PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

SNP EasyPFRON

Rozliczenia z PFRON w SAP HR

Udostępnij
Drukuj:
Firmy zatrudniające co najmniej 25 pracowników mają obowiązek dokonywać comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie precyzyjne wyliczenie kwoty w oparciu o liczbę osób niepełnosprawnych jest ważne w celu minimalizacji kosztów. Rozwiązanie SNP EasyPFRON pomaga w znacznym przyspieszeniu procesu naliczeń poprzez system SAP HR i w obniżeniu wpłat.

Obowiązek wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Obowiązkiem wpłat z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych są objęci pracodawcy zatrudniający ogółem co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Przygotowanie danych potrzebnych do obliczenia należnej wpłaty stanowi uciążliwy obowiązek pracownika działu płac. Wyliczenie musi uwzględniać umniejszenia wpłaty wynikające z liczby zatrudnionych w firmie osób niepełnosprawnych, uwzględniające ich wymiaru czasu pracy, a także stopień niepełnosprawności. Do dwudziestego dnia każdego miesiąca należy przekazać do PFRON deklarację DEK–I–0 oraz dokonać właściwej wpłaty. Deklaracja jest przygotowywana za pomocą urzędowego programu e-PFRON OffLine, a następnie przekazywana do funduszu za pomocą aplikacji e-PFRON OnLine.

 

Poprawna deklaracja dla PFRON

SNP EasyPFRON w znacznym stopniu ułatwi i przyspieszy proces naliczeń i obniżania wpłat w firmach, które korzystają z systemu SAP HR. System SAP HR pozwala na rejestrowanie różnych stopni niepełnosprawności zatrudnionych pracowników. Przygotowanie dokładnych danych z systemu SAP na potrzeby deklaracji odbywa się w raporcie SNP EasyPFRON. Po jego uruchomieniu na ekranie selekcji należy wybrać pracowników i analizowany okres (dany miesiąc). Ponieważ ustawa wymienia różne rodzaje nieobecności nieanalizowanych pracowników, ekran selekcji pozwala zdefiniować te typy nieobecności.

Efektem wykonania raportu jest tabela zawierająca dla każdego dnia analizowanego miesiąca liczby pracowników ogółem i pracowników pełnosprawnych oraz pracowników niepełnosprawnych w podziale na różne stopnie niepełnosprawności. Prezentowane informacje wymienione są z uwzględnieniem pełnych etatów jak i poszczególnych osób.

Na dole listy znajduje się wiersz prezentujący uśrednione dane z całego miesiąca. To najważniejsza informacja – bo dane z tego wiersza są następnie wprowadzane do programu e-PFRON OffLine.

W rezultacie tego krótkiego procesu jest poprawnie wypełniona deklaracja DEK–I–0. To znaczna oszczędność czasu dla pracownika działu płac, a co ważniejsze, zdjęcie z niego obowiązku dokonywania żmudnych obliczeń w oparciu o określone w ustawie algorytmy i zasady wyliczeń umniejszenia składki.

Korzyści od ręki

W niektórych firmach ocenia się, że nakład pracy, jaki jest konieczny do poprawnego wypełnienia deklaracji, nie jest wart możliwych korzyści – czyli pomniejszenia wpłaty. Czy jednak słusznie?

Dla firmy zatrudniającej ok. 2000 pracowników zaledwie przy kilku pracujących osobach niepełnosprawnych zmniejszenie comiesięcznej kwoty przekazywanej do PFRON wynosi kilka tysięcy złotych. To spora kwota, a dodatkowo należy pamiętać, że firmy mają prawo składać korekty do złożonych deklaracji do pięciu lat wstecz. Praktyka pokazuje, że uzyskane kwoty zwrotów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być niebagatelne.

Tym bardziej warto rozważyć wykorzystanie narzędzia EasyPFRON, które znacznie przyspiesza wypełnienie deklaracji i eliminuje żmudne obliczenia przy użyciu ad-hoc oraz Excela.

Produkt EasyPFRON jest samodzielnym modułem przeznaczonym do wgrania do systemu SAP HR i nie wymaga dodatkowej konfiguracji.

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00