Światowe standardy w zarządzaniu projektami

Dedykowane Biuro Projektów, metodyka wdrożeniowa z udowodnioną skutecznością. Standardy ISO 27001 i 20000.

Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Dlatego nasze hasło brzmi: IT makes business better.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

"Lepszy Biznes" to magazyn klientów SNP. Czytaj setki artykułów, przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów IT.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP MatFlow

Łatwiejsze zarządzanie danymi podstawowymi materiałów w SAP
SNP MatFlow jest gotowym do użytku rozwiązaniem wspierającym tworzenie danych podstawowych materiałów w systemie SAP ERP. Termin danych podstawowych obejmuje rekordy danych podstawowych materiałów oraz inne dane podstawowe związane z materiałami, takie jak specyfikacje materiałowe, marszruty technologiczne, wersje produkcji, warunki zakupu/sprzedaży itp.

Rozwiązanie zostało stworzone w oparciu o technologię SAP Business Workflow. SNP MatFlow zawiera zestaw wstępnie zdefiniowanych wzorców workflow dla produkcji dyskretnej/procesowej, ale może być również punktem wyjścia do zaprojektowania i wdrożenia rozszerzonych, specyficznych dla danego klienta, całościowych wzorców workflow, wspierających tworzenie wszystkich rodzajów danych podstawowych materiałów.

SNP MatFlow to rozwiązanie dla firm, które chcą znacznie poprawić jakość danych podstawowych materiałów (oraz innych danych podstawowych związanych z materiałami), a także usprawnić cały proces tworzenia/zmiany/usuwania danych podstawowych w systemie SAP ERP bez konieczności realizowania długotrwałego i kosztownego projektu informatycznego. Narzędzie umożliwia automatyzację pracy z danymi podstawowymi, co gwarantuje, że wszystkie wymagane kroki procesu zostaną wykonane we właściwym czasie, we właściwej kolejności i przez właściwe osoby.

Nowe możliwości dla firmy dzięki wdrożeniu SNP MatFlow:

  • możliwość rozdzielenia procesu żądania i tworzenia/zmiany danych podstawowych materiałów od pracy wykonywanej bezpośrednio na kartotece materiałowej. Dane podstawowe materiału zapisane w bazie danych SAP to efekt pracy wykonanej na żądaniu danych podstawowych materiału, co zapewnia, że tylko poprawne i zweryfikowane dane zostaną zapisane w rzeczywistym rekordzie danych podstawowych materiału. Żądanie danych podstawowych materiału jest przekazywane pomiędzy uczestnikami procesu za pomocą SAP Business Workflow. Z tego względu rozwiązanie SNP MatFlow jest idealnym narzędziem wspomagającym pracę Centrów Usług Wspólnych (lub innych wydzielonych jednostek organizacyjnych), które zajmują się zarządzaniem rekordami danych podstawowych materiałów.
  • możliwość ewidencji nowych żądań danych podstawowych materiału zbiorczo w formie wniosków materiałowych w ramach projektów tworzenia danych podstawowych materiałów. Projektem tego typu może być np. wprowadzenie na rynek nowej marki.

SNP MatFlow zawiera zestaw gotowych wzorców workflow wspierających różne procesy związane z zarządzaniem danymi podstawowymi materiału, m.in.:

  • Wnioskowanie o utworzenie/zmianę/usunięcie danych podstawowych materiałów poprzez dedykowany dokument systemowy „Wniosek Materiałowy”
  • Przetwarzanie i akceptacja wniosków materiałowych poprzez SAP Business Workflow
  • Ewidencja projektów tworzenia danych podstawowych materiałów poprzez dedykowany, niestandardowy dokument systemowy „Karta Projektu DP”
  • Opracowanie danych podstawowych związanych z produktem/półproduktem dla produkcji seryjnej*
  • Opracowanie danych podstawowych związanych z produktem/półproduktem dla produkcji procesowej*
  • Opracowanie danych podstawowych zaopatrzenia, takich jak rekordy informacyjne zaopatrzenia, kontrakty związane z materiałami nabywanymi zewnętrznie*
  • Automatyczne powiadomienia na e-mail w oparciu o listy dystrybucji
  • Automatyczne rozszerzanie rekordów danych podstawowych materiałów na kilka składów

* w tych przypadkach może się pojawić konieczność przemodelowania wzorców workflow.

W zależności od przyjętego podejścia projektowego i zakresu wykorzystywanych danych podstawowych, klienci mogą korzystać z rozwiązania dostępnego w standardzie SNP MatFlow, lub dostosować rozwiązanie do swoich potrzeb.
Rozwiązanie SNP MatFlow zostało przygotowane dla wersji systemu SAP ECC 6.0.

Udostępnij

Formularz kontaktowy

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt