PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

SNP EmployeeCostPlanner

Efektywne planowanie kosztów osobowych w SAP

Udostępnij
Drukuj:
Rozwiązanie SNP EmployeeCostPlanner zapewnia obsługę w systemie SAP pełnego procesu planowania kosztów osobowych, gwarantując wysoki poziom poufności danych. Rozwiązanie wspiera pracę zespołu kontrolingu (budowa bazowego planu kosztów osobowych), zaś kierownikom liniowym pozwala na wprowadzanie planowanych wartości wynagrodzeń w prostej aplikacji, dostępnej przez przeglądarkę WWW.

Budżetowanie kosztów osobowych jest w dużym przedsiębiorstwie procesem bardzo złożonym, biorąc pod uwagę jego wieloetapowość, zaangażowanie wielu stron (finanse i kontroling, kierownicy liniowi, dział kadr i płac), a także szczególną wrażliwość danych (planowane zmiany w wynagrodzeniach i w zatrudnieniu).

Proste planowanie kosztów osobowych w SAP

Odpowiedzią na te wyzwania jest rozwiązanie SNP EmployeeCostPlanner, opracowane na bazie doświadczeń ze współpracy z dużymi organizacjami, korzystającymi z SAP HR. Narzędzie wspiera skomplikowany proces wyliczania kosztów osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznej problematyki tego procesu jak: szybkie modelowanie systemów wynagradzania, tworzenie wariantów i zmienność założeń, poufność danych.

Innowacja SNP EmployeeCostPlanner polega przede wszystkim na użyteczności rozwiązania. M.in. jego częścią jest dostępny przez przeglądarkę prosty pulpit, w którym kierownicy liniowi wprowadzają dane dla podległych im pracowników.

Funkcjonalności SNP EmployeeCostPlanner

 • przygotowanie założeń biznesowych do planowania
 • budowa bazowego planu kosztów osobowych (automatycznie na podstawie danych z systemu SAP HR)
 • szybka dystrybucja planu kosztów osobowych do menedżerów (kierowników liniowych) i planistów
 • wprowadzanie danych przez kierowników liniowych (w aplikacji dostępnej przez przeglądarkę)
 • konsolidacja całościowego planu kosztów osobowych
 • obsługa iteracji w planowaniu kosztów – korekt, powtórnych zatwierdzeń, z udziałem służb finansowych i kierowników liniowych
 • analizy planu na każdym etapie, obsługa wielowymiarowej analizy skutków finansowych zmian kosztów osobowych

Z technicznego punktu widzenia, rozwiązanie składa się z pakietu standardowych funkcjonalności SAP, rozszerzeń ABAP oraz wspomnianej aplikacji WWW dla kierowników liniowych. SNP EmployeeCostPlanner umożliwia rozwój i dostosowywanie funkcjonalności do oczekiwań i specyfiki danej organizacji.

Dowiedz się więcej

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinara

Korzyści z używania SNP EmploeeCostPlanner

Aplikacja umożliwia proste modelowanie skomplikowanych procesów planowania kosztów osobowych:

 • Pełna obsługa wymiany informacji w procesie pomiędzy wszystkimi uczestnikami biorącymi w nim udział;
 • Wyeliminowanie konieczności używania plików Excel. Podział planu i agregacja zagwarantowane są przez jedną spójną bazę danych aplikacji;
 • Użytkownik może stopniowo rozszerzać zakres wykorzystywanych funkcji dostępnych w rozwiązaniu i nigdy nie będzie ono ograniczeniem procesu planowania;
 • Przeprowadzenie zupełnie nowego (nawet pod względem założeń i poziomu szczegółowości) procesu planowania kosztów planista może zamodelować sam, bez udziału konsultantów zewnętrznych;
 • Najwyższe bezpieczeństwo i kontrola danych na systemach SAP;
 • Budowa modułu, dostępne funkcje wspomagające użytkownika wraz z narzędziami weryfikacji i kontroli wyników dają poczucie pewności panowania nad systemem oraz końcowym planem kosztów;
 • Dostarczając w tak prosty sposób informacji menedżerom, aplikacja pomaga budować ich współodpowiedzialność za finanse firmy;
 • Rozwiązanie zawiera gotowe do użycia best practices w zakresie planowania kosztów osobowych.

Wsparcie dla planowania kosztów osobowych

Proces planowania kosztów osobowych w dużych firmach jest niezwykle istotny, ponieważ dotyczy pracowników, którzy tworzą organizację i wpływają bezpośrednio na przewagę konkurencyjną firmy na rynku. Jest to jednak proces skomplikowany komunikacyjnie: angażuje wszystkie działy firmy. Część danych, oprócz podstawowych funkcji planowania kosztów osobowych dla pracowników danego działu, jest również źródłem założeń dla planu kosztów osobowych całej firmy. Strategiczne plany wypracowywane przez zarząd przedsiębiorstwa są wytyczną dla działu produkcji o zwiększeniu produkcji lub uruchomieniu zupełnie nowej linii produkcyjnej, z kolei te informacje dla pozostałych działów stanowią podstawę do zaplanowania kosztów rekrutacji, przeszkolenia nowych pracowników czy też koordynacji całości wymiany informacji.

 

Struktura rozwiązania SNP EmployeeCostPlanner

Największą siłą SNP EmployeeCostPlanner jest znalezienie i zastosowanie prostej metody modelowania skomplikowanych procesów. Planista centralny otrzymuje narzędzie umożliwiające zamodelowanie dowolnego planu kosztów osobowych poprzez odzwierciedlenie w systemie wymaganego poziomu szczegółowości planowania oraz rodzaju planowanych kosztów. Struktura aplikacji pozwala na zaangażowanie wszystkich działów firmy w proces przygotowania planu kosztów osobowych. W szczególności zapewnia:

 • platformę wymiany informacji,
 • budowę założeń (modelu),
 • przeliczenia planu oraz agregację danych,
 • analizę wariantów kosztów i podejmowanie decyzji.

 

Aplikacja jest tak skonstruowana, aby zbierać informacje od wszystkich menedżerów i automatycznie przekształcać je do ujednoliconej postaci. Na podstawie tak przygotowanych danych SNP EmployeeCostPlanner umożliwia planiście centralnemu wielowymiarową analizę i podejmowanie decyzji.

Wspiera to kształtowanie wizerunku działu planowania kosztów osobowych jako partnera w dostarczaniu raportów użytecznych do podejmowania strategicznych decyzji przez zarząd. Na przygotowanie tych istotnych dla zarządu raportów składa się szybkie zbieranie informacji z całej firmy oraz ich przetwarzanie – wszystkie te elementy są wspierane przez SNP EmployeeCostPlanner .

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00