obszarze SAP. Jednocześnie, świadczymy taki sam jak dotychczas zakres usług w obszarze outsourcingu IT, konsultingu IT oraz rozwoju oprogramowania."

Przeczytaj wywiad

Nowe artykuły w "Lepszym Biznesie"

Jacob Holm, innowacyjny producent włóknin, lider w branży, od stycznia 2016 r. korzysta z usługi serwisu aplikacyjnego SAP ERP (ECC) i SAP B1 w swoich oddziałach w Europie, obu Amerykach i Azji. W ramach kontraktu na serwis aplikacyjny SAP specjaliści udzielają pracownikom spółek Jacob Holm zdalnej pomocy zarówno w rozwiązywaniu problemów pojawiających się przy bieżącej obsłudze, jak i rozwoju SAP.

Więcej

Narzędzie CHaRM, komponent SAP Solution Managera, wspierało prowadzenie prac developerskich podczas rolloutu systemów SAP w firmie LeasePlan. Dzięki ChaRM procesy zarządzania zmianami przebiegały sprawnie, a efekty prac wdrożeniowych zostały w pełni udokumentowane.

Więcej

Moduł SAP APO – związany z zaawansowanym harmonogramowaniem produkcji oraz zasobów (PP/DS) – jest już dostępny jako natywnie wbudowany element systemu S/4HANA lub jako add-on do systemu ERP (ECC). Dzięki temu rozwiązaniu możemy uruchomić w przedsiębiorstwie zaawansowane planowanie oparte na heurystykach, wykorzystując elastyczne narzędzia do iteracyjnego (w tym automatycznego) przetwarzania problemów planistycznych za pomocą wysoce wyspecjalizowanych algorytmów oraz korzystać z rozbudowanych funkcjonalności samego modułu PP/DS.

Więcej

Wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące pełne księgi rachunkowe, na mocy przepisów ustawy o rachunkowości, podlegają obowiązkowi okresowego przeprowadzania inwentaryzacji składników swojego majątku, która ma na celu weryfikację majątku jednostki gospodarczej, w szczególności zaś sprawdzenie, czy zapisy w księgach odpowiadają rzeczywistości.

Więcej