Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

"Lepszy Biznes" to magazyn klientów SNP. Czytaj setki artykułów, przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów IT.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP Interface Scanner

Interfejsy SAP pod kontrolą

Udostępnij

Identyfikacja wszystkich interfejsów w strukturach systemów SAP w oparciu o oprogramowanie

SNP Interface Scanner umożliwia automatyczne analizowanie i dokumentowanie interfejsów przy minimalnym nakładzie pracy. Dzięki temu można uzyskać cenną wiedzę na temat struktury systemów oraz wszelkich wprowadzonych zmian – na przykład w celu identyfikacji i eliminacji niewykorzystywanych interfejsów i połączeń, które nie są już potrzebne, optymalizacji procesów biznesowych oraz zwiększenia wydajności operacyjnej, a także bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Kontroluj swoje interfejsy!

Nieudokumentowane lub zdezaktualizowane interfejsy mogą stanowić znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa, a przestarzałe lub niekompatybilne interfejsy mogą spowodować perturbacje w działalności firmy. Ma to szczególne znaczenie podczas przygotowywania środowiska SAP na duże zmiany. W przypadku planowania reorganizacji firmy, wdrożenia systemu do kolejnych jednostek lub po prostu uaktualniania systemu SAP zaleca się dokonanie przeglądu interfejsów będących w użyciu.
Interfejsy mają kluczowe znaczenie dla procesów biznesowych, ponieważ umożliwiają wymianę informacji w ramach struktury systemów oraz komunikację z zewnętrznymi partnerami. Kompletny i aktualny zapis interfejsów jest niezbędny do planowania i monitorowania interfejsów oraz wprowadzania zmian w strukturze systemów. Dotyczy to zwłaszcza projektów reorganizacji działalności biznesowej.

Po zainstalowaniu dodatku „Collector’ tylko w jednym systemie SAP dane na temat połączeń i statystyki dotyczące sposobów korzystania z interfejsów w systemie SAP są gromadzone i konsolidowane na centralnym serwerze. Dzięki klientowi SNP Interface Scanner można następnie dokonać oceny tego typu danych w wybrany sposób za pomocą wielu dostępnych opcji analizy i wizualizacji.

Zalety rozwiązania SNP Interface Scanner

 • Obsługa protokołów specyficznych dla SAP
 • Pozyskiwanie i filtrowanie danych w sposób automatyczny lub ad hoc
 • Szczegółowa analiza w oparciu o różne standardowe zapytania
 • Możliwość korzystania ze standardowych funkcji przez użytkowników bez umiejętności programowania
 • Ocena wyników zapytania w oparciu o wykresy
 • Wizualizacja topologii interfejsów w MS Visio
 • Eksport do MS Excel, Adobe PDF lub HTML
 • Możliwość implementacji niestandardowych zapytań
 • Opcjonalne rozszerzenia specyficzne dla klienta, takie jak interfejsy plików
 • Prosta instalacja: brak konieczności instalacji w analizowanych systemach
Udostępnij
Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim do 24 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a Pracownik ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt