PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

ABAP-uj obiektowo

Dobre praktyki programowania w SAP

Udostępnij
Drukuj:
Język ABAP – integralna część środowiska SAP, wspiera zarówno programowanie strukturalne, jak i podejście obiektowe. Zalety obiektywości przemawiają jednak za stosowaniem właśnie tego podejścia do tworzenia oprogramowania.
 

Bardziej po ludzku

Podejście obiektowe zrewolucjonizowało i zdominowało w ostatnich latach branżę tworzenia oprogramowania. ABAP – ze względu na swoją wysokopoziomowość, wygodę i prostotę – długo opierał się rewolucji, jednak już od SAP w wersji 4.6C elementy obiektowości zagościły w środowisku SAP na dobre.

Główną cechą programowania zorientowanego obiektowo jest łatwiejsze odzwierciedlanie rzeczywistości poprzez opisywanie jej w sposób prosty i jednocześnie bardzo zbliżony do intuicyjnego postrzegania rzeczywistości przez człowieka.

Co więcej, wykorzystując język UML (ang. Unified Modeling Language), można w sposób graficzny prezentować badany problem, a uzyskane modele implementować wprost w dowolnym języku programowania (istnieją nawet specjalne narzędzia, które służą automatyzacji tego procesu).

Łatwiej tworzyć, testować, zarządzać

Dzięki zastosowaniu podejścia obiektowego w bardzo przejrzysty i czytelny sposób można oddzielić warstwę logiki biznesowej od warstwy prezentacji.

Używanie osobnych obiektów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych oraz osobnych odpowiedzialnych za ich prezentację (np. standardowe klasy dostarczane przez SAP – CL_GUI_ALV* umożliwiające tworzenie raportów ALV) w dużym stopniu ułatwia tworzenie programu i późniejsze zarządzanie kodem, które jest niezbędne w perspektywie nowych wymagań i zmian w aplikacji.

Zawarcie odrębnych funkcjonalności w poszczególnych metodach obiektu umożliwia automatyczne testowanie różnych funkcjonalności programu.

Klasy, obiekty, instancje

Podstawowym elementem w programowaniu obiektowym jest klasa – abstrakcyjne przedstawienie elementów występujących w rzeczywistości. Konkretnym przedstawieniem elementu rzeczywistości jest instancja klasy, czyli obiekt. 

Definiując klasę, ustalamy, jakie właściwości będą miały obiekty stworzone na jej podstawie (jakie będą przechowywać dane) oraz jakie metody będą obsługiwały (jakie będzie zachowanie poszczególnych obiektów z danych klas). Definiujemy też zasięg elementów, decydując o zewnętrznym „wyglądzie” przyszłych obiektów.

Utworzywszy definicję klasy, tworzymy na jej podstawie obiekty – instancje klasy. Z jednej klasy możemy uzyskać nieskończoną liczbę wzajemnie niezależnych obiektów. Obiekty będą implementowały interfejs klasy, udostępniając właściwości i metody zdefiniowane w klasie.

Poszczególne klasy mogą dziedziczyć po sobie. Dzięki dziedziczeniu klasa dziedzicząca zawiera analogiczne metody i właściwości i może wykonywać te same akcje. Dla klasy dziedziczącej możemy też zdefiniować metody i atrybuty specyficzne tylko dla niej. Dziedziczenie znacznie ułatwia programowanie (zmiana dokonana w klasie nadrzędnej propaguje się na wszystkie klasy podrzędne), a w wielu przypadkach pozwala zrezygnować z korzystania z warunków logicznych.

Przykład: Z klasy Samochód jesteśmy w stanie utworzyć obiekt fiat lub opel. Zakładając,
że klasa Samochód zawiera definicję metod Włącz() – Wyłącz(), możemy „włączyć” fiata, a „wyłączyć” opla przez proste wywołanie metod na obiektach: fiat->Włącz, opel->Wyłącz. Obiekty klas Osobowy i Ciężarowy będą miały metody Włącz() i Wyłącz() oraz atrybuty marka i model, odziedziczone po klasie Samochód.

Choć programowanie obiektowe porządkuje strukturę aplikacji, nie jest gwarancją uzyskania czytelnego i łatwo zarządzalnego kodu. Aby w jak największym stopniu wykorzystać atuty, jakie daje programowanie obiektowe, zaleca się przyjęcie kilku podstawowych zasad programowania.

Zunifikuj nazewnictwo

Pierwszą zasadą programowania (wartą stosowania nie tylko w podejściu obiektowym) jest przyjęcie jednolitej konwencji kodowania. To zalecenie ułatwia tworzenie kodu, jak i jego rozwijanie. Dzięki standardowi nazywania zmiennych, metod czy klas programu wystarczy chwila, aby zorientować się w źródle (zarówno swoim, jak i tworzonym przez innego programistę).

Dotyczy to np. przedrostków stosowanych przy zmiennych globalnych i lokalnych, sposobu nazywania zmiennych, metod – nazwy powinny mówić, do czego służy metoda, co zawiera zmienna.

Dzięki jednolitej konwencji nazewniczej kod programu staje się przejrzysty i czytelniejszy. Jednak nie jest to równoznaczne z uporządkowaną strukturą programu.

Zarządzaj widocznością

Zastosowanie programowania obiektowego daje twórcom programu możliwość zarządzania „widocznością” poszczególnych metod i właściwości obiektów. Dzięki rozszerzaniu zasięgu można decydować o tym, które funkcjonalności klasy będą widoczne „na zewnątrz”, a które będą dostępne tylko dla niej samej.

Jako zasadę powinno się przyjąć deklarowanie poszczególnych elementów klasy z jak najmniejszym zasięgiem. Dzięki temu zewnętrzny interfejs zostanie zmniejszony do koniecznego minimum – co znacznie ułatwi późniejsze programowanie.

Oczywiście w przypadku gdy jakaś metoda jest potrzebna „na zewnątrz”, należy rozszerzyć jej zakres widoczności, upewniając się, że to nie wpłynie źle na logikę programu.

Twórz osobne interfejsy

W przypadku dużej klasy, z dużą liczbą metod, jej interfejs może stać się mało przejrzysty. Metody odpowiedzialne za poszczególne „grupy funkcjonalności” zostaną ze sobą wymieszane, dlatego warto w takim przypadku wyłączyć pewne „grupy funkcjonalności” do osobnych interfejsów

Podczas pisania programu możliwe jest rzutowanie obiektów klasy na poszczególne interfejsy implementowane przez tę klasę, co zawęża liczbę widocznych metod do aktualnie potrzebnych. Dodatkowo dzięki interfejsom można poszczególne „grupy funkcjonalności" przypisywać więcej niż jednej klasie obiektów.

Wyodrębnij metody

Aby jeszcze bardziej uporządkować kod programu zaleca się traktowanie poszczególnych metod jako odrębnych całości. Tworząc metodę, należy się skupić się na funkcjonalności, którą ma implementować.

Jeśli konieczne jest wykonanie innego działania, najlepiej odwołać się do osobnej metody, w której jest zawarta logika dotycząca tego działania. To podejście dodatkowo umożliwia tworzenie testów automatycznych. Dzięki nim na bieżąco można sptawdzać tworzone rozwiązanie pod kątem zgodności z założeniami. Dodatkowo przy każdej zmianie w kodzie testy automatyczne pomagają sprawdzić, czy nie „popsuliśmy” czegoś, co wcześniej działało poprawnie.

W idealnej sytuacji testami automatycznymi powinno być pokryte 100% kodu programu. W rzeczywistości jest to oczywiście niemożliwe, jednak trzeba pamiętać, że każdy dobrze napisany test automatyczny zwiększa poprawność programu.

Do 50 linii

Przy dzieleniu programu na klasy i metody ważne jest zwrócenie uwagi, by same metody również były czytelne. Stosuje się oczywiście przyjętą konwencję kodowania i nazywania metod, jednak trzeba też zadbać o łatwe zrozumienie samej logiki metody.

Znacznie ułatwia to ograniczenie wielkości metody do maksymalnie 50 linii kodu – tak aby po wydrukowaniu metoda mieściła się na jednej kartce. Jeśli istnieje taka możliwość, należy wyłączać całe bloki logiczne do osobnych metod, w ten sposób zmniejszając rozmiar metody.

Zatem stosując podejście obiektowe w budowie rozszerzeń ABAP i zachowując dobre praktyki programowania, można istotnie poprawić jakość rozwiązania. Otrzymane rozwiązanie będzie logicznie zbudowane, łatwiejsze do zarządzania i rozbudowy.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00