PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

AIF: Integracja SAP w rękach użytkowników biznesowych

SAP Application Interface Framework

Udostępnij
Drukuj:
Rozwiązanie SAP Application Interface Framework zostało stworzone z myślą o usprawnieniu biznesowej warstwy integracji i uporządkowaniu zarządzania interfejsami. Efekty wdrożenia tego narzędzia są jednak o wiele bardziej dalekosiężne. AIF porządkuje budowę i utrzymanie interfejsów, centralizuje obsługę błędów oraz dostarcza gotowych rozwiązań dla wielu znanych problemów integracyjnych. Jest przy tym uniwersalny, elastyczny, niezależny od technicznej platformy integracyjnej i wspiera integrację zarówno wewnątrz systemu SAP, jak i z jego otoczeniem.
 

Kilka lat temu rodzina produktów SAP do integracji systemów powiększyła się o nowe rozwiązanie. SAP Application Interface Framework (AIF), bo o nim mowa, jest opcjonalnym dodatkiem do systemów SAP Business Suite, np. ERP, CRM czy SRM, i ma stanowić usprawnienie tak zwanej „biznesowej warstwy integracji”, w odróżnieniu od dostępnych dotychczas SAP Process Integration czy wcześniej SAP Business Connector, odpowiadających za „techniczną warstwę integracji”.

Zgodnie z tym, co podpowiada intuicja, warstwa techniczna integracji obejmuje przyjmowanie komunikatów, ustalanie ich odbiorców, dostosowanie formatów i wysyłkę do odpowiednich adresatów, czyli zapewnienie łączności pomiędzy poszczególnymi komunikującymi się systemami. W pewnym sensie odpowiada więc za całokształt integracji na zewnątrz systemów wchodzących w skład SAP Business Suite.

Biznesowa warstwa integracji

SAP AIF – warstwa biznesowa integracji – z jednej strony nie narusza dotychczasowego porządku rzeczy, bazując na sprawdzonych technologiach, takich jak Proxy, IDoc czy RFC. Wprowadza jednak dodatkowo nowy, ustandaryzowany model obsługi wszystkich tych komunikatów interfejsowych w systemie SAP, wraz z nim dostarczając zestaw narzędzi, które pozwalają zbudować typowe elementy rozwiązania integracyjnego, w wielu przypadkach – bez konieczności programowania, za pomocą samej tylko konfiguracji.

Z drugiej strony jednak, co ważniejsze, SAP AIF otwiera drzwi do świata integracji użytkownikom biznesowym systemu, dostarczając im zupełnie nowych narzędzi do monitorowania komunikacji i obsługi ewentualnych błędów. Wraz z systemem AIF jako implementacją warstwy biznesowej integracji, SAP wprowadził pojęcie Forward Error Recovery, którego definicję można luźno przetłumaczyć czy też sparafrazować następująco: „Problemy w integracji należy rozwiązywać tak blisko miejsca, gdzie zostały wykryte, jak to tylko możliwe” („Forward Error Recovery states that »The receiving system must not send an error to the calling system if that error could be handled closer to the receiving system«”; Richard Probst: SAP Guidelines for Best-Built Applications That Integrate with SAP Business Suite).

Naturalną konsekwencją stosowania zasady Forward Error Recovery jest zatem większe zaangażowanie użytkowników biznesowych w zapewnienie poprawności wymiany danych między systemami. Zwykle i tak to oni jako pierwsi zauważają wszelkiego rodzaju nieprawidłowości. Dzięki SAP AIF kluczowi użytkownicy (power users) zyskują jednak zupełnie nowe możliwości.

Diabeł tkwi w szczegółach, a takie drobiazgi jak dedykowany kokpit monitoringu i obsługi błędów (w jednym miejscu i z możliwością dodania własnych funkcji), proste wyszukiwanie komunikatów według ich zawartości, szczegóły dotyczące przetwarzania zapisane w logu (standardowy Application Log) czy wreszcie aktywne powiadamianie o błędach i skrzynka powiadomień (alertów) zdecydowanie ułatwiają pracę.

Jak pokazują doświadczenia z dotychczasowych wdrożeń AIF, wszystkie te elementy razem pozwalają zarówno skrócić czas obsługi pojedynczych błędów w integracji, jak i – w dłuższej perspektywie – zmniejszyć liczbę tych błędów. A tym samym wygenerować oszczędności kosztów serwisowych.

Centralizacja, standaryzacja, konfiguracja

AIF usprawnia integrację systemu SAP wielowymiarowo i na wiele sposobów. Niewątpliwe korzyści daje już sam fakt centralizacji całej logiki interfejsowej i zebrania wszystkich elementów implementacji w jednym miejscu. Dotychczas często zdarzało się, że poszczególne fragmenty, często wdrażane przyrostowo przez kolejne lata, były rozsiane w licznych drobnych fragmentach kodu, rozszerzeniach i user exitach, co z biegiem czasu coraz bardziej komplikowało testy i analizę jakichkolwiek anomalii w funkcjonowaniu rozwiązania.

Także sposób przetwarzania poszczególnych komunikatów podlega standaryzacji i ujednoliceniu dzięki AIF, niezależnie od technologii, za pomocą której zostają one dostarczone. W pierwszym kroku przetwarzania odbywa się dopasowanie struktury otrzymanych danych do wymagań systemu SAP (Structure Mappings). Dodatkowo można zdefiniować wstępną weryfikację otrzymanych danych (Checks) oraz reguły wyprowadzania danych uzupełniających (Value Mappings; Fix Values). Po wstępnej obróbce komunikat jest przekazywany do tzw. akcji (Actions), których zadaniem jest uruchomienie właściwej logiki aplikacyjnej – może to być wykonanie odpowiedniego księgowania, utworzenie zamówienia czy zmiana danych podstawowych materiału.

Wszystkie wymienione elementy są przypisywane do interfejsów na zasadzie bardzo elastycznej konfiguracji, a w przypadku bardziej skomplikowanych elementów deweloper może się wspomóc elementami programistycznymi. Warto podkreślić, że AIF w naturalny sposób wspomaga także ponowne wykorzystanie istniejących elementów podczas tworzenia kolejnych interfejsów, tym samym trwale redukując koszty rozbudowy kolejnych scenariuszy integracyjnych.

Warianty interfejsów i ich dokumentacja

SAP AIF dostarcza również nowych rozwiązań dla typowych problemów, jakie występują w integracji na dużą, masową skalę. W każdym dużym przedsiębiorstwie funkcjonują interfejsy wymiany danych, które mają działać „prawie tak samo” dla różnych krajów lub innych jednostek organizacyjnych w ramach przedsiębiorstwa. AIF pozwala w takim wypadku zdefiniować warianty (Interface Variants), dzięki którym można jednocześnie wykorzystać istniejące centralne rozwiązanie referencyjne, jak i bez problemu, w dedykowanym temu miejscu, zaimplementować „lokalne” różnice. Podobna elastyczność i niezależność jest trudna do osiągnięcia w modelu integracji bez AIF.

Co ciekawe, Application Interface Framework wspiera, porządkuje i automatyzuje również proces dokumentacji budowanego rozwiązania. Dokumentacja jest bowiem wprowadzana w samym systemie, bezpośrednio przy każdym z konfigurowanych elementów składowych scenariusza integracyjnego. Następnie dedykowane narzędzie umożliwia zebranie opisu poszczególnych składowych i wygenerowanie z nich kompletnej dokumentacji wybranego interfejsu.

Uprawnienia i dane wrażliwe

AIF wprowadza również wiele usprawnień w obszarze compliance. Dostęp do monitoringu i poszczególnych narzędzi obsługi błędów może zostać ograniczony uprawnieniami, z dokładnością do pojedynczych interfejsów. Co więcej, reguły uprawnień mogą być zdefiniowane w oparciu o zawartość komunikatu, na przykład elementy struktury organizacyjnej. Dzięki temu każdy użytkownik ma dostęp wyłącznie do tych komunikatów i interfejsów, za których poprawną obsługę w SAP jest odpowiedzialny.

Można także umożliwić modyfikację przez użytkownika zawartości wybranych pól podczas obsługi błędów, jak również przygotować zestawienie tego typu zmian wykonanych w systemie, na przykład do celów audytu. Wreszcie w narzędziach monitoringu i obsługi błędów możliwe jest ukrycie przed użytkownikami zawartości wybranych pól – zawierających dane wrażliwe.

Brakujące ogniwo systemów zintegrowanych

SAP AIF można wdrożyć zarówno równolegle z wdrożeniem odpowiedniego systemu SAP Business Suite, jak i niezależnie, również dla już istniejących interfejsów. Rozwiązanie sprawdza się doskonale zarówno w parze z SAP Process Integration, jak i z innymi technicznymi platformami integracyjnymi, a w uzasadnionych okolicznościach także jako niezależne rozwiązanie. Wreszcie może znaleźć zastosowanie również w wewnętrznych rozwiązaniach systemu SAP (niekoniecznie związanych z interfejsami), za pomocą dedykowanych API.

Application Interface Framework to z jednej strony zaledwie niewielkie usprawnienie istniejących funkcjonalności systemu SAP, a jednocześnie wprowadza prawdziwą rewolucję w podejściu do integracji systemów SAP ze „światem zewnętrznym”. Organizuje budowę i utrzymanie interfejsów, ułatwia ich dokumentację, centralizuje i optymalizuje obsługę błędów. Stanowi zbiór sprawdzonych rozwiązań i najlepszych praktyk, dostarcza gotowych rozwiązań dla wielu znanych problemów integracyjnych, zgrabnie wykorzystując sprawdzone technologie, przez co nadaje integracji z SAP zupełnie nowy wymiar. Jest przy tym uniwersalny, elastyczny, niezależny od technicznej platformy integracyjnej i wspiera integrację zarówno wewnątrz systemu SAP, jak i z jego otoczeniem.

Czyżby właśnie powstało brakujące ogniwo dzisiejszych systemów zintegrowanych?

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Skontaktuj się z nami

W czym możemy pomóc?
Napisz do nas
Wyślij email
Zadzwoń

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Kontakt ogólny do firmy
office.pl@snpgroup.com

Pytania o produkty i usługi
info.pl@snpgroup.com

Pytania na temat pracy i staży
kariera@snpgroup.com

61 827 70 00

Biuro jest czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 17:00