Najlepsze praktyki zarządzania usługami IT

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów outsourcingowych.

Jesteśmy firmą konsultingową, specjalizującą się w usługach SAP, outsourcingu IT i rozwoju oprogramowania. Wspieramy biznes naszych klientów. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP, światowego lidera w zakresie transformacji środowisk SAP

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

"Lepszy Biznes" to magazyn klientów SNP. Czytaj setki artykułów, przydatnych w przygotowaniu i realizacji projektów IT.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Wdrożenie Dyrektywy NIS/KSC

Wymogi dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych

Udostępnij
NIS Directive (The Directive on security of network and information systems) oraz ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, to już obowiązujące standardy i wymagania prawne w zakresie budowy zintegrowanych systemów bezpieczeństwa informacji, z szczególnym uwzględnieniem systemów teleinformatycznych. SNP zapewnia wsparcie we wdrożeniu tych standardów.

Regulacje dotyczą podmiotów wymienionych w ustawie jako operatorów usług kluczowych oraz dla dostawców usług cyfrowych, którzy zobowiązani zostali do wdrożenia, opartych na analizie ryzyka, systemów zarządzania bezpieczeństwem w systemach informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług.

Dyrektywa została opracowana przez Parlament Europejski, w odpowiedzi na rosnące zagrożenie cyberatakami na istotne elementy systemów teleinformatycznych państw Unii Europejskiej i obejmuje szereg zagadnień dotyczących bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, audytowania systemów, przeprowadzania testów penetracyjnych oraz reagowania na incydenty. Wprowadzone wymogi, wykazują daleko idące synergie rozwiązań z ogólnoświatowymi normami ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 27002, definiującymi ramy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Poprzez wdrożenie wymagań opisanych w ww. normach i wykonaniu certyfikacji przez akredytowany podmiot, przedsiębiorstwo może wykazać zgodność z obowiązkami nałożonymi przez ustawę na operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych. Skuteczne wdrożenie standardu, ułatwia też wykazanie zgodności z wytycznymi rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Operatorzy i dostawcy nie spełniający wymogów ustawy, podlegają wysokim karom finansowym, nakładanym przez organy właściwe ds. cyberbezpieczeństwa.

Bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu we wdrożeniach, audytach i utrzymaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i innych standardów zarządzania, SNP zapewnia klientom wdrożenie oczekiwań wynikających z dyrektywy oraz ustawy, w szczególności poprzez ekspercką pomoc w zakresie wdrożeń zintegrowanych systemów bezpieczeństwa informacji opartych o wymogi ISO 27001 i TISAX, jak i rozszerzania już wdrożonych standardów o specyficzne wymagania ww. norm.

Udostępnij
Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim do 24 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a Pracownik ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt