Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

"Lepszy Biznes" to magazyn klientów SNP. Czytaj setki artykułów, przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów IT.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP SPRINT

Gotowy do pracy system SAP dla firm średniej wielkości

Udostępnij
SNP SPRINT to kompleksowe i zintegrowane rozwiązanie SAP, przeznaczone dla firm średniej wielkości, które poszukują zaawansowanego systemu ERP w akceptowalnej cenie i nie wymagającego skomplikowanego projektu wdrożeniowego.

SNP SPRINT obejmuje pakiet kluczowych funkcjonalności SAP, metodykę wdrożeniową, sprawdzoną w firmach średniej wielkości, jak również narzędzia organizacyjne i informatyczne wspomagające proces wdrożeniowy.

SPRINT jest oparty na najnowszym pakiecie rozwiązań ERP od SAP (SAP S/4HANA) oraz na technologii SAP HANA – przetwarzaniu danych w pamięci (in-memory database). Przekłada się to na najwyższe parametry w zakresie wydajności systemu i szybkości raportowania. Rozwiązanie posiada przyjazny intefejs użytkownika z gotowymi aplikacjami transakcyjnymi i analitycznymi, a także nieograniczone możliwości rozwoju o nowe funkcje i integrację z innymi systemami.

SNP Poland – pionier i lider w udostępnianiu rozwiązań SAP dla sektora MŚP

SPRINT to rozwiązanie autorskie SNP Poland – stworzone i rozwijane od 1999 roku, w oparciu o kolejne technologie SAP (SAP R/3, SAP ERP – ECC 6.0, SAP S/4HANA). SNP Poland udostępniło takie rozwiązanie jako pierwsza firma na polskim rynku, oferując je w ramach inicjatywy SAP All-in-One (SAP AiO). W ciągu kilkunastu lat pakiet został wykorzystany we wdrożeniach SAP w kilkudziesięciu firmach. W latach 2004-2016 we wdrożeniach SPRINT specjalizowała się spółka 7milowy. Obecnie SNP Poland jest jedyną firmą wdrożeniową w Polsce, która posiada w ofercie pełne portfolio rozwiązań ERP firmy SAP dla rynku MŚP (SPRINT oparty na SAP S/4HANA oraz system SAP Business One).

Funkcjonalności w poszczególnych obszarach biznesowych

Pakiet SPRINT zawiera w sobie wszystkie kluczowe funkcje systemu SAP S/4HANA.
Rachunkowość finansowa (SAP FI)

Rachunkowość finansowa służy do prowadzenia księgowej ewidencji zdarzeń gospodarczych. Jej zastosowanie umożliwia prowadzenie planu kont, sporządzanie sprawozdań finansowych do celów ustawowych, obsługę rozrachunków, obsługę kasy oraz wyciągu bankowego. Ponadto rachunkowość finansowa – ze względu na to, że pośredniczy w przekazywaniu wartości pomiędzy modułami logistycznymi a modułami zarządczymi, takimi jak kontroling i treasury – jest ważnym ogniwem integrującym system.

Księgowość majątku trwałego (SAP FI-AA)

Rachunkowość majątku trwałego służy do prowadzenia księgowej ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji, finansowego majątku trwałego oraz pozostałych składników (np. pozostających w ewidencji pozabilansowej). Ewidencja ta jest zintegrowana z pozostałymi modułami systemu (m. in. księgą główną, księgą dostawców, księgą odbiorców, controllingiem). Funkcjonalność rachunkowości majątku trwałego umożliwia wielowymiarową wycenę i klasyfikację majątku zgodnie z różnorodnymi wymaganiami (prawo bilansowe, podatkowe, wymagania grupy kapitałowej itp.), oraz w konsekwencji sporządzenie raportów wymaganych przez różne podmioty: GUS, gminy, Zarząd czy Radę Nadzorczą.

Zarządzanie płynnością (SAP TR)

Treasury służy do zarządzania środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa. Na jednym raporcie (prognozie płynności) wyświetlane są kwoty wpływów i wypływów środków pieniężnych wg planowanej daty waluty. W prognozie płynności uwzględnione są operacje logistyczne, takie jak zamówienie zaopatrzenia, czy zlecenia sprzedaży oraz pozycje rozrachunkowe. Możliwe jest wprowadzanie prognozowanych pozycji bezpośrednio w module TR. Wartości z prognozy płynności mogą być zestawiane razem z wartościami sald na rachunkach bankowych oraz sald innych pomocniczych kont bankowych, dzięki czemu uzyskuje się informację o prognozowanym stanie środków pieniężnych. Informacja ta uzupełnia funkcjonalność programu płatności: dział finansowy uzyskuje ją z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do daty rzeczywistego ruchu środków pieniężnych.

Kontroling (SAP CO)

Kontroling wspomaga ewidencję, planowanie, rozliczanie i analizę kosztów oraz przychodów w przedsiębiorstwie dla celów zarządczych. W module tym możliwe jest odzwierciedlenie struktury miejsc powstawania kosztów w przedsiębiorstwie, tworzenie tzw. zleceń gromadzących koszty cyklicznej lub doraźnej działalności, tworzenie zleceń produkcyjnych gromadzących koszty produkcji oraz analizę przychodów/rentowności w segmentach rynku składających się z kombinacji cech takich jak np. produkt, klient, sprzedawca, kanał dystrybucji. Do dyspozycji użytkownika jest wiele metod automatycznych rozliczeń kosztów rzeczywistych i planowanych oraz elastyczny system raportowy.

Planowanie produkcji (SAP PP)

Moduł planowania i sterowania produkcją służy do zarządzania procesami planowania długoterminowego, operacyjnego oraz bieżącego sterowania wytwarzaniem produktów.

Moduł PP obsługuje strategie produkcji na magazyn, produkcji na zamówienie, montażu na zamówienie oraz wiele strategii pośrednich. Poprzez integrację z pozostałymi modułami logistycznymi pozwala tworzyć wieloletnie plany sprzedaży i produkcji, planować potrzeby materiałowe na produkty wytwarzane i nabywane na zewnątrz, planować i realizować obsługę zleceń produkcyjnych oraz produkcji seryjnej. Zastosowanie funkcjonalności modułu PP pozwala przedsiębiorstwom produkcyjnym osiągnąć maksymalne efekty ekonomiczne z wdrożenia systemu zintegrowanego m.in. spadek stanu zapasów wyrobów gotowych, produkcji w toku oraz surowców, poprawę wydajności oraz jakości produkcji.

Gospodarka materiałowa (SAP MM)

Gospodarka materiałowa służy do prowadzenia kontroli nad przepływem materiałów w przedsiębiorstwie. Zastosowanie wyżej wymienionego modułu pozwala na obsługę materiałów wewnątrz cyklu zaopatrzenia tzn. pozwala na zarządzanie materiałami z punktu widzenia zaopatrzenia, gospodarki zapasami oraz wprowadzania faktur jako elementu zamykającego cykl zaopatrzenia. Ponadto moduł zapewnia obniżenie stanu zapasów poprzez zastosowanie metod planowania materiałowego.

Sprzedaż i dystrybucja (SAP SD)

Sprzedaż i dystrybucja służy realizacji działań związanych z procesem w zakresie sprzedaży i fakturowania. Zastosowanie modułu pozwala na rejestrację czynności przedsprzedażnych (kontrakt), ustaleniu warunków na jakich sprzedaż się odbędzie, wystawienie faktury VAT. Wymienione czynności wspierane są przez liczne funkcjonalności pozwalające automatycznie przypisać klientowi wymagane warunki sprzedaży. W module Sprzedaż i Dystrybucja można wykonać typowe analizy ilościowo – wartościowe sprzedaży oraz tworzyć własne dostosowane do potrzeb.

Zarządzanie kadrami (SAP HR)

Pakiet gotowych funkcjonalności przygotowany w ramach SPRINT HR kompleksowo wspiera obszar administrowania kadrami i obsługi listy płac w systemie SAP HR.

Case studies

Poznaj przykłady wdrożeń pakietu SPRINT

Poradniki

Dowiedz się więcej na temat IT dla MŚP

Klienci o nas

Poszukiwaliśmy partnera z doświadczeniem w realizacji szybkich projektów SAP. Oceniliśmy, że SPRINT ERP - rozwiązanie SAP Business All-in-One jest bardzo dobrze dopasowane do naszych potrzeb.

Marcin Szyszka

Dyrektor Finansowy

Normfest Polska

Skupiliśmy się na wdrożeniu kluczowych modułów SAP, dostosowaniu systemu do naszej specyfiki i szybkim uruchomieniu systemu, aby inwestycja zaczęła się zwracać już po kilku miesiącach od zakupu.

Mirosław Ciapalski

Dyrektor Zarządzający

Belbal Polska

Inne rozwiązanie ERP dla MŚP

Poznaj inny system z portfolio SAP dedykowany dla Twojej firmy.

Udostępnij
Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim do 24 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a Pracownik ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt