PL EN DE
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP Single Customer View

Najważniejsze dane o kliencie w jednym miejscu

Udostępnij
Drukuj:
Przygotowane przez SNP Poland rozwiązanie udostępnia na jednym ekranie wszystkie najważniejsze informacje o kliencie, pochodzące z różnych obszarów SAP - od danych adresowych, przez osoby kontaktowe po oferty, faktury, reklamacje.

W różnych obszarach systemu SAP gromadzonych jest wiele informacji o klientach. Ich efektywne wykorzystanie może znacznie usprawnić procesy sprzedażowe oraz procesy związane z obsługą klienta, przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości relacji z klientami i skuteczności działań handlowych. Jednak w standardowej wersji systemu SAP dostęp do tych informacji utrudnia ich rozproszenie. Uzyskanie pełnego obrazu procesów oraz interakcji pomiędzy firmą a danym klientem wymaga często uruchomienia kilku funkcjonalności SAP i dodatkowych raportów.

Przejrzyste informacje o kliencie w SAP w SNP Single Customer View

SNP Single Customer View jest rozszerzeniem standardu SAP, dzięki któremu – aby uzyskać pełen obraz relacji z danym klientem, nie jest już konieczne uruchamianie kilku transakcji systemowych i raportów. Użytkownik systemu SAP w jednym miejscu, na tzw. Karcie Klienta, widzi najważniejsze dane. Użytkownik może również wyszukiwać klientów według kilkudziesięciu kryteriów (w tym m.in. według numeru telefonu, osób kontaktowych, numeru oferty czy faktury). Wszystko to pozwala usprawnić sprzedaż i obsługę klienta.

Źródłem danych udostępnianych przez SNP Single Customer View mogą być użytkowane w firmie rozwiązania SAP ERP lub/i SAP CRM.

 

Jak działa SNP Single Customer View

SNP Single Customer View składa się z trzech głównych części:

 • ekranu selekcji – umożliwiającego wyszukiwanie klientów według kilkudziesięciu kryteriów (np. numer telefonu, osoba kontaktowa, numer oferty, numer faktury, numer partii);
 • listy znalezionych klientów – prezentującej listę wszystkich klientów, którzy spełniają podane na ekranie selekcji kryteria;
 • Karty Klienta – grupującej wszystkie potrzebne użytkownikowi informacje o danym kliencie.

Dzięki temu użytkownik może bardzo szybko dotrzeć do interesującej go informacji – otrzymać listę klientów odpowiadających zadanym kryteriom oraz obejrzeć szczegółowe informacje o konkretnym, interesującym go odbiorcy.

Klient od A do Z w SNP Single Customer View

Obsługa SNP Single Customer View jest intuicyjna. Dzięki przejrzystemu układowi Karty Klienta oraz pogrupowaniu informacji w tematycznych zakładkach praca z rozwiązaniem jest prosta od pierwszego uruchomienia. Dostęp do każdej potrzebnej informacji wymaga tylko jednego kliknięcia myszką w celu otwarcia nowej zakładki.

Widok Karty Klienta w SNP Single Customer View może być dostosowany do specyfiki i potrzeb informacyjnych firmy oraz do wymagań i uprawnień poszczególnych grup użytkowników. Przykładowo, wgląd handlowca może objąć dane adresowe klienta, listę osób kontaktowych oraz zakładki prezentujące: otwarte procesy sprzedażowe, listę kontaktów z klientem, listę reklamacji oraz listę faktur wystawionych klientowi. Pracownik działu finansów zaś w Karcie Klienta może mieć udostępnione dane o aktualnym zadłużeniu klienta, a także zakładki z listą nierozliczonych dokumentów płatności czy listą zakupów klienta dokonanych w ramach umowy rabatowej.

Jak wskazują doświadczenia naszych klientów, SNP Single Customer View umożliwia lepsze zarządzanie relacjami z klientem poprzez umieszczenie klienta w centrum procesów sprzedażowych oraz procesów obsługi klienta realizowanych w systemie SAP.

Implementacja SNP Single Customer View

SNP Single Customer View jest produktem gotowym do użycia. Rozpoczęcie korzystania z narzędzia nie wymaga dodatkowych prac programistycznych lub konfiguracyjnych. Uruchomienie jest możliwe po wgraniu do systemu SAP dostarczonego przez SNP pliku z transportem.

Jako partner SAP, SNP dysponuje dedykowaną przestrzenią nazw, w której są tworzone wszystkie produkty i aplikacje autorskie SNP. Gwarantuje to, że wgranie funkcjonalności na dowolny system SAP na świecie odbędzie się bez konfliktów z już istniejącymi obiektami. SNP Single Customer View nie ingeruje także w żaden sposób w istniejące ustawienia systemu.

SNP Single Customer View został zaprojektowany w taki sposób, aby możliwa była łatwa i elastyczna rozbudowa narzędzia według zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. Dodawanie nowych komponentów może być realizowane przez wewnętrzne zespoły IT lub przy wsparciu konsultantów SNP.

Dowiedz się więcej

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinara

Udostępnij
Drukuj:

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Skontaktuj się z nami

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00