EN DE

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP EasyMonit

Wsparcie windykacji przez e-maile i SMSy

Udostępnij
SNP EasyMonit to rozszerzenie standardu systemu SAP, pozwalające na masowe generowanie automatycznych przypomnień o przeterminowanych należnościach do klientów, w postaci e-maili i/lub SMSów. Im większa liczba obsługiwanych odbiorców i faktur sprzedaży, tym większe korzyści.

Windykacja należności, a zwłaszcza płatności przeterminowanych musi być wykonywana skutecznie, by zachować płynność finansową firmy, a równocześnie tak, by nie zepsuć dobrych relacji z klientem. SNP EasyMonit wspiera pracę działu odpowiedzialnego za monitorowanie spływu środków pieniężnych z tytułu należności poprzez automatyczne wysyłanie maili lub SMSów do odbiorców, informujących o należnościach których termin płatności się zbliża lub już upłynął.

Windykacja dobrze zdefiniowana

W ramach standardu systemu SAP jest dostępna funkcjonalność służąca do monitowania należności od klientów. Konfiguruje się ją w oparciu o procedury monitowania, co oznacza, że wszyscy klienci przypisani do jednej procedury monitowania otrzymują jednakowe komunikaty, z określonym jednakowymi przesunięciami względem terminu płatności.

 

System pozwala na wygenerowanie maksymalnie dziewięciu monitów, które są rozsyłane za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej. Ponadto standard systemu nie pozwala na wyłączenie należności w wybranych przedziałach wieku z monitowania.

Rozwiązanie znacznie rozszerza dostępne w standardzie SAP możliwości automatycznych powiadomień i monitów, pozwalając na określenie indywidualnych przedziałów czasowych komunikacji oraz zróżnicowanych tekstów komunikatów dla poszczególnych grup odbiorców – zgodnie z modelem zapewniającym najlepszą „spływalność” należności i zachowanie dobrych relacji z odbiorcami.

Zastosowanie SNP EasyMonit

SNP EasyMonit zbiera informacje o nierozliczonych należnościach i agreguje je zgodnie z danymi odczytanymi z tabeli konfiguracyjnej w komunikaty, które należy wysłać do klientów. Następnie dane są prezentowane na ekranie.

Centralnym elementem systemu jest tabela konfiguracyjna, która określa klientów, którzy mają podlegać monitowaniu, oraz typy komunikatów, które określają teksty wiadomości wysyłanych do klientów. Użytkownik może zdefiniować dowolną liczbę typów komunikatów, zgodnie ze swoimi potrzebami. Treść każdego komunikatu definiowana przez użytkownika rozwiązania. SNP EasyMonit umożliwia definiowanie odrębnego tekstu dla komunikatów wysyłanych mailem oraz dla komunikatów wysyłanych jako SMS-y. Ponadto SNP EasyMonit umożliwia ustalenie odrębnego dla każdego typu komunikatu i klienta przesunięcia względem terminu płatności.

SNP EasyMonit można również skonfigurować oddzielne typy komunikatów dla klientów kluczowych i pozostałych. W chwili gdy klient zwykły zostaje przypisany do grupy kluczowych, wystarczy zmienić konfigurację wysyłanych do niego komunikatów z typu zwykłego na komunikaty związane z obsługą klienta kluczowego.

Standardowo każdy komunikat jest wysyłany na każdy zaadresowany kanał komunikacji. W przypadku e-maili rozwiązanie może działać całkowicie automatycznie. Natomiast automatyczne wysyłanie SMS-ów jest możliwe wówczas, gdy SAP Office użytkownika rozwiązania jest zintegrowany z bramką SMS operatora GSM.

Implementacja SNP EasyMonit

SNP EasyMonit to rozwiązanie przeznaczone dla firm korzystających z systemu SAP, zwłaszcza dla organizacji, które posiadają dużą liczbę klientów i generują dużą ilość faktur sprzedaży. Rozwiązanie tworzy platformę do standaryzacji procesu monitowania dla poszczególnych grup klientów i umożliwia bardzo dużą oszczędność czasu i pracy specjalistów zajmujących się należnościami. W efekcie, obniża się koszt obsługi procesu i rośnie jego skuteczność.

Rozwiązanie jest gotowym do użytku rozszerzeniem systemu SAP. Po prostej konfiguracji i wgraniu transportów użytkownicy mogą w nim rozpoczynać pracę.

 

 

Case studies

Polecana oferta

Udostępnij

Formularz kontaktowy2

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00

Szanowni Państwo,

Wszyscy wiemy, jak poważne perturbacje w firmach powoduje obecna sytuacja.

Niedostępność wielu pracowników, zwiększona ilość pracy dla innych, konieczność pracy zdalnej, a w konsekwencji, problemy z wykonywaniem podstawowych procesów biznesowych.

Możemy Państwu pomóc. Do Państwa dyspozycji jest ponad 300 pracowników SNP Poland: konsultantów SAP, specjalistów od systemów operacyjnych, baz danych, wirtualizacji i infrastruktury IT, a także programistów różnych technologii.
Jesteśmy przygotowani organizacyjnie i technologicznie do zdalnej pracy, bo od lat robimy to w ramach kontraktów serwisowych i projektów. Możemy uzupełnić Państwa zespoły i zrekompensować niedobory.

Prosimy o kontakt:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir alle wissen, wie ernst die derzeitige Situation in Unternehmen ist. Herausforderungen liegen in der Nichtverfügbarkeit vieler Mitarbeiter, in einer erhöhten Arbeitsbelastung, der Notwendigkeit von Remote-Arbeit - und daraus folgend in Problemen bei der Ausführung grundlegender Geschäftsprozesse.

Wir können Ihnen in diesen herausfordernden Zeiten helfen. Über 300 Mitarbeiter von SNP Poland stehen Ihnen zur Verfügung: SAP-Berater, Spezialisten für Betriebssysteme, Datenbanken, Virtualisierung und IT-Infrastruktur sowie Programmierer für unterschiedliche Technologien.

Wir sind organisatorisch und technologisch auf Fernarbeit vorbereitet, weil wir auf diese Weise seit Jahren im Rahmen von Serviceverträgen und Projekten arbeiten. Wir ergänzen Ihre Teams und gleichen Engpässe aus.

Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf:

Dear Customers,

We all know how serious the current situation is in companies. Unavailability of many employees, increased workload for others, the need for remote work - and, consequently, problems with the execution of basic business processes.

We can help you. Over 300 employees of SNP Poland are at your disposal: SAP consultants, specialists in operating systems, databases, virtualization and IT infrastructure, as well as programmers of various technologies.

We are organizationally and technologically prepared for remote work, because for years we have been doing it as part of service contracts and projects. We can supplement your teams and make up for shortages.

Please contact us: