PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Akcja PIT – taniej i łatwiej

SNP e-Deklaracje w SAP HR oraz SNP Easy PIT-11

Udostępnij
Drukuj:
Firmy wykorzystujące system SAP HR obsługują w nim przeważnie dużą liczbę pracowników. To z kolei łączy się z ogromnym nakładem pracy działu płac, przygotowującego rozliczenia podatkowe i wysyłającego formularze PIT do wielu urzędów skarbowych oraz pracowników. Dwa rozwiązania z oferty SNP SAP Add-ons – SNP e-Deklaracje w SAP HR oraz SNP Easy PIT-11 pomogą w znacznym przyspieszeniu i obniżeniu kosztów tych procesów.
 

W dziale płac największa mobilizacja następuje w styczniu i lutym, gdy trzeba przygotować i wysłać roczne deklaracje podatkowe wszystkich pracowników.

Nawet jeśli formularze są generowane automatycznie z systemu SAP HR, i tak jest to duża operacja logistyczna. Drukowanie formularzy w trzech kopiach – dla pracownika, urzędu, do archiwum, dystrybucja z zachowaniem poufności danych osobowych i informacji o zarobkach, wreszcie obsługa korekt związanych z pomyłkami. Wystarczy, że w danych pracownika zakradł się błąd literowy lub też zapomniał on na czas zgłosić pracodawcy zmianę adresu, a już trzeba PIT przygotować od nowa.

Do ogromnych kosztów pracy związanej z obsługą całego procesu dochodzą jeszcze niemałe koszty druku, kopert, adresowania i dystrybucji (poczta, przesyłka kurierska).

I oszczędnie i bezpiecznie

Od kiedy w 2008 r. Ministerstwo Finansów uruchomiło usługę przyjmowania elektronicznych deklaracji za pośrednictwem internetu, firmy mogą zaoszczędzić czas i pieniądze, przekazując formularze tą drogą. Wszak w większości firm PIT-y od lat są generowane z systemów finansowo-księgowych w wymaganej przez ustawodawcę formie. Ułatwienie ministerstwa polega głównie na tym, że nie trzeba ich drukować i wysyłać pocztą.

Dla firm używających systemu SAP HR dostępne jest rozszerzenie standardu SAP przygotowane przez SNP i udostępniane w ramach oferty SNP SAP Add-onsSNP e-Deklaracje w SAP HR. Ten autorski produkt umożliwia utworzenie deklaracji w systemie SAP HR i przesłanie ich do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Z udogodnień oferowanych przez SNP e-Deklaracje w SAP HR korzysta coraz więcej firm. W ostatnich miesiącach za pomocą tego rozwiązania klienci SNP przesłali drogą elektroniczną do Ministerstwa Finansów zeznania podatkowe ponad 65 000 pracowników.

Wśród organizacji osiągających oszczędności dzięki SNP e-Deklaracjom w SAP HR są m.in. sieci handlowe, bank, producenci z branż farmaceutycznej i spożywczej.

Deklaracje PIT online

Pakiet SNP e-Deklaracje w SAP HR to rozszerzenie standardu SAP, pozwalające na wysyłanie formularzy podatkowych PIT-11, PIT-8C i PIT-40 drogą elektroniczną do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Firma oszczędza w ten sposób czas pracowników działu finansowego i nie ponosi kosztów korespondencji z urzędami skarbowymi. Dzięki automatyzacji procesu przygotowania deklaracji PIT, SNP e-Deklaracje w SAP HR eliminują też ryzyko popełnienia błędów podczas kopertowania, adresowania i wysyłania dokumentów.

SNP e-Deklaracje w SAP HR generują i wysyłają następujące rodzaje standardowych dokumentów PIT: PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, ponadto obsługują ORD-ZU (uzasadnienie korekty). Pozwalają przesłać deklarację w postaci elektronicznej oraz ją wydrukować. Archiwizują dokumenty w centralnym archiwum w systemie SAP. W wypadku zmiany wyglądu formularzy PIT pozwalają szybko i łatwo dodać ich obsługę. Są otwarte na dodanie funkcji tworzenia innych rodzajów dokumentów PIT.

