Światowe standardy w zarządzaniu projektami

Dedykowane Biuro Projektów, metodyka wdrożeniowa z udowodnioną skutecznością. Standardy ISO 27001 i 20000.

Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Dlatego nasze hasło brzmi: IT makes business better.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

"Lepszy Biznes" to magazyn klientów SNP. Czytaj setki artykułów, przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów IT.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Analiza przedwdrożeniowa

Przygotowanie do wdrożenia systemu
W ramach przygotowania klienta do projektu wdrożeniowego SNP Poland oferuje usługę analizy przedwdrożeniowej. Celem analizy jest lepsze przygotowanie firmy do wdrożenia systemu - a w konsekwencji, zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu wdrożenia. Analiza przedwdrożeniowa może dotyczyć kompleksowego wdrożenia systemu ERP, lub wybranego obszaru (np. wdrożenia systemu HR, CRM, rolloutu SAP na kolejne kraje itd.).

Produktem usługi jest raport zawierający następujące elementy (szczegółowy zakres ustalany jest w zależności od oczekiwań Klienta):

  • Identyfikacja i opis procesów biznesowych. Szczegółowość oraz sposób opisu (tekstowy lub graficzny) ustalany jest indywidualnie dla każdego Klienta przy określaniu szczegółów zakresu analizy przedwdrożeniowej. Szczegółowy opis procesów biznesowych może być przedmiotem odrębnego projektu – mapowania procesów biznesowych.
  • Rekomendowany zakres funkcjonalny wdrożenia. Tabelaryczny wykaz wszystkich procesów biznesowych, funkcji i rodzajów danych zalecanych do uwzględnienia w zakresie funkcjonalnym wdrażanego systemu
    Rekomendowany zakres organizacyjny wdrożenia. Wykaz podmiotów gospodarczych wchodzących w skład organizacji Klienta, które powinny być objęte wdrożeniem systemu
  • Proponowane cele wdrożenia. Wypracowane wspólnie z Klientem wymierne cele biznesowe do osiągnięcia przez firmę dzięki wdrożeniu systemu ERP (w zależności od zakresu analizy – cele ogólne całej firmy jak i cele szczegółowe poszczególnych pionów/jednostek funkcjonalnych)
  • Oczekiwane korzyści biznesowe. Potencjalne korzyści, jakie osiągnie firma Klienta po wdrożeniu systemu ERP dzięki optymalizacji: struktury organizacyjnej, przebiegów procesów biznesowych oraz sposobu realizacji poszczególnych funkcji na stanowiskach pracy
  • Bezpieczny harmonogram prac. Harmonogram pozwalający na skuteczne uruchomienie rekomendowanego zakresu funkcjonalnego wdrożenia z uwzględnieniem rzeczywistej dostępności zasobów Klienta (organizacyjnych, kadrowych, pieniężnych)
  • Szacowany koszt przedsięwzięcia. Koszty wdrożenia (na podstawie szacowanego budżetu dni pracy konsultantów firmy wdrożeniowej), koszty licencji na system (z uwzględnieniem prognozowanej liczby użytkowników) oraz sprzętu IT i infrastruktury technicznej
  • Ocena infrastruktury technicznej. Przegląd posiadanej przez Klienta infrastruktury technicznej pod kątem koniecznych inwestycji związanych z wdrożeniem systemu ERP (serwery, systemy backupu, stacje robocze użytkowników, sieć komputerowa LAN, WAN itd.). Infrastruktura techniczna może być przedmiotem odrębnej usługi – przygotowania projektu infrastruktury IT

Case studies

Poradniki

Polecana oferta

Udostępnij

Formularz kontaktowy

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt