Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Dlatego nasze hasło brzmi: IT makes business better.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

samQ

Łatwe zarządzanie licencjami SAP

Stała optymalizacja i pełna kontrola kosztów

samQ umożliwia redukcję kosztów i nakładu pracy związanego z corocznym pomiarem licencji o 80%. Rozwiązanie to zapewnia pełną zgodność licencji posiadanych przez organizację z warunkami licencyjnymi SAP, a dzięki stałej optymalizacji licencji SAP, umożliwia ograniczenie kosztów.

Każdego roku firmy zadają sobie wiele trudu, aby uzyskać wiarygodne informacji na temat swojej sytuacji w zakresie licencji SAP. Dzięki samQ można jednak zredukować czas i środki przeznaczane na coroczne pomiary licencji o 80%.

Oprogramowanie to pozwala obniżyć koszty poprzez stałą, automatyczną optymalizację licencji SAP. samQ zapewnia dokładne informacje na temat liczby licencji posiadanych w danym momencie, umożliwia obliczenie optymalnej liczby licencji dla danej firmy oraz gwarantuje stałą zgodność z warunkami licencyjnymi SAP.

Na pulpicie AMV (Authorized Management View) można szybko sprawdzić aktualne licencje, wykorzystanie oprogramowania oraz licencje na produkty firm trzecich. Dające wiele możliwości ustawienia konfiguracyjne pozwalają również na dostosowanie rozwiązania samQ do określonych warunków umowy z SAP i precyzyjne odzwierciedlenie sytuacji firmy. Innymi słowy, można dobrze i szybko przygotować firmę na kolejny pomiar licencji.
samQ to dodatek typu add-on, którego funkcją jest optymalizacja licencji SAP. Posiadane licencje są sprawdzane pod kątem rzeczywistych działań użytkowników w analizie wykorzystania i w razie konieczności są natychmiast zmieniane na odpowiednie typy licencji. Identyfikowani i dezaktywowani są nieaktywni i zbędni użytkownicy oraz niewykorzystywane licencje.

Po dezaktywacji użytkownicy mogą zostać ponownie aktywowani w szybki sposób poprzez naciśnięcie klawisza. samQ umożliwia stałą optymalizację struktury systemów SAP, w której można przydzielać niewykorzystywane licencje innym użytkownikom, zamiast kupować nowe licencje przy ponoszeniu znaczących kosztów. Zapewnia to przejrzystość i weryfikowalność licencji SAP.

Udostępnij

Formularz kontaktowy

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt