EN DE

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

SNP Offline Physical Inventory

Inwentaryzacja offline w SAP

Udostępnij
Autorskie rozwiązanie SNP Poland dzięki nowemu podejściu pozwala przyspieszyć i usprawnić inwentaryzację bezpośrednio w SAP. Innowacja polega na zbieraniu danych za pomocą urządzeń mobilnych w trybie offline.

Dla firm korzystających z systemu SAP ERP inwentaryzacja wykonywana bezpośrednio w systemie to duże ułatwienie – oszczędność czasu, spójne dane i ograniczenie pomyłek, które mogą się zdarzyć przy ręcznym wprowadzaniu „spisu z natury” do SAP. Aby inwentaryzacja w SAP była możliwa, konieczne jest spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze osobom wykonującym inwentaryzację należy zapewnić odpowiednie urządzenia (czytniki kodów, laptopy) z bezpośrednim dostępem do systemu oraz przeszkolić ich do pracy z SAP. Po drugie konieczny jest zdalny dostęp do internetu.

Spełnienie drugiego warunku często bywa trudne. Wielkość pomieszczeń magazynowych, ich lokalizacja i niekorzystne warunki uniemożliwiają zbudowanie bezpiecznej i stabilnej sieci bezprzewodowej. SNP przygotowało rozwiązanie, które pozwala ominąć te problemy.

Inwentaryzacja offline w SAP z SNP Offline Physical Inventory

Zasadniczą cechą narzędzia jest to, że inwentaryzacja w module gospodarki materiałowej systemu SAP, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (terminali RF), jest wykonywana w trybie offline. Krok po kroku magazynier dokonuje spisu, skanując kody kreskowe i zliczając inwentaryzowane materiały. Gdy już zakończy pracę (np. pod koniec dnia) może połączyć się z SAP (już poza strefą magazynową) i jednorazowo przesłać dane do systemu.

Dzięki takiemu podejściu rozwiązanie SNP Offline Physical Inventory może być wykorzystane do pracy w magazynach rozległych, pozbawionych łącza do firmowego systemu SAP. Narzędzie może również znaleźć zastosowanie w warunkach przemysłowych, w których niejednokrotnie występują czynniki zakłócające połączenie bezprzewodowe. Praca z aplikacją inwentaryzacyjną jest stabilna i nie ma ryzyka utraty danych na wypadek błędu połączenia.

 

Jak działa SNP Offline Physical Inventory

Od strony funkcjonalnej aplikacja mobilna składa się z trzech zasadniczych części:

 • modułu administracyjnego (odpowiada za zarządzanie lokalnymi uprawnieniami, zarządzanie transmisją danych do i z SAP),
 • modułu zliczającego (to zasadnicza funkcjonalność, odpowiada za wprowadzanie ilości materiałów identyfikowanych na podstawie numerów EAN zakodowanych w formie kodów kreskowych, wyświetlanie informacji o materiale),
 • moduł do tworzenia zgłoszeń zapotrzebowania (umożliwiający tworzenie zgłoszeń w oparciu o stwierdzone braki zapasów).

Architektura systemu podzielona jest na dwie zasadnicze aplikacje:

 • aplikacja zliczająca, na mobilnym terminalu,
 • kokpit menedżera po stronie SAP.

Aplikacja SNP Offline Physical Inventory na mobilnym terminalu, stworzona w technologii MS.Net, pracuje w oparciu o lokalną bazę danych MSDE, przechowującą istotny z punktu widzenia inwentaryzacji wycinek danych podstawowych zaimportowany z SAP (dane podstawowe materiałów, zakłady, składy itp.). Import tych danych z SAP, podobnie jak wysłanie wyników zliczania, odbywa się w oparciu o technologię WEB-service.

Inwentaryzacja offline w SAP – szybciej i oszczędniej

Dużą zaletą rozwiązania SNP Offline Physical Inventory jest bardzo intuicyjny w obsłudze interfejs graficzny, odporny na błędy niedoświadczonego pracownika. Efektywna praca z aplikacją zliczającą jest możliwa już po kilkuminutowym przeszkoleniu. Dzięki temu mogą ją wykonywać pracownicy bez szczególnych kwalifikacji w pracy magazynowej, co w połączeniu z brakiem wymagań odnośnie do infrastruktury komunikacyjnej powoduje, że wykorzystanie SNP Offline Physical Inventory znacznie obniża koszty inwentaryzacji i podnosi jej jakość.

Udostępnij

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00

Szanowni Państwo,

Wszyscy wiemy, jak poważne perturbacje w firmach powoduje obecna sytuacja.

Niedostępność wielu pracowników, zwiększona ilość pracy dla innych, konieczność pracy zdalnej, a w konsekwencji, problemy z wykonywaniem podstawowych procesów biznesowych.

Możemy Państwu pomóc. Do Państwa dyspozycji jest ponad 300 pracowników SNP Poland: konsultantów SAP, specjalistów od systemów operacyjnych, baz danych, wirtualizacji i infrastruktury IT, a także programistów różnych technologii.
Jesteśmy przygotowani organizacyjnie i technologicznie do zdalnej pracy, bo od lat robimy to w ramach kontraktów serwisowych i projektów. Możemy uzupełnić Państwa zespoły i zrekompensować niedobory.

Prosimy o kontakt:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir alle wissen, wie ernst die derzeitige Situation in Unternehmen ist. Herausforderungen liegen in der Nichtverfügbarkeit vieler Mitarbeiter, in einer erhöhten Arbeitsbelastung, der Notwendigkeit von Remote-Arbeit - und daraus folgend in Problemen bei der Ausführung grundlegender Geschäftsprozesse.

Wir können Ihnen in diesen herausfordernden Zeiten helfen. Über 300 Mitarbeiter von SNP Poland stehen Ihnen zur Verfügung: SAP-Berater, Spezialisten für Betriebssysteme, Datenbanken, Virtualisierung und IT-Infrastruktur sowie Programmierer für unterschiedliche Technologien.

Wir sind organisatorisch und technologisch auf Fernarbeit vorbereitet, weil wir auf diese Weise seit Jahren im Rahmen von Serviceverträgen und Projekten arbeiten. Wir ergänzen Ihre Teams und gleichen Engpässe aus.

Bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf:

Dear Customers,

We all know how serious the current situation is in companies. Unavailability of many employees, increased workload for others, the need for remote work - and, consequently, problems with the execution of basic business processes.

We can help you. Over 300 employees of SNP Poland are at your disposal: SAP consultants, specialists in operating systems, databases, virtualization and IT infrastructure, as well as programmers of various technologies.

We are organizationally and technologically prepared for remote work, because for years we have been doing it as part of service contracts and projects. We can supplement your teams and make up for shortages.

Please contact us: