PL EN
Najlepsze praktyki zarządzania usługami SAP

Dedykowana organizacja serwisowa SNP zapewnia jakość i ciągłość obsługi kontraktów SAP Managed Services. Pracujemy w oparciu o standardy ISO 20000 i ISO 27001. Posiadamy certyfikat PCoE - SAP Partner Center of Expertise.

SNP Poland to lider rynku usług SAP w Polsce.
Zapewniamy pełen zakres wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów SAP. Dostarczamy usługi bezpieczeństwa IT i rozwoju oprogramowania. Do 2017 roku działaliśmy jako BCC.

Jesteśmy częścią Grupy SNP – wiodącego światowego dostawcy rozwiązań do transformacji środowisk SAP.

Od 1995 roku zrealizowaliśmy z sukcesem setki projektów IT w Polsce i kilkudziesięciu innych krajach.

Nasi eksperci przedstawiają najciekawsze rozwiązania i nowości ze świata IT.

Zobacz archiwum nagrań z webinarów, zarejestruj się na kolejne edycje.

Zobacz nadchodzące webinary:

  Brak wyników

Dlaczego uważamy, że SNP Poland jest dobrym pracodawcą? Bo łączymy cechy rzadko spotykane w jednej organizacji - duże możliwości rozwoju, a zarazem dobrą atmosferę i elastyczność środowiska pracy. Dowiedz się więcej, na czym to polega w praktyce!

Business Intelligence w SAP S/4HANA

BI bezpośrednio na systemie transakcyjnym – dlaczego nie?

Udostępnij
Drukuj:
Do niedawna raportowanie z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence zarezerwowane było dla hurtowni danych. Wymagało to często instalacji dodatkowego, dedykowanego systemu, konfiguracji przepływu danych czy raportowania danych z poprzedniego dnia. Marzeniem było tworzenie wielowymiarowych dashboardów, wizualizacji czy analizy w Excelu na danych bieżących, w czasie rzeczywistym, bezpośrednio z systemu transakcyjnego. Obecnie – dzięki SAP S/4HANA i embedded analytics – jest to zdecydowanie prostsze.
 

Pod pojęciem embedded analytics należy rozumieć dodatkowe funkcje służące analizie operacyjnej w czasie rzeczywistym, które są dostępne w S/4HANA. Na komponent ten  składają się zarówno wglądy  CDS  (core data service), stanowiące źródła danych, jak i aplikacje Fiori Analytical, służące ich wizualizacji. Niniejszy artykuł jest skoncentrowany na samych wglądach CDS oraz ich integracji z narzędziami BI, takimi jak: Analysis for Microsoft Office czy SAP Analytics Cloud.

Core data service

Z technicznego punktu widzenia core data service jest rozszerzeniem standardowej semantyki zapytań SQL językiem definiowania danych DDL (Data Definition Language). Umożliwia to stosunkowo łatwe i przejrzyste definiowanie semantycznie bogatych tabel i ich wglądów. Tworzone widoki mogą uwzględniać funkcje:

 • konwersji, np. waluty, jednostek miary czy systemów liczbowych;
 • tekstu, np. łączenie, zamiana, wycinanie;
 • arytmetyczne, np. zaokrąglanie, wartość bezwzględna, dzielenie;
 • daty i czasu, np. sprawdzanie poprawności, obliczanie okresu;
 • agregaty, np. minimum, maksimum, średnia, suma.

Możliwe jest tworzenie wszelkiego rodzaju powiązań i przydzielanie uprawnień. Wszystko to sprawia, że tworzone w CDS wglądy mogą łączyć szereg tabel i już istniejących widoków, a dane w nich zawarte mogą być ograniczone, grupowane i przekształcane zgodnie z późniejszymi wymaganiami raportowymi. Tym samym w praktyce cały model danych i niezbędne obliczenia zachodzą na serwerze bazy danych, a nie aplikacji. Może mieć to kluczowe, z punktu widzenia wydajności, znaczenie przy raportowaniu skomplikowanych widoków. Same wglądy CDS są tworzone jako obiekty ABAP w środowisku Eclipse, jednakże ich struktura i dane mogą być wyświetlane w standardowych transakcjach SAP, takich jak SE11 czy SE16. Należy dodać, że SAP dostarcza wiele gotowych wglądów oraz raportów.

Aby móc wykorzystać dany wgląd do raportowania, w narzędziach BI należy mu przypisać odpowiednią kategorię danych. Najczęściej będzie to kostka (cube). Zestawienie możliwych kategorii oraz danych, jakie mogą one zawierać, przedstawiono w tabeli.

Nadanie kategorii danych umożliwia automatyczne wygenerowanie dostawcy informacji, tzw. transient provider, podczas aktywacji wglądu CDS. Wygenerowany obiekt może być wykorzystywany w narzędziach raportowania Business Intelligence. Tym samym w oparciu o transient provider można budować raporty, np. w BEX Query Designer, a następnie je wyświetlać lub wizualizować w narzędziach Fiori, Lumira, SAC, Analysis for Microsoft Office i innych. Zdefiniowane w BEX Query Designer raporty mogą zawierać dodatkowe parametry, definicje struktur, filtry, formuły czy ograniczenia konkretnych komórek. Będą one przedstawiać dane w czasie rzeczywistym, takie jakie są na systemie transakcyjnym.

Analiza bieżących danych w Excelu

Dla użytkowników biznesowych, zwłaszcza z obszaru kontrolingu czy księgowości, do dokonywania pogłębionych analiz niezastąpiony pozostaje Microsoft Excel. Wiele raportów zarówno z systemu transakcyjnego, jak i hurtowni danych jest zapisywanych lokalnie na komputerze użytkownika, a następnie dopiero analizowanych z poziomu Excela. Wiążą się z tym co najmniej dwie niedogodności:

 • zapisane lokalnie raporty nie zawierają najświeższych danych;
 • jedynym sposobem, by dodać dodatkowy wskaźnik lub wymiar, który został pominięty, jest ponowne wygenerowanie w systemie raportu i jego zrzut do pliku.

Znacznie łatwiej i efektywnej jest analizować dane bezpośrednio z systemu.

SAP Bussines Intelligence umożliwia połączenie z danymi SAP S/4HANA zarówno z poziomu Excela, Worda, jak i Power Pointa. W pierwszym przypadku zainstalowany na komputerze użytkownika program Analysis for Microsoft Excel po otwarciu wygląda jak standardowy arkusz kalkulacyjny. Jedyną różnicą są dodatkowe wstążki, z których kluczowa jest Analiza. Umożliwia ona połączenie do systemu S/4HANA i otwarcie skonfigurowanego na transient provider raportu. Sam raport po wyświetleniu jest przedstawiony w formie tabeli przestawnej, która umożliwia dodawanie dodatkowych wymiarów/wskaźników do rozwinięcia oraz filtrowanie danych. Można otworzyć w ten sposób kilka raportów pochodzących z systemu S/4HANA i BW w jednym skoroszycie lub nawet na jednym arkuszu.

Ponieważ sama aplikacja stanowi jedynie dodatek do narzędzia Microsoft, pozostałe funkcjonalności Excela są nadal dostępne. Tym samym możliwe jest tworzenie wykresów, wstawianie dodatkowych obliczeń, formatowania warunkowego czy innych obiektów. A wszystko to w oparciu o dane bieżące, bezpośrednio z systemu.

Analiza danych z SAP S/4HANA w Analysis for Excel – przykłady

Z poziomu pakietu MS Office możliwe jest także połączenie z systemem S/4HANA poprzez Analysis for Word i Analysis for PowerPoint. Utworzona w Power Point prezentacja może pokazywać więc dane w czasie rzeczywistym, a cała procedura wygląda analogicznie jak w przypadku Excela.

SAP Analytics Cloud

Znacznie więcej możliwości analizy danych bezpośrednio z S/4HANA umożliwia SAP Analytics Cloud. Co ważne, nie wymaga on instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze użytkownika końcowego. Do korzystania z funkcjonalności SAC wystarczy przeglądarka internetowa (najlepiej Chrome) uruchomiona na komputerze bądź urządzeniu mobilnym. Aby móc korzystać z raportu zdefiniowanego w S/4HANA na transient provider, konieczne jest utworzenie odpowiedniego połączenia pomiędzy SAC a systemem źródłowym typu live. Utworzone połączenie pozwala na tworzenie tzw. modeli danych, które odzwierciedlają zdefiniowane po stronie S/4HANA raporty.

SAP Analytics Cloud stanowi połączenie raportowania BI, analizy predykcyjnej i planowania w jednym środowisku opartym na chmurze. Jako warstwa analityczna SAP Business Technology Platform obsługuje zaawansowane analizy w całym przedsiębiorstwie.

Zakres zastosowania danych bieżących pochodzących bezpośrednio z systemu S4/HANA w SAC jest szeroki i umożliwia, m.in.:

 • tworzenie interaktywnych raportów (tzw. stories), które mogą zawierać dane pochodzące z różnych systemów klienta, plików, baz danych, a także zewnętrznych źródeł, takich jak np. strony internetowe. Definiowane raporty mogą zawierać wykresy, mapy, tabele, listy rozwijane, filtry, teksty, obrazy i inne komponenty;
 • projektowanie aplikacji internetowych;
 • prognozowanie poszczególnych wielkości, takich jak poziom kosztów, wartość i ilość sprzedaży w kolejnych okresach na podstawie modeli trendu i regresji, a także klasyfikację klientów w zależności od cech ich charakteryzujących;
 • zastosowanie bieżących danych jako punktu wyjścia do planowania kosztów i przychodów przedsiębiorstwa w kolejnym okresie;
 • porównanie aktualnych wartości rzeczywistych z wcześniej zaplanowanymi czy prognozowanymi;
 • analizę danych za pomocą „search to insight”, czyli z wykorzystaniem inteligentnego wyszukiwania;
 • dokonywanie symulacji.

Analiza danych z S/4HANA w SAP Analytics Cloud – przykłady

Uprawnienia

Konstruując raporty, nie można zapomnieć o uprawnieniach. Wykorzystanie wglądów CDS co prawda wymaga w tym celu dodatkowej konfiguracji  czy utworzenia obiektów CDS typu access control, jednakże samo nadawanie uprawnień można zintegrować z obecnie istniejącą polityką w tym zakresie. W szczególności do przyznawania uprawnień można wykorzystywać nowe obiekty uprawnień specjalnie w tym celu utworzone w transakcji SU21 lub istniejące, już używane w innych obszarach funkcjonalnych systemu.

Wykorzystanie obiektów uprawnień umożliwia ograniczenie raportu do konkretnego zestawu danych dla danego użytkownika. Możliwe jest także nadawanie uprawnień do raportów jako całości, w zależności od nazwy raportu, dostawcy informacji, na którym został zbudowany, czy obszaru, którego dotyczy.

Raporty zawsze aktualne

Rozpoczynając pracę z SAP S/4HANA, zdecydowanie warto pomyśleć o wykorzystaniu embedded analytics i wglądów CDS nie tylko w kontekście analizy danych bezpośrednio w Fiori, ale także w narzędziach BI. Analiza aktualnych danych z wykorzystaniem Microsoft Excel z pewnością przyczyni się do większej efektywności pracy analityków, a także wpłynie na szybkość podejmowania decyzji, zwłaszcza o charakterze operacyjnym. Z kolei opieranie planów i prognoz na bieżących danych w środowisku SAP Analytics Cloud będzie skutkowało bardziej trafnymi decyzjami dotyczącymi przyszłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także umożliwi prezentację i wizualizację otrzymanych wyników zarządowi czy podmiotom zewnętrznym.

Należy jednak pamiętać, że rozwiązanie powinno przede wszystkim wspomagać proces decyzyjny o charakterze operacyjnym. Do analiz historycznych, z wykorzystaniem danych pochodzących z systemów zewnętrznych czy przy skomplikowanej transformacji wartości i podejmowaniu decyzji strategicznych w dalszym ciągu hurtownia danych powinna być pierwszym wyborem.

Lepszy Biznes

magazyn klientów SNP

Przejdź do bazy artykułów
Udostępnij
Drukuj:
#}

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

  Napisz maila lub zadzwoń

  E-mail: office.pl@snpgroup.com
  Tel. 61 827 7000

  SNP Poland Sp. z o.o.

  Centrala:
  Złotniki, ul. Krzemowa 1
  62-002 Suchy Las k. Poznania

  Skontaktuj się z nami

  W czym możemy pomóc?
  Napisz do nas
  Wyślij email
  Zadzwoń

   1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
   2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
   3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
   4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
   5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
   6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
   7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

   Kontakt ogólny do firmy
   office.pl@snpgroup.com

   Pytania o produkty i usługi
   info.pl@snpgroup.com

   Pytania na temat pracy i staży
   kariera@snpgroup.com

   61 827 70 00

   Biuro jest czynne
   od poniedziałku do piątku
   w godz. 8:00 – 17:00