W XML i PDF

Pakiet SNP e-Deklaracje w SAP HR to narzędzie dwumodułowe. Pierwsza część, implementowana w systemie SAP, generuje deklaracje podatkowe (PIT) w formacie plików XML. Druga część to aplikacja Java instalowana na komputerze pracownika, służąca do przesłania dokumentów do Ministerstwa Finansów.

Raport generujący pliki XML wykorzystuje standardowe „pitowe” raporty HPLC* w SAP, dzięki czemu bazuje na tych samych danych, które pojawiają się na tradycyjnych wydrukowanych formularzach. Gotowe pliki XML są następnie zapisywane w archiwum systemu SAP, co sprawia, że dostęp do nich mają uprawnieni pracownicy biorący udział w przygotowaniu deklaracji podatkowych.

Następnie, aby przygotować wysyłkę, deklaracje z archiwum eksportuje się na komputer stacjonarny, gdzie następuje ich podpisanie i wysyłka do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem aplikacji Java.

Aplikacja pozwala wysłać jednocześnie albo pojedyncze pliki, albo wiele plików ze wskazanych katalogów. Każda przesłana deklaracja otrzymuje z Ministerstwa Finansów niepowtarzalny identyfikator, który pozwala monitorować status przetworzenia deklaracji.

Dzięki automatyzacji tego procesu SNP e-Deklaracje w SAP HR eliminują ryzyko popełnienia błędów podczas kopertowania, adresowania i wysyłania dokumentów.

Oprócz plików XML w archiwum można także zapisać ich kopię w formacie PDF. Dzięki temu w każdej chwili formularz można wydrukować. Warto też dodać, że późniejsza zmiana danych w SAP HR nie wpłynie na wygląd wygenerowanych wcześniej deklaracji zapisanych w archiwum.

Bez kopert, bez ryzyka

Zaproponowana przez SNP rozwiązanie e-Deklaracje pozwoliło zautomatyzować i znacznie uprościć przekazywanie deklaracji PIT do Ministerstwa Finansów. Po raz pierwszy w ten sposób wysyłaliśmy deklaracje za 2009 rok. Były to głównie PIT-11 oraz PIT-8B. Aplikacja e-Deklaracje przyniosła wymierne oszczędności finansowe poprzez wyeliminowanie konieczności drukowania dokumentów dla urzędów, zakupu kopert oraz dokonywania opłat za przesyłanie deklaracji pocztą. W porównaniu z poprzednimi latami operacja ta przebiegała o wiele prościej i szybciej. Cały proces został obsłużony przez jedną osobę.

Dużą korzyścią z wdrożenia e-Deklaracji jest automatyzacja i uproszczenie procesu składania deklaracji, skrócenie czasu potrzebnego do ich przygotowania, bieżące monitorowanie statusu sporządzanych dokumentów oraz wysoki poziom poufności i bezpieczeństwa danych. Istotnym udogodnieniem, jakie zapewnia nam rozwiązanie e-Deklaracje w SAP HR, jest też centralne archiwum przesłanych formularzy PIT. Formularze dostępne są w systemie SAP dla wszystkich uprawnionych pracowników, wraz z przypisanymi im dokumentami UPO – Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. Wszystko to przy zachowaniu najbardziej restrykcyjnych procedur poufności i bezpieczeństwa przechowywanych danych.

Agnieszka Czekalska, Koordynator Systemów Informatycznych HR, Hochland Polska

A co w przypadku, gdy wyliczone przez system kwoty nie zgadzają się ze stanem faktycznym znanym pracownikom działu płac? W takiej sytuacji można skorzystać z funkcji modyfikacji danych kwotowych.

W trakcie tworzenia deklaracji kwoty, jeszcze przed zapisem deklaracji, można poprawić. Obie wersje dokumentu, zarówno XML, jak i PDF, będą zawierać zmodyfikowane dane.

Jeśli już wysłaną do ministerstwa deklarację trzeba przygotować i wysłać ponownie, wraz z uzasadnieniem korekty, takie uzasadnienie podaje się podczas generowania deklaracji. Następnie jest ono dołączane do nowej deklaracji i wraz z nią wysyłane do ministerstwa, bez dodatkowego zaangażowania użytkownika aplikacji.

Kompletne dane w archiwum

Po wysłaniu deklaracji do aplikacja Java dla każdego dokumentu pobiera specyficzny plik, tzw. UPO (Urzędowe Potwierdzenia Odbioru). To dowód przekazania informacji, podpisany certyfikatem Ministerstwa Finansów, zawierający NIP i datę wysłania. Pliki UPO wraz z podpisanymi deklaracjami mogą być przechowywane w archiwum w systemie SAP.

Tym samym w centralnym archiwum znajduje się komplet informacji: deklaracja w formacie XML i PDF, podpisana deklaracja XML oraz plik UPO. Dodatkowo w archiwum przechowywana jest informacja, czy deklaracja była korygowana lub modyfikowana podczas tworzenia.

Deklaracje w formacie PDF można udostępnić pracownikom do pobrania albo poprzez stronę WWW, albo z zastosowaniem dedykowanej aplikacji. To dodatkowe ułatwienie zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców.

Dzięki temu zamiast drukować trzy kopie formularza (dla pracownika, dla urzędu skarbowego i do archiwum) można ograniczyć wydruk do jednej kopii dla pracownika, a nawet obsłużyć cały proces bez użycia drukarki i papieru – dając pracownikom dostęp do PIT w formie PDF do ściągnięcia przez intranet, a pozostałe „kopie” dystrybuując za pomocą e-Deklaracji.

PIT-11 – adres w okienku

Jednak takie „ekologiczne” podejście nie zawsze jest możliwe. Większość pracowników odbiera swoje PIT-y w dziale kadr lub od innych, upoważnionych do tego osób.

Często też zdarza się, że pracodawca rozsyła PIT-y pracownicze pocztą, np. do pracowników terenowych, którzy rzadko pojawiają się w siedzibie firmy, do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło czy też do byłych pracowników, z którymi należy się rozliczyć.

Dla takich firm uzupełnieniem e-Deklaracji może być kolejny produkt rozszerzający standard SAP z oferty SNP SAP Add-ons. SNP Easy PIT-11 umożliwia umieszczenie adresu podatnika bezpośrednio na formularzu podatkowym PIT-11. Zmiana układu formularza PIT-11 przechowywanego w systemie SAP pozwala zmieścić na jego drugiej stronie ładnie sformatowany adres korespondencyjny, który po odpowiednim złożeniu dokumentu będzie widoczny w „okienku” koperty. Możliwe jest użycie standardowych kopert w formacie DL i A5 z okienkiem.

Firma oszczędza w ten sposób czas osób zaangażowanych w kopertowanie i adresowanie i nie ponosi kosztów dodatkowych etykiet z adresem. Jednoczesne użycie kopertownic pozwala radykalnie przyspieszyć proces przygotowania korespondencji do pracowników.

Warte podkreślenia jest też wyeliminowanie ryzyka, że PIT jednego pracownika przez pomyłkę trafi do koperty z adresem innego.

Podobnie jak produkt SNP e-Deklaracje, SNP Easy PIT-11 stanowi samodzielny transport gotowy do wgrania na system klienta. Obydwa rozwiązania są gotowe do użytku – zaraz po wgraniu można rozpoczynać pracę.

Aplikacje przeznaczone są dla firm, które posiadają system SAP HR i chcą usprawnić proces związany z przygotowaniem i poprawną dystrybucją dokumentów. W zależności od potrzeb mogą funkcjonować oddzielnie lub można wykorzystywać je łącznie w procesie wysyłki PIT-11 do pracowników.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00