PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

SNP BDO

Ewidencja obrotu odpadami w SAP

Udostępnij
Drukuj:

Dostosuj system SAP do wymogów ustawy o odpadach

SNP BDO to dodatek do systemu SAP, umożliwiający zarządzanie informacjami o gospodarce odpadami w SAP, w tym rejestrację i ewidencję obrotu odpadami, zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach z lipca 2019 r. i w integracji z systemem BDO.

Podstawowy zakres funkcjonalności SNP BDO dla SAP to:

 • prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości w zakresie odpadów w integracji z SAP
 • generowanie raportów o wprowadzonych odpadach do obrotu wraz z osiąganymi poziomami zbierania, odzysku oraz recyklingu
 • wymiana plików XML z systemem BDO – integracja systemu SAP z BDO
Podstawa prawna

Obowiązki przedsiębiorstw reguluje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. 24 stycznia 2018 roku został uruchomiony rejestr podmiotów wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących opakowaniami.

24 lipca 2019 roku podpisano nowelizację ustawy o odpadach, która umożliwia pełną cyfryzację w zakresie zbierania danych o odpadach i podmiotach nimi gospodarujących za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Powstaje w związku z tym obowiązek elektronicznego rejestrowania oraz ewidencjowania obrotu odpadów.

Aktualne informacje: https://bdo.mos.gov.pl/

Czym jest BDO?

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest systemem IT, utworzonym na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Kluczową częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Planowane do uruchomienia moduły ewidencji i sprawozdawczości umożliwią rejestrację i zarządzanie danymi o gospodarce odpadami. Dzięki temu zobowiązane podmioty będą mogły w pełni elektronicznie realizować obowiązki rejestrowe, ewidencyjne i sprawozdawcze.

System BDO: https://bdo.mos.gov.pl/

Kogo dotyczy obowiązek?

Przedsiębiorcy podlegający obowiązkowi rejestracji w BDO:

 • wytwarzający, zbierający, przetwarzający, sprzedający lub transportujący odpady
 • pośredniczący w obrocie odpadami
 • wprowadzający na rynek produkty, opakowania lub produkty w opakowaniach
 • wytwarzający odpady opakowaniowe
 • wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, pojazdy, baterie, akumulatory czy oleje, preparaty smarowe lub opony pneumatyczne

Tu można sprawdzić, czy firmę dotyczy obowiązek: https://bdo.mos.gov.pl/

Więcej o SNP BDO

SNP BDO zawiera rozbudowany system zarządzania danymi podstawowymi normatywów opakowaniowych oraz odpadami, zarejestrowanymi w firmowym systemie SAP. Obejmuje to budowanie złożonych normatywów oraz ich klasyfikowanie według wytycznych nałożonych przez ustawę, przy wykorzystaniu danych z SAP (np. wagi materiałów, specyfikacje materiałowe).

Dzięki temu, administratorzy danych mogą stale monitorować poprawność rejestrowanych danych. Elastyczna budowa aplikacji pozwala na generowanie powiadomień dla administratora o nowych produktach, które mogą podlegać ewidencji i wymagają sklasyfikowania w systemie.

Kluczowym raportem, dostarczanym użytkownikom przez SNP BDO, jest raport o ilości i rodzaju opakowań i odpadów, wytworzonych lub wprowadzonych do obrotu. Raport ten jest przygotowywany na podstawie ruchów materiałowych w systemie SAP oraz utworzonych normatywów. SNP BDO umożliwia też raportowanie i analizę sposobu obliczania danego normatywu na wypadek kontroli uprawnionych służb lub audytu.

Kluczowy komponent SNP BDO to integracja z systemem BDO z użyciem plików XML, opracowywana w oparciu o kolejne informacje z Ministerstwa Środowiska, precyzujące wymagania co do zawartości i struktury komunikatów.

Dowiedz się więcej

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium, prowadzonego przez specjalistę od BDO

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00