Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

"Lepszy Biznes" to magazyn klientów SNP. Czytaj setki artykułów, przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów IT.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

samQ

Łatwe zarządzanie licencjami SAP

Udostępnij

Stała optymalizacja i pełna kontrola kosztów

samQ umożliwia redukcję kosztów i nakładu pracy związanego z corocznym pomiarem licencji o 80%. Rozwiązanie to zapewnia pełną zgodność licencji posiadanych przez organizację z warunkami licencyjnymi SAP, a dzięki stałej optymalizacji licencji SAP, umożliwia ograniczenie kosztów.

Każdego roku firmy zadają sobie wiele trudu, aby uzyskać wiarygodne informacji na temat swojej sytuacji w zakresie licencji SAP. Dzięki samQ można jednak zredukować czas i środki przeznaczane na coroczne pomiary licencji o 80%.

Oprogramowanie to pozwala obniżyć koszty poprzez stałą, automatyczną optymalizację licencji SAP. samQ zapewnia dokładne informacje na temat liczby licencji posiadanych w danym momencie, umożliwia obliczenie optymalnej liczby licencji dla danej firmy oraz gwarantuje stałą zgodność z warunkami licencyjnymi SAP.

Na pulpicie AMV (Authorized Management View) można szybko sprawdzić aktualne licencje, wykorzystanie oprogramowania oraz licencje na produkty firm trzecich. Dające wiele możliwości ustawienia konfiguracyjne pozwalają również na dostosowanie rozwiązania samQ do określonych warunków umowy z SAP i precyzyjne odzwierciedlenie sytuacji firmy. Innymi słowy, można dobrze i szybko przygotować firmę na kolejny pomiar licencji.
samQ to dodatek typu add-on, którego funkcją jest optymalizacja licencji SAP. Posiadane licencje są sprawdzane pod kątem rzeczywistych działań użytkowników w analizie wykorzystania i w razie konieczności są natychmiast zmieniane na odpowiednie typy licencji. Identyfikowani i dezaktywowani są nieaktywni i zbędni użytkownicy oraz niewykorzystywane licencje.

Po dezaktywacji użytkownicy mogą zostać ponownie aktywowani w szybki sposób poprzez naciśnięcie klawisza. samQ umożliwia stałą optymalizację struktury systemów SAP, w której można przydzielać niewykorzystywane licencje innym użytkownikom, zamiast kupować nowe licencje przy ponoszeniu znaczących kosztów. Zapewnia to przejrzystość i weryfikowalność licencji SAP.

Udostępnij
Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim do 24 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a Pracownik ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt