Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

"Lepszy Biznes" to magazyn klientów SNP. Czytaj setki artykułów, przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów IT.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP Dragoman

Translator offline na potrzeby tworzonych rozszerzeń SAP

Udostępnij

Tłumaczenia samodzielnie tworzonego oprogramowania i konfiguracji na wszystkie języki

Dragoman to standardowa aplikacja opracowana przez SNP, która ułatwia zarządzanie tłumaczeniami samodzielnie tworzonego oprogramowania i tekstów konfiguracji. Wymagania dotyczące poszczególnych procesów stwarzają konieczność utworzenia specjalnych dodatków typu add-on do standardowej instalacji SAP w wielu firmach.

W przypadku globalnych wdrożeń samodzielnie tworzone oprogramowanie i teksty konfiguracji muszą być tłumaczone na język danego kraju. Ze względu na zwiększenie nakładów na koordynację i wymaganego czasu, działania związane z tłumaczeniami w systemach SAP, a zwłaszcza w samodzielnie utworzonych dodatkach generują znaczne koszty.

Rozwiązanie SNP Dragoman pozwala w dużym stopniu zautomatyzować proces tłumaczenia tekstów z samodzielnie tworzonego oprogramowania SAP i konfiguracji. Standardowy interfejs redukuje czas i nakład pracy, jakiego wymaga przygotowanie tekstów do tłumaczenia o 40%.

Zarządzanie tłumaczeniami w systemie SAP odbywa się w scentralizowanym kokpicie, co zwiększa przejrzystość i zmniejsza ryzyko powstania błędów lub braków w tłumaczeniach tekstów. Podczas tłumaczenia wielu systemów czas i nakład pracy mogą zostać zredukowane nawet o 75%.

Dzięki rozwiązaniu SNP Dragoman teksty przeznaczone do tłumaczenia mogą zostać wyeksportowane i importowane do systemu SAP na podstawie zarówno zależności obiektowych, jak i zleceń transferu. Selektywne tłumaczenie pozwala zwiększyć elastyczność oraz redukuje czas i nakład pracy.

Udostępnij
Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim do 24 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a Pracownik ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt