EN DE

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP EasyMOD

Kontrola modyfikacji obiektów SAP

Udostępnij
SNP EasyMOD pozwala dokumentować zmiany obiektów standardowych i niestandardowych. Dzięki EasyMOD otrzymuje się możliwość pełnej kontroli modyfikacji wprowadzanych w standardowych i utworzonych przez użytkowników obiektach SAP. Można zarządzać modyfikacjami – raportować, klasyfikować, modyfikować.

Jedną z zalet systemów SAP jest to, że są dostarczone wraz ze środowiskiem rozwoju aplikacji (ABAP Workbench), przy pomocy którego zostały stworzone. Kod źródłowy programów i struktury danych mogą być analizowane i – w uzasadnionych przypadkach – modyfikowane przez klientów. Konieczność modyfikacji standardowych obiektów systemu SAP może pojawić się zarówno podczas wdrożenia, jak i po starcie produktywnym.

Kontrola modyfikacji obiektów SAP

Ze względu na potencjalnie duży wpływ modyfikacji na działanie systemu, SAP kontroluje i wspiera zarządzanie zmianami obiektów poprzez:

 • wymóg uzyskania kodu dostępu do każdego obiektu w systemie SapNet (komponent SSCR – SAP Software Change Registration),
 • zapis zmian w tzw. transportach napraw, które przenoszą modyfikacje z systemu rozwojowego do systemu QA i systemu produktywnego,
 • zapis wersji obiektu przed i po modyfikacji, w systemie rozwojowym,
 • ustawianie znacznika „naprawy”, w każdym zmodyfikowanym obiekcie.

Na podstawie powyższych informacji system uzupełnia listę modyfikacji obiektów (tabela SMODILOG) oraz przedstawia przegląd modyfikacji w transakcji ‘Modification browser’ (SE95).

Jak działa SNP EasyMOD

Rozwiązanie SNP EasyMOD rozszerza standardową funkcjonalność rejestracji zmian obiektów SAP. Użytkownikami rozwiązania są przede wszystkim administratorzy SAP i programiści ABAP. SNP EasyMOD daje nowe możliwości w następujących obszarach:

 • klasyfikacja zmian (rejestracja przyczyny i aktualnego statusu zmiany oraz wersji systemu lub Service Package, dla której zmiana jest istotna),
 • dokumentacja zmian w postaci odsyłaczy do not OSS, nazwy pliku lub notatki tekstowej wprowadzonej bezpośrednio w systemie SAP,
 • przegląd modyfikacji systemu wg obiektu, autora lub daty modyfikacji, ze wskazaniem, które modyfikacje posiadają już dokumentację, a które wymagają uzupełnienia.

Cykl wprowadzania i dokumentowania modyfikacji w SNP EasyMOD

Modyfikacja obiektu systemu SAP jest wykonywana w środowisku ABAP Workbench (edytor programów, słownik danych, itp.). Przegląd wszystkich wprowadzonych modyfikacji można uzyskać w raporcie SNP EasyMOD. Dla każdego zmodyfikowanego obiektu jest dostępny ekran szczegółów, gdzie wprowadza się klasyfikację oraz opis zmian.

Podczas upgrade lub importu Service Package, administrator może szybko odnaleźć obiekty, dla których system sygnalizuje konflikty i podjąć decyzję o wycofaniu modyfikacji lub jej odtworzeniu w nowej wersji.

Korzyści SNP EasyMOD

SNP EasyMOD ułatwia pracę wielu grupom użytkowników zaangażowanych w projekt SAP, na jego różnych etapach:

 • Programista – autor modyfikacji może przy pomocy SNP EasyMOD uzyskać w dowolnym momencie aktualny i kompletny przegląd obiektów zmodyfikowanych przez siebie lub inne osoby. Dla modyfikacji, które nie zostały jeszcze udokumentowane, można wprowadzić ich klasyfikację i opis, bez opuszczania środowiska ABAP Workbench (zamiast otwierania arkusza Excel, dokumentu Word lub bazy Lotus Notes, poza systemem).
 • Administrator systemu – korzysta z SNP EasyMOD podczas importu nowej wersji systemu (upgrade lub Service Package); rozwiązanie wspiera analizę konfliktów pomiędzy wersjami obiektów i podejmowanie decyzji: czy należy powtórzyć modyfikację w nowej wersji, czy wycofać zmiany.
 • Kierownik projektu, IT manager, audytor – może w dowolnym momencie zweryfikować pełen zakres modyfikacji systemu standardowego oraz uzyskać informację o przyczynach zmian.

Implementacja SNP EasyMOD

SNP udostępnia rozwiązanie SNP EasyMOD jako rozszerzenie standardowej funkcjonalności systemów SAP od wersji 4.6C lub Web Application Server od wersji 6.10.

SNP EasyMOD  jest dostarczany wraz z dokumentacją techniczną i instrukcją użytkownika, w postaci transportu. Instalację należy przeprowadzić jednorazowo, w systemie testowo/rozwojowym (w którym wprowadzane są modyfikacje obiektów standardowych SAP).

Udostępnij

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00

Szanowni Państwo,

Wszyscy wiemy, jak poważne perturbacje w firmach powoduje obecna sytuacja.

Niedostępność wielu pracowników, zwiększona ilość pracy dla innych, konieczność pracy zdalnej, a w konsekwencji, problemy z wykonywaniem podstawowych procesów biznesowych.

Możemy Państwu pomóc. Do Państwa dyspozycji jest ponad 300 pracowników SNP Poland: konsultantów SAP, specjalistów od systemów operacyjnych, baz danych, wirtualizacji i infrastruktury IT, a także programistów różnych technologii.
Jesteśmy przygotowani organizacyjnie i technologicznie do zdalnej pracy, bo od lat robimy to w ramach kontraktów serwisowych i projektów. Możemy uzupełnić Państwa zespoły i zrekompensować niedobory.

Prosimy o kontakt:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir alle wissen, wie ernst die derzeitige Situation in Unternehmen ist. Herausforderungen liegen in der Nichtverfügbarkeit vieler Mitarbeiter, in einer erhöhten Arbeitsbelastung, der Notwendigkeit von Remote-Arbeit - und daraus folgend in Problemen bei der Ausführung grundlegender Geschäftsprozesse.

Wir können Ihnen in diesen herausfordernden Zeiten helfen. Über 300 Mitarbeiter von SNP Poland stehen Ihnen zur Verfügung: SAP-Berater, Spezialisten für Betriebssysteme, Datenbanken, Virtualisierung und IT-Infrastruktur sowie Programmierer für unterschiedliche Technologien.

Wir sind organisatorisch und technologisch auf Fernarbeit vorbereitet, weil wir auf diese Weise seit Jahren im Rahmen von Serviceverträgen und Projekten arbeiten. Wir ergänzen Ihre Teams und gleichen Engpässe aus.

Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf:

Dear Customers,

We all know how serious the current situation is in companies. Unavailability of many employees, increased workload for others, the need for remote work - and, consequently, problems with the execution of basic business processes.

We can help you. Over 300 employees of SNP Poland are at your disposal: SAP consultants, specialists in operating systems, databases, virtualization and IT infrastructure, as well as programmers of various technologies.

We are organizationally and technologically prepared for remote work, because for years we have been doing it as part of service contracts and projects. We can supplement your teams and make up for shortages.

Please contact us: