PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

Jesteśmy liderem rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy All for One – wiodącego partnera SAP w Europie Środkowej.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Jest nas niemal 500 – konsultantów SAP, programistów i specjalistów IT, kierowników projektów. Działamy w międzynarodowym środowisku, pracujemy w nowoczesnych technologiach, wdrażamy i tworzymy rozwiązania IT dla biznesu. Realizujemy ciekawe projekty dla liderów w swoich branżach. U nas rozwijasz się każdego dnia. Dołącz do nas!

Aplikacje Fiori do zarządzania jakością

SAP Quality Management w łańcuchu dostaw

Udostępnij
Drukuj:
Zintegrowane zarządzanie jakością przekłada się na konkretne usprawnienia na każdym etapie łańcucha logistycznego. Udostępnione przez firmę SAP aplikacje Fiori dla S/4HANA wspierają całość tego procesu. Przedstawiamy katalog aplikacji dla obszaru Quality Management i przybliżamy kilka najbardziej użytecznych. 
 

Partie kontrolne, inspekcje, niezgodności, wady… Zintegrowane zarządzanie jakością to nie tylko wsparcie przy spełnianiu formalnych standardów i norm. Quality Management w SAP pozwala skoordynować działania związane z jakością w jeden spójny i zintegrowany proces, którego celem jest stałe dążenie do ulepszania procesów logistycznych przedsiębiorstwa.

Środowisko SAP Fiori dla QM to aplikacje przyjazne dla użytkownika, pozwalające na szybką rejestrację zdarzeń i pełen wgląd w procesy zarządzania jakością w całym łańcuchu logistycznym. Możliwość wykorzystania aplikacji na urządzeniach mobilnych, w trybie online, to duże ułatwienie, szczególnie w dynamicznym środowisku hali produkcyjnej czy magazynu.

Pełen katalog i dokumentacja aplikacji SAP Fiori są dostępne w bibliotece aplikacji SAP Fiori.

Aplikacje SAP Fiori dla QM

#1 Zarządzanie partiami kontrolnymi

#2 Rejestrowanie danych inspekcji

#3 Rejestrowanie wyników inspekcji w formie tabeli

#4 Rejestracja wyników dla punktów kontrolnych

#5 Wyświetlanie podstawowych cech kontrolnych

#6 Zarządzanie decyzjami użycia

#7 Rejestracja wady

#8 Zarządzanie wadami

#9 Wyświetlanie rekordów informacyjnych jakości w nabyciu

#10 Analiza cech

#11 Analiza partii kontrolnej

#12 Szczegółowa analiza partii kontrolnej

#13 Szczegółowa analiza cech

#14 Analiza niezgodności

#15 Przegląd techników ds. jakości

#16 Wyświetlanie historii wyników

#1 Zarządzanie partiami kontrolnymi

Aplikacja umożliwia wyszukiwanie, wyświetlanie i zarządzanie partiami kontrolnymi. Poza informacjami, które opisują partię kontrolną, możliwe jest wykonywanie innych funkcji z poziomu partii.

Kluczowe cechy aplikacji:

 • Wyszukiwanie partii kontrolnych według różnych kryteriów, tj. pochodzenie, numer, status partii kontrolnej, itp.

 • Wyświetlanie danych poszczególnych partii kontrolnych

 • Możliwość tworzenia nowych partii kontrolnych
 • Zmiana danych partii kontrolnych
 • Zmiana wielkości partii kontrolnych
 • Możliwość przeksięgowania materiałów pomiędzy składami
 • Zmiana sposobu wyliczania próbki

 • Możliwość wyświetlania materiału partii kontrolnej

#2 Rejestrowanie danych inspekcji

Aplikacja umożliwia rejestrację wyników kontroli dla cech w partiach kontrolnych. Możliwa jest zbiorcza rejestracja wyników kontroli dla wielu partii kontrolnych. Po wprowadzeniu wyników kontroli aplikacja automatycznie ocenia wprowadzone wartości zgodnie z trybem oceny cech. Aplikacja umożliwia również wyszukiwanie i przetwarzanie cech długoterminowych z poziomu partii kontrolnych, próbkowania lub podstawowych cech kontrolnych.

Kluczowe cechy aplikacji:

 • Wyszukiwanie partii kontrolnych według różnych kryteriów, np. partii kontrolnych, pochodzenia partii kontrolnej, terminów lub materiału

 • Wyświetlanie cech kontrolnych według dostosowanego układu

 • Możliwość przechodzenia z listy partii kontrolnych do powiązanych obiektów i wyświetlania informacji o obiektach (partie, materiały)

 • Możliwość zbiorczej rejestracji wyników dla cech w wielu partiach kontrolnych

 • Możliwość dodawania nieplanowanych cech kontrolnych do partii kontrolnej
 • Możliwość rejestracji wyników w formie sumarycznej lub pojedynczych wartości
 • Możliwość dodawania uwag do cech kontrolnych podczas rejestracji wyników

#6 Zarządzanie decyzjami użycia

Aplikacja umożliwia wyszukiwanie i wyświetlanie partii kontrolnych oraz zarządzanie decyzjami użycia dla nich. W przypadku partii kontrolnych, dla których decyzja użycia została podjęta, możliwe jest ich wyświetlenie i dokonanie DU. Dla partii kontrolnych, dla których DU nie została podjęta automatycznie, możliwe jest jej ustawienie z poziomu aplikacji.

Kluczowe cechy aplikacji:

 • Wyszukiwanie i wyświetlanie partii kontrolnych na podstawie różnych kryteriów wyszukiwania: pochodzenie partii kontrolnych, status partii kontrolnej, status rejestracji wyników dla partii kontrolnej, materiał itp.

 • Wyświetlanie i zmiana decyzji użycia dla partii bez decyzji użycia
 • Możliwość podjęcia szybkiej decyzji użycia dla wielu partii kontrolnych bez zarejestrowanych błędów
 • Możliwość przechodzenia do informacji powiązanych z oceną partii kontrolnej
 • Możliwość wykonania przeksięgowania materiału na odpowiedni skład po podjęciu decyzji użycia
 • Możliwość wyświetlania powiązanych dokumentów materiałowych i księgowych
 • Możliwość przetwarzania powiązanych dokumentów materiałowych i księgowych

#8 Zarządzanie wadami

Aplikacja umożliwia wyszukiwanie i zarządzanie wadami poprzez użycie prostego interfejsu. Dane o wadach są prezentowane w sposób tabelaryczny oraz graficzny.

Kluczowe cechy aplikacji:

 • Możliwość wyszukiwania defektów według różnych kryteriów

 • Możliwość wyświetlania danych w formie tabelarycznej i graficznej
 • Możliwość wyświetlania informacji szczegółowych dla wady

 • Możliwość zarządzania zadaniami przypisanymi do obsługi wady
 • Możliwość dodawania załączników do zarejestrowanych wad
 • Możliwość zapisywania danych o wadach do pliku .xls

#11 Analiza partii kontrolnej

Aplikacja umożliwia przeprowadzanie analiz partii kontrolnych, dla których w okresie ostatnich 365 dni zostały podjęte decyzje użycia.

Kluczowe cechy aplikacji:

 • Możliwość wyszukiwania według różnych definiowalnych kryteriów
 • Możliwość wyświetlania analiz według różnych zestawień oraz poprzez różne rodzaje wykresów
 • Możliwość wyświetlania miniwykresów i przechodzenie do dalszych danych

 • Możliwość analizy danych na podstawie dostępnych wykresów lub tabel

Możliwość zapisywania zestawień do pliku .xls

 • Możliwość przechodzenia do aplikacji:
  • Analiza szczegółowa partii kontrolnych
  • Zarządzanie partiami kontrolnymi

#14 Analiza niezgodności

Aplikacja umożliwia wyświetlanie liczby wad powstałych w okresie ostatnich 365 dni. Za pomocą tej aplikacji można analizować wady na podstawie czasu, głównych cech kontroli, cech kontroli, materiału i zakładu, centrum pracy i zakładu, kategorii wady, kodu wady i grupy kodów wady, dostawcy i klienta.

Kluczowe cechy aplikacji:

 • Możliwość wyszukiwania cech wg różnych kryteriów
 • Możliwość wyświetlania analiz według różnych parametrów

 • Możliwość wizualizacji analiz według różnych rodzajów wykresów

 • Możliwość analizy danych na podstawie dostępnych wykresów lub tabel
 • Możliwość zapisywania zestawień do pliku .xls

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy


  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń


   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00