PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

SNP Integracja SAP i ZSMOPL

SAP zgodny z prawem farmaceutycznym

Udostępnij
Drukuj:

Dostosuj SAP na czas do nowego prawa

SNP Poland oferuje gotową aplikację, umożliwiającą przesyłanie komunikatów do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) z systemu SAP. Dzięki naszemu rozwiązaniu, mogą Państwo zapewnić zgodność z nowym prawem farmaceutycznym (obowiązek wszedł w życie od 1.04.2019).

Zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego, podmioty prowadzące obrót produktami leczniczymi, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi, będą zobowiązane raz na dobę przesyłać do ZSMOPL dane o przesunięciach i stanach magazynowych, a także o planowanych dostawach i zgłoszonych brakach.

Nowe przepisy weszły w życie z początkiem kwietnia 2019 roku. 

Kogo dotyczy obowiązek?

Obowiązek dotyczy podmiotów odpowiedzialnych, hurtowni farmaceutycznych, aptek itp. Obowiązek dotyczy również tych podmiotów, w których obrót produktami leczniczymi i podobnymi stanowi tylko część asortymentu.

Nasz zespół ds. ZSMOPL

Aby udostępnić firmom optymalne rozwiązanie w SAP, w SNP Poland już od jesieni 2016 r. pracuje specjalnie powołany zespół, złożony z konsultantów branżowych, logistycznych oraz specjalistów integracyjnych.

Efektem jego pracy jest pakiet „SNP Integracja SAP i ZSMOPL”, wzbogacany o dodatkowe funkcje, wypracowane w czasie współpracy z dotychczasowymi klientami i rozbudowywany w oparciu o kolejne informacje z Ministerstwa Zdrowia, precyzujące wymagania, co do zawartości i struktury komunikatów.

Możliwości rozwiązania
 • automatyczne generowanie komunikatów w SAP w oparciu o bieżące dane transakcyjne,
 • automatyczna wysyłka danych w formacie XML do systemu centralnego ZSMOPL, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia
Elementy pakietu
 • tabele z danymi podstawowymi zawierające niezbędne dane słownikowe, uzupełniające dane z SAP o dane istotne ze względu na ZSMOPL,
 • konfiguracja, która umożliwia identyfikację procesów biznesowych (m.in. w module SAP MM) oraz właściwej struktury organizacyjnej podmiotu raportującego,
 • mechanizm pozyskiwania do raportu transakcji istotnych dla ZSMOPL w systemie SAP, oparty o odpowiednie walidacje,
 • przygotowanie – w zależności od źródła danych wskazanego przez klienta (SAP/ Excel), generowanie i weryfikacja komunikatów,
 • e-wysyłka komunikatów do centralnego systemu Ministerstwa Zdrowia (komunikat obrotów i stanów, komunikat zgłoszenia braków oraz komunikat planowania dostaw),
 • Weryfikacja statusów poszczególnych komunikatów i obsługa ewentualnych błędów
Referencje

Rozwiązanie SNP Integracja SAP i ZSMOPL wybrało już ponad 10 naszych klientów. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

Jak działa SNP Integracja SAP i ZSMOPL

Zobacz nagranie z webinara prezentującego nasze rozwiązanie.

ZSMOPL a SAP - zagadnienia prawne

Zobacz nagranie z webinara przygotowanego wspólnie z Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka

ZSMOPL a firmy handlowe - zagadnienia prawne, wyzwania IT

Zobacz nagranie z webinara dedykowanego dla firm handlowych, przygotowanego wspólnie z Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00