EN DE

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP Credit Controller

Kontrola danych kredytowych płatnika w SAP

Udostępnij
SNP Credit Controller to narzędzie raportowe przeznaczone do kontroli danych kredytowych płatnika w SAP. Rozwiązanie szczegółowo raportuje dane o wykorzystaniu kredytu przez danego klienta. Umożliwia to podejmowanie trafniejszych i bardziej racjonalnych decyzji przez użytkowników systemu, odpowiedzialnych za sprzedaż.

Kontrola kredytu kupieckiego jest jedną z podstawowych funkcjonalności w procesie sprzedaży, ponieważ pozwala uniknąć firmie kłopotów z płynnością finansową lub nawet poważnych strat w przypadku, gdy klient okaże się niewypłacalny. Z drugiej strony kontrola kredytu kupieckiego ma też wpływ na budowanie relacji z klientem. Istotne jest zatem, aby dane, na których opieramy się podczas kontroli wykorzystania kredytu, były precyzyjne i wiarygodne.

Kredyt kupiecki w SAP

W pracującym systemie SAP może być jednocześnie przetwarzanych bardzo wiele otwartych procesów sprzedaży dla danego płatnika. Każdorazowe wyliczanie wymienionych wyżej wartości byłoby czasochłonne, dlatego system nie wylicza ich za każdym razem. Zamiast tego wartości wykorzystanego kredytu utrzymywane są w postaci zagregowanej. Są one aktualizowane przy każdym zapisie dokumentu SD (jedynie wartość otwartych pozycji FI jest liczona na bieżąco).

Niestety, system nie ma wbudowanego zabezpieczenia wykrywającego przypadek, w którym wartości w strukturze informacyjnej przechowującej zagregowane wartości sprzedaży są nieprawidłowe. Niezgodności są zazwyczaj ujawniane przez użytkownika, który obsługując klienta, natrafia na zablokowane procesy sprzedaży. Co gorsza, standardowa funkcjonalność SAP pokazuje jedynie wartości zagregowane. Weryfikacja ich poprawności jest bardzo skomplikowana i może pochłonąć sporo czasu (wyszukanie otwartych zleceń, dostaw, faktur oraz ich analiza).

Łatwiejsza kontrola kredytu z SNP Credit Cotroller

SNP Credit Controller znacząco rozszerza możliwości standardu SAP w zakresie raportowania danych o bieżącym statusie sprzedaży do danego klienta.  Narzędzie pozwala na analizę wartości na poziomie pojedynczych dokumentów: otwartych zleceń, otwartych dostaw, otwartych faktur oraz dokumentów FI, wpływających na wykorzystanie limitu kredytowego płatnika w SAP.

Użytkownikami rozwiązania są pracownicy odpowiedzialni za sprzedaż i rozliczenia z odbiorcami oraz analitycy kredytowi. SNP Credit Controller skupia dla nich w jednym miejscu dane kredytowe danego klienta, wartość dostępnego dla niego kredytu oraz pojedynczych dokumentów, które wpływają na jego zużycie. Dzięki łatwemu dostępowi online do tych szczegółowych danych, mogą oni podejmować trafne i racjonalne decyzje sprzedażowe, bez zagrożenia płynności finansowej firmy.

Jak działa SNP Credit Controller

Narzędzie bazuje na konfiguracji funkcjonalności kontroli kredytowej, danych płatnika oraz obiegach dokumentów SD i FI. Analizuje dokumenty SD oraz FI dla otwartych zleceń, otwartych dostaw, otwartych faktur oraz otwartych dokumentów FI. Wyświetla listę dokumentów, składających się na wykorzystanie wartości limitu kredytu płatnika. Umożliwia ustalenie, które dokumenty wpływają na pozostałe obligo. W obrębie obszaru kontroli kredytowej dla poszczególnych płatników tworzona jest lista dokumentów SD oraz FI, dla których nie zakończono działań procesowych związanych z księgowaniem i rozliczeniem. SNP Credit Controller identyfikuje pozycje dokumentów, które mogą być przyczyną utraty płynności płatnika dla procesu sprzedaży.

Implementacja SNP Credit Controller

SNP Credit Controller jest autorskim rozszerzeniem standardu SAP, udostępnianym w ramach oferty SNP SAP Add-ons, przygotowanym w formie gotowego raportu. Może być wykorzystany we wszystkich firmach pracujących z systemem SAP ERP. Rozwiązanie jest gotowe do użytku po wgraniu transportów.

Dowiedz się więcej

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinara

Poradniki

Polecana oferta

Udostępnij

Formularz kontaktowy2

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00

Szanowni Państwo,

Wszyscy wiemy, jak poważne perturbacje w firmach powoduje obecna sytuacja.

Niedostępność wielu pracowników, zwiększona ilość pracy dla innych, konieczność pracy zdalnej, a w konsekwencji, problemy z wykonywaniem podstawowych procesów biznesowych.

Możemy Państwu pomóc. Do Państwa dyspozycji jest ponad 300 pracowników SNP Poland: konsultantów SAP, specjalistów od systemów operacyjnych, baz danych, wirtualizacji i infrastruktury IT, a także programistów różnych technologii.
Jesteśmy przygotowani organizacyjnie i technologicznie do zdalnej pracy, bo od lat robimy to w ramach kontraktów serwisowych i projektów. Możemy uzupełnić Państwa zespoły i zrekompensować niedobory.

Prosimy o kontakt:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir alle wissen, wie ernst die derzeitige Situation in Unternehmen ist. Herausforderungen liegen in der Nichtverfügbarkeit vieler Mitarbeiter, in einer erhöhten Arbeitsbelastung, der Notwendigkeit von Remote-Arbeit - und daraus folgend in Problemen bei der Ausführung grundlegender Geschäftsprozesse.

Wir können Ihnen in diesen herausfordernden Zeiten helfen. Über 300 Mitarbeiter von SNP Poland stehen Ihnen zur Verfügung: SAP-Berater, Spezialisten für Betriebssysteme, Datenbanken, Virtualisierung und IT-Infrastruktur sowie Programmierer für unterschiedliche Technologien.

Wir sind organisatorisch und technologisch auf Fernarbeit vorbereitet, weil wir auf diese Weise seit Jahren im Rahmen von Serviceverträgen und Projekten arbeiten. Wir ergänzen Ihre Teams und gleichen Engpässe aus.

Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf:

Dear Customers,

We all know how serious the current situation is in companies. Unavailability of many employees, increased workload for others, the need for remote work - and, consequently, problems with the execution of basic business processes.

We can help you. Over 300 employees of SNP Poland are at your disposal: SAP consultants, specialists in operating systems, databases, virtualization and IT infrastructure, as well as programmers of various technologies.

We are organizationally and technologically prepared for remote work, because for years we have been doing it as part of service contracts and projects. We can supplement your teams and make up for shortages.

Please contact us: